Курсова робота «Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі», 2009 рік

З предмету Економіка · додано 04.11.2012 23:42 · від Надя · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 1. Міжнародна торгівля товарами.5 1.1. Поняття та сутність міжнародної торгівлі.5 1.2. Географічна структура міжнародної торгівлі.10 1.3. Аналіз сучасних тенденцій розвитку міжнародної торгівлі.14 2. Аналіз зовнішньої торгівлі України.19 2.1. Сучасний стан зовнішньої торгівлі України.19 2.2. Географія зовнішньої торгівлі України.26 3. Передумови та проблеми розвитку зовнішньої торгівлі України, шляхи їх вирішення.30 Висновки.38 Список використаної літератури.40 Додатки.41

Висновок

Світовий ринок послуг за останні десятиріччя розвивається швидкими темпами. Міжнародна торгівля послугами стала такою ж постійною і прибутковою, як і торгівля промисловими товарами. Можна відмітити зростання потреби в транспортних послугах, туристичних, фінансових та правових послугах…

Ринок послуг розвивається не тільки в країнах ЄС, Північної Америки, Японії, а й в країнах, що розвиваються, та в країнах з перехідною економікою. Дане зростання ринку обумовлено розвитком НТП, повсякчасним розвитком процесів інтеграції та глобалізації економіки світу.

Можна відмітити зростання обсягів торгівлі комерційними послугами країн Латинської Америки, Азії, Китаю та Африки. В той же час розвинені країни також постійно збільшують обсяги міжнародної торгівлі послугами.

На мою думку, міжнародна торгівля послугами є прогресуючим джерелом прибутку країн світу.

Включення України в систему світогосподарських зв’язків вимагає серйозної адаптації її структури, всього господарського механізму до надзвичайно серйозних вимог, котрі диктують світове господарство та його економічні інститути. Уповільнення темпів реформ, а також невизначеність політичного курсу ставить Україну перед загрозою втрати шансу входження до світової спільноти. Істотним чинником проведення реформ в Україні є структурна перебудова економіки.

Програма «Україна – 2010» визначає стратегічний прогноз входження України в систему міжнародного поділу праці. Це відбувається з нарощенням експорту та одночасним скороченням промислового імпорту. Передбачається подальший розвиток режиму вільної торгівлі з країнами СНД. Створюватимуться умови для вступу до Світової організації торгівлі.

Україна має великий експортний потенціал. Маючи площу 0,4% загальної світової суші і чисельність населення на рівні 0,8% загальносвітової кількості, Україна робить 5% світової мінеральної сировини і продуктів його переробки.

Особливістю зовнішньої торгівлі України є розвиток зустрічної торгівлі і перш за все бартерних операцій. Це є наслідком нескоординованих механізмів зовнішньоторговельної, податкової та валютної політики. Бартерна торгівля має матеріалізовану форму збереження валютної виручки.

Можна зробити висновок, що активна зовнішньоторговельна політика може стати дієвим інструментом структурної перебудови економіки, підвищуючи ефективність і конкурентну спроможність національного виробництва. Але треба зазначити, що одним із найактуальніших завдань на сьогоднішньому етапі розвитку України є припинення вивозу національного капіталу за її межі при здійсненні експортно-імпортних операцій.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?