Курсова робота «Оцінка використання товарно-матеріальних запасів на пат «арселорміттал кривий ріг»», 2011 рік

З предмету Економіка · додано 28.10.2012 13:00 · від alesya · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ і. Теоретико-методологічні засади щодо наявності та ефективності використання виробничих запасів на підприємстві 1.1. Характеристика та класифікація виробничих запасів, показники ефективності використання 1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку запасів 1.3. Методологія аналізу наявності та використання виробничих запасів Розділ 2. Аналіз формування та ефективності використання виробничих запасів на пат“арселорміттал кривий ріг” 2.1. Аналіз основних техніко-економічний показників діяльності ПАТ“АрселорМіттал Кривий Ріг” 2.2. Аналіз наявності виробничих запасів 2.3. Аналіз ефективності використання виробничих запасів на ПАТ“АрселорМіттал Кривий Ріг” Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності використання виробничих запасів 3.1. Розробка методики підвищення ефективності використання виробничих запасів 3.2. Розрахунок економічного ефекту від впровадження запропонованих заходів на ПАТ“АрселорМіттал Кривий Ріг” Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

У першому розділі викладено основні теоретичні, методологічні та методичні положення теми, проблемні питання, розглядаються теоретичні основи проблеми, їх економічна суть, проводиться аналіз вивчення проблеми за літературними джерелами, тобто надається характеристика сучасного стану питання.

У другому розділі коротко подана організаційно-економічна та технологічна характеристика об'єкта дослідження, виконано розрахунок та аналіз техніко-економічних показників по даній темі.

Проаналізувавши техніко-економічні показники можна зробити висновок, що 2009 рік характеризується спадом більшості показників. Тобто спад обсягів виробництва, випуску товарної продукції, валового та чисого прибутку. У 2009 році підприємство отримало збиток у розмірі 120026 тис. грн. Простежується негативна динаміка показників рентабельності продукції та рентабельності операційної і звичайної діяльності, показників оборотності активів та їх завантаженості. Все це свідчить про зменшення ліквідності, прибутковості підприємства та про зниження ефективності використання виробничих запасів.

2010 рік храктеризується покращенням показників, таких як обяг виробництва, випуск товарної продукції, продуктивність праці, рентабельность продукції, операційної та звичайної діяльності, рентабельность капіталу, збільшується оборотніть активів. У 2010 році підприємство отримало прибуток у розмірі 209476 тис.грн.

Під час дослідження фінансово-господарської діяльності ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” за аналізований період, а саме з 2008 по 2010 роки, було визначено, що підприємство має абсолютну фінансову стійкість, тобто не залежить від зовнішніх кредиторів, та високий рівень платоспроможності.

Провівши аналіз наявності та стану виробничих запасів на ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” зроблено висновок, що запаси займають велику питому вагу у загальній сумі оборотних активів. Протягом 2008-2010 рр. залишки запасів збільшуються. У 2009 році порівняно з 2008 вартість запасів зрослана 108134 тис.грн. або на 4,37%, а у 2010 році порівняно з 2009 на 549369 тис.грн. або на 21,28%. Можна зробити висновок, ща запаси використовуються неефективно та існують недоліки в управлінні виробничими запасами.

Факторний аналіз допоміг виявити, що на збільшення обсягу виробничих запасів вплинуло у 2009 році збільшення сировини і матеріалів на 238005 тис. грн., збільшення запасних частин та малоцінних та швидкозношуваних предметів на 8948 тис. грн. та на 6289 тис. грн. відповідно, а у 2010 році - збільшення сировини і матеріалів на 206286 тис. грн., збільшеня палива на 134016 тис.грн., збільшення запасних частин на 1386 тис.грн, малоцінних та швидкозношуваних предметів - на 30174 тис.грн., збільшення інших виробничих запасів на 1614969 тис.грн.

Як показав аналіз стану виробничих запасів, підприємство має недоліки в управлінні виробничими запасами. Для покращення ефективності використання запасів було запропоновано впровадження економічно обґрунтованих норм запасу; наближення постачальників сировини, напівфабрикатів, що комплектують виробів і ін. до споживачів; широке використання прямих тривалих зв'язків; розширення складської системи матеріально-технічного забезпечення, а також оптової торгівлі матеріалами й устаткуванням; комплексна механізація й автоматизація вантажно-розвантажувальних робіт на складах.

Для ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” доцільним було б впровадження економічно обґрунтованих норм запасу та як наслідок прискорення обороту оборотних коштів. В центрі автоматизації та механізації ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” за рахунок прискорення оборотності виробничих запасів всього на 0,004 обороту в плановому періоді можна отримати грошовий ефект у розмірі 19433 тис.грн.

Коментар модератора

50 стор

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?