Дипломна робота «Інвестиційні програми підприємства КП «Цивільжитлобуд»», 2011 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 29.10.2012 14:21 · від Оксана · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Обґрунтування інвестиційних програм діяльності і розвитку підприємства.6 1.1. Сучасна концепція і практична спрямованість інвестиційної діяльності підприємства.6 1.2. Особливості формування інвестиційних проектів, як складових інвестиційної програми.16 1.3. Структура, принципи та методи обґрунтування інвестиційної програми.29 Розділ 2. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства.35 2.1. Загальна характеристика підприємства.35 2.2. Аналіз основних фінансово-економічних показників.38 2.3. Оцінка інвестиційної програми підприємства.54 Розділ 3. Розробка ефективної інвестиційної програми для підприємства.65 3.1. Структура системи управління інвестиційною діяльністю підприємства.65 3.2. Організаційне та фінансове забезпечення реалізації інвестиційної програми підприємства.69 3.3. Практична реалізація запропонованої інвестиційної програми на КП «Цивільжитлобуд».73 Розділ 4. Охорона праці та безпека на підприємстві в надзвичайних ситуаціях.86 4.1. Організація та управління охороною праці на підприємстві.86 4.2. Організація безпечних умов праці.91 4.3. Організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки та захисту в надзвичайних ситуаціях.104 Висновки.107 Список використаної літератури.111 Додатки.117

Висновок

Основою успішної діяльності підприємства в умовах швидкої зміни внутрішнього та зовнішнього середовища є ефективна інвестиційна програма із відповідним набором методів, засобів і функцій управління, яка буде забезпечувати формування і реалізацію такого варіанту розвитку, який дозволить отримати найкращі кінцеві результати та забезпечить досягнення поставленої мети.

У дипломній роботі були розглянуті економічна сутність та зміст поняття «інвестиційна програма»; організаційна структура та умови фінансування інвестиційної програми; проведено аналіз сучасного стану інвестиційних процесів та джерел їх фінансового забезпечення; встановлено напрямки удосконалення фінансового забезпечення інвестиційних процесів у рамках інвестиційної програми; розроблено рекомендацій та пропозицій щодо реалізації напрямків удосконалення фінансового забезпечення інвестиційних процесів у рамках єдиної інвестиційної програми.

У другому розділі проведений аналіз основних показників діяльності підприємства. Як видно з даних за період з 2008 по 2010 роки відбувалось зростання обсягів діяльності.

Прибутковість у 2008 році була низька і підприємство отримало збитки, у 2009 році ситуація виправилась і підприємство отримало прибутки від операційної діяльності, що стосується 2010 року то тут прибутковість дещо знизилась по відношенню до минулого періоду, але залишилась в межах позитивного значення.

Ріст обсягів будівництва у звітному періоді зберігається і складає 27,8 %, але він на 38,5% менший ніж у 2009 році. Це пов’язано із введенням у звітному періоді об’єктів будівництва в експлуатацію та з недостатнім нарощенням будівельно-монтажних робіт на нових об’єктах. Обсяги операції з нерухомим майном у 2009 році зросли на 7,9% порівняно з 2008 роком, що зумовлено можливістю продажу нерухомого майна у кредит. У 2010 році обсяг операцій з нерухомим майном зменшився на 8,3% та склав у звітному періоді 20 тис.грн., що на 1,8 тис.грн менше ніж у попередньому році. Це викликано тим, що у 2010 році підприємством була продана територія виробничо-технічної бази, яка надавалась в оренду. Обсяги реалізації будівельної продукції у 2010 році зросли на 59,1 % порівняно з 2009 роком. У 2010 році даний показник зріс на 10,9 % порівняно з попереднім періодом, що зумовлено потребою оновлення житлового фонду по Україні.

Рентабельність операційної діяльності будівельних підприємств майже не змінюється протягом періодів, що досліджуються і коливається в межах 2,2-2,1%.

Фінансові результати від операційної діяльності зросли на 1,8 % у звітному періоді та склали 142,9 тис.грн., що на 2,5 тис.грн. більше ніж у попередньому році, теж саме можна сказати про дохід від участі в капіталі, що збільшився на аналогічну суму. Інші доходи у 2010 році також зросли та складають 3,6 тис.грн. у попередньому році вони взагалі були відсутні. Помітно зменшились фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування – на 68,9 %, що становить 42 тис.грн.

Капітальні інвестиції у 2009 році знизились на 12% у порівняні з 2008 роком, а у 2010 році даний показник зріс на 59,2%. Подібну ситуацію ми можемо спостерігати і щодо інвестицій в основний капітал, що у 2009 році знизився на 10,3% по відношенню до минулого року, а у 2010 році цей показник зріс на 57,6% та склав 1374 тис.грн. Збільшення капітальних інвестицій та інвестицій в основний капітал у звітному періоді пов’язано із збільшенням обсягу залучених коштів від населення. Із збільшенням інвестицій зростають обсяги капітального будівництва, а також інвестиції в основний капітал на придбання машин та обладнання, що склало 1017 тис.грн. та 357 тис.грн. відповідно.

У 2009році витрати на інші необоротні матеріальні активи знизились на 8,8% у порівняні з 2008 роком. У 2010 році цей показник зріс на 83,1% та склав 152 тис.грн., що на 69 тис.грн. більше ніж у минулому періоді. Витрати пов'язані з поліпшенням об'єкта у 2009 році були відсутні, а у 2010 році вони зросли на 6 тис.грн., а витрати пов'язані з поліпшенням будівель та споруд у звітному періоді взагалі були відсутні. Інвестиції в нематеріальні активи у 2009році зросли до 9 тис.грн. у порівняні з 2008роком, а у 2010 році даний показник знизився на 3 тис.грн. та склав 6 тис.грн. по відношенню до минулого року.

Обсяг будівництва житлових будівель у структурі інвестицій в основний капітал у 2009 році знизилась на 53,5% порівняно з минулим роком та склали 412 тис.грн. У 2010 році даний показник зріс до 1017 тис.грн.. У 2009 році частка машин та обладнання зросла на 45,6% по відношенні до 2008 року. В 2010 році частка машин та обладнання знизилась на 14,6%, це викликано списанням застарілого обладнання.

Отже, із проведених розрахунків видно, що підприємство знаходиться у нестабільному фінансовому становищі. Підприємство має досить велику кредиторську заборгованість, яку нелегко погасити. Для покращення фінансового, а отже інвестиційного стану на підприємстві необхідно зменшувати витрати, оптимізувати кількість персоналу на підприємстві.

Підприємство буде краще розвиватися при застосуванні нових технологій та інновацій. Для цього на підприємстві потрібен інноваційний менеджмент. Тому за умов жорсткої конкуренції підприємству необхідно дбати про забезпечення своїх конкурентних переваг через залучення різноманітних інновацій. Інвестиції що були залучені на підприємство дуже малі за розмірами, тому не можуть позитивно вплинути на його діяльність. Підприємство працює у будівельній галузі, а вона потребує надзвичайно великих капіталовкладень.

З метою вдосконалення інвестиційної діяльності на підприємстві нами

запропонована система управління, що складається із детально запланованої послідовності інвестиційних заходів і включає наступні складові: визначення макроекономічних умов здійснення інвестиційної діяльності; попередню діагностику внутрішнього середовища; розробку інвестиційної стратегії; розробку інвестиційної програми; процесу реалізації інвестиційної програми; процесу оцінки ефективності інвестиційної програми; процесу коригування інвестиційної програми.

В роботі ми також розглянули зміст та провели обґрунтування доцільності окремих інвестиційних проектів, які б могли формувати інвестиційну програму підприємства в майбутньому. Отже, пропонована нами інвестиційна програма КП «Цивільжитлобуд» включає такі проекти:

1. Проект диверсифікації по видах діяльності.

2.Проект вдосконалення системи постачання.

3.Проект інвестицій в нематеріальні активи.

Ми вважаємо, що запропоновані напрямки інвестиційної діяльності дадуть змогу підвищити прибутковість підприємства, покращити його фінансовий стан та імідж у порівняні з конкурентами.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?