Курсова робота «Засоби створення експресії та її інтенсифікація в сучасних французьких ЗМІ», 2010 рік

З предмету Іноземні мови · додано 19.10.2012 17:46 · від Настя · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 Розділ І. Експресія як об’єкт лінгвістичного дослідження. 5 1.1. Поняття категорії «експресія». 5 1.2. Погляди вчених на категорію експресивності. 6 1.3. Джерела експресивності. 9 1.4. Види експресивності. 10 1.5. Зв’язок категорії експресивності з іншими лінгвістичними категоріями. 1.6. Короткі висновки. 12.12. Розділ ІІ. Засоби створення експресії та її інтенсифікація у сучасних французьких ЗМІ. 13.2.1. Різновиди французьких ЗМІ. 13 2.2. Засоби створення експресії та її інтенсифікація. 14 2.2.1. Редуплікація та лексичні повтори. 14 2.2.2. Метафора. 18 2.2.3. Метонімія. 19 2.2.4. Гіпербола та літота. 20 2.2.5. Антитеза. 21 2.2.6. Порівняння. 21 2.2.7. Прислів’я та крилаті фрази. 22 2.2.8. Вигуки та знижена лексика. 2.3. Короткі висновки. 22 23. Висновки. 24 Список використаних джерел. 25 Анотації Реферат

Висновок

У ході роботи поставлена мета була досягнена і завдання, зумовлені метою, щодо визначення поняття «експресія», ролі експресії у мові ЗМІ та виявлення засобів її створення були виконані. Отже, дослідивши засоби створення експресії та її інтенсифікацію у сучасних французьких ЗМІ можна зробити наступні висновки.

Серед лінгвістів немає єдиної думки щодо визначення терміну «експресія». Існує багато термінів, що вживаються різними науковцями паралельно терміну «експресія». Це «емфаза», «аффективність», «эмоційність», «эмотивність» та інші. Але у будь-якому випадку, усі сходяться на тому, що експресія досягається певними засобами, які мають створити враження на аудиторію, «втягнути» читачів у проблему, зацікавити.

Мова ЗМІ – це органічна частина єдиного цілого – функціонально-стильової системи, що обслуговує область людської діяльності, що з’явилась порівняно недавно – масову комунікацію. Оскільки головною ціллю засобів масової інформації є зацікавити читача/глядача/слухача, привернути його увагу до певної проблеми, мова ЗМІ не повинна бути «сухою». Це завжди жива мова, у якій використовуються різноманітні засоби мовної експресії, особливо вживаними серед яких є редуплікація та лексичні повтори, метафора, антитеза, порівняння, вигуки, знижена лексика. Інтенсифікація експресії створюється головним чином за рахунок використання прислівників з підсилювальними частками, використання подвійного слова, що називає ту ж ознаку що і просте слово, але підкреслює більш високу ступінь цієї ознаки.

Так як масова інформація розрахована на широку аудиторію, у її мовленні використовуються багато образних висловлювань, іноді навіть знижена лексика і лексика запозичена із розмовно-побутового стилю мовлення. Також мова ЗМІ сама може створювати нові лексичні вирази для посилення експресії. Часто у такій мові наявне відхилення від традиційних мовленнєвих норм. Читач може знайти лексику з різноманітних областей: від наукової до розмовного жанру (і навіть жаргонізмів та арготизмів).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?