Курсова робота «Теоретичні основи обліку готової продукції», 2011 рік

З предмету Економіка · додано 29.10.2012 18:41 · від Викторія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи обліку готової продукції 5 1.1. Економічна (економіко-правова) сутність поняття «готової продукції» 5.1.2. Огляд літературних джерел щодо висвітлення питань з обліку готової продукції 9.1.3. Методика бухгалтерського обліку готової продукції 16 1.4. Нетипові ситуації за темою дослідження 25 Розділ 2. Етапи обробки облікової інформації на ТзОВ “Тандем” 31 2.1. Економічна характеристика підприємства 31 2.2. Первинні документи ТзОВ “Тандем” 35 2.3. Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ “Тандем” 43 2.4. Синтетичні та аналітичні рахунки ТзОВ “Тандем” 47 2.5. Регістри обліку ТзОВ “Тандем” 51 2.6. Головна книга ТзОВ “Тандем” 52 2.7. Оборотно-сальдова відомість ТзОВ “Тандем” 63 2.8. Фінансова звітність ТзОВ “Тандем” 64 Висновки і пропозиції 72 Додатки 74 Список використаних літературних джерел 83

Висновок

На основі проведеного дослідження у курсовій роботі розглянуто теоретичні основи обліку готової продукції та сформульовано такі висновки і пропозиції:

1. Розглядаючи економічну сутність та трактування поняття “готова продукція”, де вивчаючи велику кількість різних довідкових видань (словників, довідників, енциклопедій), ми ознайомились із трактуванням визначення готова продукція, згрупувавши їх, ми сформували таблицю, в якій навели аналіз дефініцій “готова продукція” за трьома основними визначеннями, якими автори надають перевагу і здійснивши цей аналіз, і зважаючи на неоднозначне трактування терміну “готова продукція” різними авторами, ми вважаємо, що поняття “готова продукція” полягає у тому, що готова продукція – це складова частина активів підприємства, яка в майбутньому буде реалізовуватись для отримання доходу.

2. Огляд нормативних джерел розкрив, такі нормативні документи як ЗУ “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”, П(С)БО №9 регламентують облік готової продукції і відповідно до цих нормативних джерел має вестись бухгалтерський облік на підприємствах і відповідно до них має складатись фінансова звітність підприємства.

3. На основі розгляду класифікацій продукції різних авторів наведено діючу класифікацію готової. На нашу думку, ця класифікація є оптимальною у використанні.

4. Розгляд питання обліку готової продукції в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та в Міжнародних стандартах фінансової звітності і можемо сказати, що визначення в Національних та Міжнародних стандартах ідентичні, а що стосується складу готової продукції, то тут інформація трохи відрізняється, але по суті однакова. Окрім цього ми здійснили порівняння стандартів інших країн.

5. У ТзОВ “Тандем” синтетичний облік готової продукції ведеться на рахунку 26 “Готова продукція”. Аналітичний облік готової продукції ведеться за її видами.

6. Можна ствердити, що збут продукції та отримання доходів в умовах конкуренції стають центральними проблемами функціонування підприємства. Потрібно мати на увазі, що нестача продукції, матеріалів або невідповідність їх якості умовам договору викликає штрафні санкції і повернення такої продукції. У цьому разі виробник повинен компенсувати сплачену покупцями суму, а продукцію віддати на переробку. З винних осіб необхідно стягувати (частково чи повністю) завдані підприємству збитки.

7. Удосконалення обліку, аналізу та аудиту готової продукції на підприємстві повинно відбуватись за кількома напрямами. Передусім необхідно спрощувати оформлення операцій з надходження і реалізації готової продукції. При цьому з метою економії часу та паперу при відсутності розбіжностей між фактичною кількістю цінностей, що надійшли, та зазначеною в документах слід більше застосовувати для оприбуткування матеріальних цінностей спеціальний штамп, який містить реквізити прибуткового ордера. Факт приймання готової продукції засвідчується підписом матеріально відповідальної особи на вказаному штампі.

8. Важливе значення в збереженні готової продукції має своєчасне проведення інвентаризацій, контрольних та вибіркових перевірок тощо. Вирішення цих та інших проблем дозволить організувати менш трудомісткий облік та контроль за наявністю та рухом готової продукції.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?