Курсова робота «Аудит розрахунків за страхуванням», 2011 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 17.10.2012 20:58 · від Олег Рублев · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні основи аудиту розрахунків за страхуванням на підприємстві Білгород – Дністровський завод будівельних матеріалів 1.1. Знайомство з організацією виробництва та бухгалтерського обліку на підприємстві 1.2. Визначення аудиторського ризику та суттєвості 1.3. Організація проведення аудиту розрахунків за страхуванням 1.4. Методика аудиту розрахунків за страхуванням Розділ 2. Аудит активів, пасивів та фінансової звітності 2.1. Аудит фінансової звітності 2.2. Розрахунок ліквідності та платоспроможності підприємства 2.3. Аналіз фінансового стану кліента Розділ 3. Складання аудиторського висновку Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

В ході написання курсової роботи ми: ознайомились з організацією виробництва та веденням бухгалтерського обліку на Білгород-Дністровському заводі будівельних матеріалів, основним видом діяльності якого є виробництво будівельної цегли і виробництво теплової енергії. На підприємстві застосовується автоматизована форма ведення бухгалтерського обліку, для цього використовують «1С-бухгалтерія-проф. для Windows» відповідно до наказу про облікову політику на підприємстві. Змін в обліковій політиці в період проведення аудиторської перевірки не проводилось.

Підприємством було укладено договір з аудиторською фірмою «Аккерман-аудит» на проведення аудиту розрахунків за страхуванням, складено план та програму аудиту і узгоджено з керівництвом підприємства. В ході перевірки були визначені загальний аудиторський ризик, який дорівнює 3,45% та суттєвість (на початок року 146007,3 тис. грн.; на кінець року 167199,0 тис. грн.)

В ході перевірки біло проаналізовано фінансову звітність підприємства та розраховані показники рентабельності, згідно яких рентабельність підприємства на кінець року знизилась відповідно до початку. Рентабельність продукції зменшилась на 1,55 %, тобто на 1 гривню виручки від реалізації підприємство недоотримало 1,55 коп. прибутку,а також зменшення рівня рентабельності активів на 4,02 % може свідчити про спадаючий попит на продукцію підприємства й про перенагромадження активів.

Також в ході аудиторської перевірки було розраховано показники ліквідності та платоспроможності підприємства і визначено, що фактична ліквідність балансу відрізняється від абсолютної. Абсолютно ліквідним баланс підприємства вважати не можна, тому що і на початок і на кінець звітного періоду у підприємства не вистачає грошових коштів для поточних розрахунків.

Аналіз статей активу балансу свідчить, що на кінець року в порівнянні з початком, спостерігається збільшення необоротних активів на 14689 тис. грн. за рахунок збільшення нематеріальних активів та основних засобів підприємства, при цьому на кінець періоду спостерігається зменшення питомої ваги необоротних активів у валюті балансу. Оборотні активи підприємства збільшилися на 196090 тис. грн. за рахунок збільшення запасів, а також збільшення їх питомої ваги на 4,52 % у валюті балансу.

Аналіз статей пасиву балансу показує, що власний капітал на кінець року збільшився на 144768 тис. грн. за рахунок прибутку, але його питома вага у валюті балансу незначно зменшилась, на 0,4%. Також спостерігається збільшення поточних зобов’язань на 67223 тис. грн. на кінець року за рахунок збільшення кредиторської заборгованості та поточних зобов’язань за розрахунками з бюджетом, позабюджетним платежам, розрахунків за страхуванням, з оплати праці і розрахунків з учасниками, що призвело до збільшення питомої ваги поточних зобов’язань у валюті балансу на 0,47 %.

Загальне збільшення валюти балансу на кінець звітного періоду складає 211917 тис. грн., що є позитивним явищем для підприємства.

На підставі проведеної аудиторської перевірки ЗАТ Білгород-Дністровського заводу будівельних, аудиторською фірмою «Аккерман-аудит» було надано аудиторський висновок безумовно-позитивного виду. Перевірка була проведена згідно з Законом України "Про аудиторську діяльність" та Міжнародних стандартів аудиту (МСА).

Коментар модератора

48 стор

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?