Курсова робота «Оцінка фінансового стану підприємства», 2005 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 26.04.2007 09:30 · від sstulen · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства 1.1. Зміст, мета та завдання оцінки фінансового стану підприємства 1.2. Інформаційно – правове забезпечення оцінки фінансового стану підприємства 1.3. Основні напрямки оцінки фінансового стану підприємства Розділ 2. Методика оцінки фінансового стану підприємства 2.1. Оцінка майнового стану підприємства 2.2. Оцінка ліквідності 2.3. Оцінка фінансової стійкості 2.4. Оцінка ділової активності 2.5. Оцінка рентабельності Розділ 3. Аналіз та оцінка діяльності підприємства 3.1. Оцінка фінансового стану ТОВ «Тіко» 3.2. Напрямки покращення фінансового стану підприємства Висновки Список літератури Додатки

Висновок

На підставі проведеної в курсовій роботі оцінки фінансового стану можна зробити наступний висновок:

За аналізований період майно підприємства зменшилось на 449,8 тис. грн. (на 95%). З

Протягом 2004 року здані в оренду основні засоби, що у 2003 році становили 93,9% усіх активів підприємства. Це відбулось через неспроможність підприємства утримувати ці основні засоби, що призвело до відсутності можливості підприємства займатись переробкою хмелю.

У структурі пасиву відбулось дуже значне зменшення власного капіталу, що свідчить про те, що підприємство втратило свою фінансову незалежність.

Фактичні співвідношення активів і пасивів аналізованого підприємства, згрупованих за таблицею та аналіз основних показників ліквідності доводять, що баланс підприємства має низьку ліквідність, і для того, щоб воно могло ліквідувати свої борги потрібно багато часу.

Розрахунки також показують, що підприємство має нестійкий вид фінансової стійкості має дуже слабку фінансову стійкість і залежить від зовнішніх джерел фінансування.

Чистий дохід від реалізації на 24,7 %, собівартість реалізованої продукції також зменшилась на 44,6%. Скорочення обсягів реалізації продукції, зростання виробничих та адміністративних витрат і витрат на збут негативно вплинули на показники рентабельності підприємства – усі вони різко зменшились

Поряд з цими змінами зменшилась частка операційного прибутку, прибутку до оподаткування, а також чистого прибутку – на 11,2%

Отже, з огляду на охарактеризовані показники, можна зробити висновки, що основним напрямком покращення фінансового стану підприємства ТОВ “Хміль Полісся” є збільшення його прибутку та стабілізація його фінансового стану, вироблення стійкої стратегії розвитку, яка можливо, на даний час відсутня на ТОВ “Хміль Полісся”.

Збільшувати прибуток можна за допомогою багатьох факторів. Наприклад, можна збільшити ціну на продукцію, надані послуги, виконану роботу. Проте цей варіант не зажди може пройти, оскільки на сучасному етапі розвитку нашої країни підприємства не мають достатньо грошових коштів, щоб заплатити ще більшу суму за послуги, роботу, товари.

Отже, резерви зростання прибутку - це кількісні можливості збільшення прибутку завдяки:

1. Збільшенню обсягу реалізації продукції;

2. Зменшенню витрат на виробництво і реалізацію продукції: усунення перевитрат по сировині і матеріалах, усунення понадпланових відходів, усунення невиправданих і непродуктивних витрат у складі цехових і загально-виробничих витрат, а також у складі витрат на утримання і експлуатацію устаткування, усунення втрат від браку;

3. Постійному зниженню позареалізаційних збитків.

Ще одним напрямом у пошуку резервів зростання прибутку є аналіз використання ресурсів підприємства, собівартості виготовленої продукції. Зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції - основний резерв збільшення прибутку підприємства.

Основними шляхами зниження витрат є економія усіх видів ресурсів, що споживаються у виробництві: трудових та матеріальних. Так, значну долю в структурі витрат виробництва займає оплата праці. Тому актуальною є задача зниження трудоємкості продукції, що виготовляється, зростання продуктивності праці, скорочення чисельності персоналу.

Зниження трудоємкості продукції, збільшення продуктивності праці можна досягнути різними шляхами. Найбільш важливі з них – механізація та автоматизація виробництва, розробка та застосування прогресивних, високопродуктивних технологій, заміна та модернізація застарілого обладнання. На даному підприємстві дуже багато застарілого обладнання, яке можна продати без будь – якої шкоди для виробництва, це допоможе скоротити простої. Отримані кошти можна вкласти в нове, ресурсозберігаюче обладнання, яке підвищить фондовіддачу.

Ще одним важливим моментом що гальмує нормальну життєдіяльність досить молодого ТОВ “Хміль Полісся” є те, що воно займається одразу двома видами діяльності – вирощування і одночасно переробка хмілю, але фактично у повному обсязі підприємство не справляється ні з одним ні з іншим видом діяльності, можливо для цього не вистачає кваліфікованих спеціалістів. Можливим варіантом покращення фінансового стану підприємства є створення дочірнього підприємства, яке буде конкретно займатись озним з названих видів діяльності – наприклад, його переробкою і фактично буде посередницькою ланкою між підприємством, що вирощує хміль і пивзаводами.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення