Курсова робота «Поняття моральної шкоди в цивільному праві України та особливості визначення її обсягу», 2012 рік

З предмету Право · додано 26.10.2012 01:27 · від Ігор · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3-5 Розділ 1. Інститут відшкодування моральної (немайнової) шкоди в цивільному праві України та нормах права іноземних держав.6-15 1.1. Регулювання інституту відшкодування моральної шкоди у цивільному праві України.6-10 1.2. Світова практика у питаннях відшкодування моральної (немайнової) шкоди.11-15 Розділ 2. Наукова проблематика визначення поняття моральної шкоди і способи її відшкодування.16-23 2.1. Суперечки в цивілістичній науці щодо визначення поняття моральної шкоди.16-21 2.2. Способи відшкодування моральної (немайнової) шкоди.22-23 Розділ 3. Визначення обсягу моральної (немайнової) шкоди.24-33 3.1. Способи оцінки обсягу моральної шкоди.24-25 3.2. Критерії оцінки моральної шкоди, завданої фізичній особі.26-31 3.3. Критерії оцінки немайнової шкоди, заподіяної юридичній особі.32-33 Висновок.34-36 Список використаних джерел.37-38

Висновок

Підводячи підсумки курсової роботи можемо сказати, що поняття моральної шкоди в юридичній науці є дійсно досить дискусійним та проблематичним, оскільки воно виражає внутрішнє відношення людини до тих чи інших факторів та дій, які посягають на її особисті права та інтереси і цим самим заподіюють страждань. В результаті опрацювання наукових праць вчених-цивілістів, які займалися даною проблематикою, ми виробили власні поняття моральної та немайнової шкоди, які полягають у наступному.

Моральна шкода – наслідок порушення абсолютних прав фізичних осіб, який проявляється у негативних змінах психічного стану, душевної рівноваги, стражданнях і переживаннях, сильному емоційному потрясінні, а також яскраво вираженій втраті радості і щастя у житті людини.

На нашу думку дане визначення найбільш повно відображає усі зовнішні і внутрішні реакції людини на порушення її абсолютних прав, і тому заслуговує на те, щоб бути закріпленим у нормі закону.

Що ж стосується юридичних осіб, то на нашу думку було б абсолютно прийнятним введення в законодавство наступного терміну.

Немайнова шкода – втрати немайнового характеру, які настають в результаті посягання на ділову репутацію, добре ім’я, торгову марку, товарний знак, авторські і суміжні права юридичної особи, і в майбутньому здатні вплинути на очікуваний прибуток.

Також нами було досліджено та визначено найбільш прийнятні критерії для оцінки обсягу моральної (немайнової) шкоди, і в цьому ми повністю підтримуємо наукові пропозиції С.І. Шимона і В.П. Паліюка, які до таких критеріїв відносять:

1) характер моральних страждань;

2) тяжкість ушкодження здоров’я;

3) вид моральних страждань;

4) глибина (або ступінь) психічних страждань;

5) істотність вимушених змін у житті потерпілого;

6) тривалість негативних наслідків (страждань);

7) час, що минув з моменту виникнення моральної шкоди, у випадках короткочасної або тривалої дії страждань;

8) регіон поширення відомостей (коло обізнаних осіб);

9) спосіб поширення відомостей;

10) ступінь зниження престижу, ділової репутації, залежно від характеру діяльності особи.

Також хотілось би відзначити, що відповідно до загальних підстав деліктної відповідальності обов’язковому з’ясуванню при вирішенні спору про відшкодування моральної шкоди підлягають: наявність такої шкоди, протиправна поведінка заподіювача, наявність причинного зв’язку між шкодою, і протиправною поведінкою заподіювача та вина. Але як не дивно, в більшості позовів про відшкодування моральної (немайнової) шкоди, які надходять до судів, позивачі обмежуються фразою: «Мені завдали моральну шкоду». Однак відсутність доказів щодо того, яка саме моральна шкода завдана неправомірними діями відповідача (відповідачів), часто і призводить до винесення судом ухвали про залишення заяви без руху, а в разі не виправлення позивачем недоліків у встановлений строк – ухвали про повернення позовної заяви позивачу. Таким чином, найскладнішим моментом при оформленні позовної заяви про відшкодування моральної (немайнової) шкоди був і є збір доказів, які доводять факт спричинення моральної шкоди та розмір такої шкоди.

Оскільки відшкодування моральної (немайнової) шкоди, як правило, пов’язане із тим, щоб повернути чи відновити своє, то завданням кваліфікованих спеціалістів на сьогоднішній день виступає обов’язок прослідкувати, щоб таке відшкодування плавно не втілювалось у безпідставне збагачення за рахунок помсти, а також, щоб це не призводило до нового виникнення моральної шкоди вже у особи, що її компенсує.

Завершуючи, можна з упевненістю зазначити, що опрацювання та дослідження такої важливої теми несуть позитивний заряд практичних навичок та дозволяють отримати нові знання.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?