Курсова робота «Сучасні міграційні процеси в Україні», 2011 рік

З предмету Економіка · додано 23.10.2012 21:00 · від Максим · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Перелік умовних позначень Вступ 1. Сутність та форми міграції в Україні 2. Історичні особливості міграційних процесів в Україні 3. Особливості міграції населення України за роки незалежності 4.Сучасні регіональні особливості міграції населення України 5. Державна міграційна служба України як орган, що забезпечує виконання законодавства України про міграцію 6. Проблема міграції в Україні Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Міграція є відображенням як міжнародного становища, так і внутрішньої ситуації в будь-якій країні, разом з тим вона також і впливає на них, тому весь історичний шлях людства можна уявити як сукупність міграційних потоків.

Міграціє є природнім процесом для людини, при дослідженні цього явища необхідно враховувати як зовнішні обставини, так і внутрішні мотиви особистості.

Інтенсивності міграційних потоків у нашій країні сприяє багатонаціональний склад населення, що склався протягом віків, політико-географічне положення, особливості законодавства. Причиною відтоку громадян з країни є, в першу чергу, нижчий за західноєвропейський рівень життя та заробітної плати.

Внутрішні міграції великим чином зумовлені урбанізацією: мешканці сіл переїжджають до міст, крім того відтік працездатного населення простежується у невеликих містах, основу господарської діяльності яких складають єдине чи декілька промислових підприємств. Разом з тим розвиток транспорту сприяє розповсюдженню маятникових міграцій.

Міграція призводить як до позитивних, так і до негативних наслідків для України. До останніх відносяться, перш за все, втрата трудових ресурсів, населення репродуктивного віку, через що спостерігається явище старіння нації. Крім того, нажаль, досить розповсюдженою є нелегальна міграція.

Тому досить важливою є міграційна державна політика, головними завданнями якої є регулювання еміграційних та імміграційних процесів, внутрішніх міграцій, територіальних міждержавних переміщень населення та зовнішніх трудових міграцій.

Процеси міграції населення завжди будуть існувати і робити на суспільство значний вплив. Головною задачею соціальних служб, що так чи інакше стикаються з міграцією у своїй роботі, є зведення до мінімуму тих негативних тенденцій і наслідків, що вона в собі несе. Міграція може стати і благом і злом, врятувати економіку регіону чи привести до соціального вибуху. Соціальним службам потрібно учитися керувати міграцією, готувати кадри, накопичувати інформацію про форми і методи роботи, опановувати засобами, за допомогою яких можна здійснювати керування цим процесом. Звичайно, навіть найдосконаліші технології соціальної роботи з мігрантами принесуть позитивні результати при наявності чіткої і продуманої державної політики і програми по прогнозуванню міграційних процесів і конкретних міграційних потоків, регіональних міграційних програм, сприянні мігрантам і біженцям в адаптації до нових місць поселення. Рішення подібних проблем можливо за умови спільної роботи Державного комітету у справах національностей та міграції й інших органів влади (центральних і місцевих), виділення для мігрантів квот і визначених територій для поселення. Має вестись велика організаторська робота з прийому й облаштування біженців і мігрантів. Незважаючи на гостроту проблеми, ця галузь соціальної діяльності знаходиться поки в стадії формування, а недолік матеріальних засобів явно заважає дійсно ефективній роботі міграційної служби. Але все-таки сам факт того, що суспільство і держава звернули увагу на цю проблему, вселяє стриманий оптимізм щодо її вирішення. У цьому зв'язку необхідно домогтися того, щоб допомога легальним мігрантам (для України на сьогодні це в першу чергу представники депортованих народів та легальні біженці) стала моральною задачею всього суспільства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?