Курсова робота «Форми реальних інвестицій та їх характеристика», 2012 рік

З предмету Фінансовий менеджмент · додано 02.11.2012 22:38 · від Ліда · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

ВСТУП 1. Економічна сутність та трактування поняття «реальні інвестиції» 2. Форми реальних інвестицій та їх характеристика 3. Політика управління реальними інвестиціями 4. Аналіз інвестиційного клімату в Україні 5. Шляхи удосконалення політики управління реальними інвестиціями Висновки Список використаної літератури

Висновок

В результаті написання роботи ми дійшли висновку, що реальні інвестиції розглядаються, як вкладення коштів у реальні активи – як матеріальні активи, так і нематеріальні (вкладення коштів у нематеріальні активи, пов’язані з науково-технічним прогресом, визначаються як інноваційні інвестиції).

До основних форм реальних інвестицій належать реконструкція, нове будівництво, придбання цілісних майнових комплексів, інноваційне інвестування в нематеріальні активи, оновлення окремих видів устаткування, модернізація, інвестування приросту оборотних активів.

Вибір конкретної форми реального інвестування залежить від багатьох факторів: завдань галузевої, товарної та регіональної диверсифікації діяльності підприємства; можливостей впровадження нових технологій; наявності власних інвестиційних ресурсів або можливості використання позикових чи залучених коштів.

Для вдалого проведення інвестиційної діяльності на кожному підприємстві розробляється інвестиційна політика. В ній слід враховувати напрямки соціально-економічного розвитку держави, що орієнтують суб’єктів господарювання на проведення ефективних капітальних вкладень у виробництво.

В управлінні реальними інвестиціями вибір інвестиційних проектів та оцінювання їх економічної ефективності є одним із найвідповідальніших етапів. Інвестиційний проект проходить три головні фази свого розвитку, це передінвестиційна фаза, інвестиційна фаза та експлуатаційна або оперативна фаза.

Потреби підприємства в інвестиціях визначають з урахуванням можливостей залучення інвестиційних ресурсів за рахунок як внутрішніх, так і зовнішніх джерел фінансування та інвестиційних проектів.

Обсяги залучення інвестицій в основний капітал підприємств України у

2011 році складають 117,2 млрд. грн., що становить 121,2 відсотків до відповідного періоду 2010 року.

Аналіз динаміки освоєних інвестицій в основний капітал у 2009-2011 роках також свідчить про спад темпів їх зростання, що свідчить про можливість виникнення ризиків щодо незавершеного виконання та недофінансування інвестиційних проектів у перспективі, збільшення обсягів зносу основних фондів та зниження конкурентоспроможності продукції.

Для суттєвого покращення місця України актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування основи збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Ряд позитивних кроків у цьому напрямі вже здійснено.

Коментар модератора

32 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?