Курсова робота «Облік статутного капіталу на підприємствах різної форми власності», 2012 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 15.10.2012 17:53 · від evdok · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 2 1. Порядок формування та облік статутного капіталу на підприємствах різних форм власності 1.1. На державних підприємствах. 4 1.2. На акціонерних товариствах. 6 1.3. На товариствах з обмеженою відповідальністю. 10 1.4. На приватних підприємствах. 13 2. Порядок формування та облік статутного капіталу на відкритому акціонерному товаристві «Селидівський хлібокомбінат» 2.1. Техніко-економічна характеристика ВАТ «Селидівський хлібокомбінат». 18 2.2. Облік статутного капіталу на ВАТ «Селидівський хлібокомбінат». 25 3. Шляхи удосконалення обліку статутного капіталу ВАТ «Селидівський хлібокомбінат». 33 Висновки. 44 Перелік використаних джерел. 47 Додатки. 49

Висновок

Підсумовуючи курсову роботу, можна зробити висновок, що власний капітал є невід’ємною частиною організації та функціонування будь-якого підприємства. Також, це важливий показник діяльності підприємтсва, оскільки відображає, що підприємство володіє відповідними гарантіями.

Складовою власного капіталу є статутний капітал. Статутний капітал – це зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

Облік статутного капіталу дуже важливий, оскільки саме з обліку статутного капіталу та розрахунків з засновниками розпочинається робота підприємства.

З першого розділу курсової роботи можна зробити висновок, що порядок і джерела формування статутного капіталу залежать від типу підприємства і форми власності.

Об’єктом дослідження в курсовій роботі є Відкрите акціонерне товариство «Селидівський хлібокомбінат», котре зареєстровано 22.02.1996 року Виконавчим комітетом Селидівської ради Донецької області.

За час своєї діяльності ВАТ «Селидівський хлібокомбінат» на загальних зборах акціонерів приймав рішення про збільшення статутного капіталу товариства шляхом додаткового випуску акцій. Так були зареєстровані наступні випуски акцій:

- 13.08.1999р. статутний капітал збільшено но 140 000 грн. і став складати 301 436 грн.;

-14.12.2001р. статутний капітал збільшено на 923 564 грн. і став складати 1 225 000 грн.;

-13.12.2002р. статутний капітал збільшено на 24 700 грн. і став складати 1 472 000 грн.

На теперішній час відповідно до Статуту ВАТ «Селидівський хлібокомбінат» статутний капітал товариства становить 1 472 00,00 грн (Один мільйон чотириста сімдесят дві тисячі гривень 00 копійок) та розподілен на 5 888 000 (П’ять мільонів вісімсот вісімдесят вісім тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (Нуль гривень 25 копійок) кожна.

Статутний капітал ВАТ «Селидівський хлібокомбінат» повністю сформований та сплачений.

Підсумовуючи другий розділ курсової роботи, можна зробити висновок, що під час відображення в бухгалтерському обліку операцій по зміні розміру статутного капіталу ВАТ «Селидівський хлібокомбінат» придержується принципів облікової політики підприємства.

Для синтетичного обліку статутного капіталу ВАТ «Селидівський хлібокомбінат» викорситовує наступні рахунки бухгалтерського обліку:

- 40 «Статутний капітал»;

- 42 «Додатковий капітал»;

- 45 «Вилучений капітал»;

- 46 «Неоплачений капітал».

Аналітичний облік статутного капіталу ВАТ «Селидівський хлібокомбінат» веде за видами капіталу за кожним засновником, акціонером; вилученого капіталу - за видами акцій; неоплаченого капіталу - за видами розміщених неоплачених акцій та за кожним акціонером товариства.

Всі операції з формування та змін по збільшенню власного капіталу ВАТ «Селидівський хлібокомбінат» відобразило у регістрах бухгалтерського обліку, а саме, у Журналі 7.

Також всі господарські операції зі статутним капіталом були відображені в головній книзі, де зазначено сальдо на початок та кінець поточного місяця, обороти за поточний місяць за кредитом рахунку, обороти за поточний місяць за дебетом рахунку.

Для перевірки правильності складання облікових регістрів за даними Головної книги ВАТ «Селидівський хлібокомбінат» було складено оборотну відомість.

Останнім етапом стало відображення господарських операцій з формування та змін по збільшенню власного капіталу в фінансовій звітності, а саме:

- у першому розділ пасиву Балансу форми №1 «Власний капітал» (стр.300 «Статутний капітал», стр. 330 «Інший додатковий капітал», стр. 360 «Неоплачений капітал»);

- у Звіт про власний капітал форма №4,

- у Звіті про фінансові результати форма №2 (Розділ 3 «Розрахунок показників»).

Підсумком третього розділу курсової роботи стало те, що ВАТ «Селидівський хлібокомбінат» для прискорення процесу та якості бухгалтерського обліку, а також, для скорочення процесу бухгалетрського обліку застосовує нові інформаційні технології, а саме, програму “1С: Бухгалтерия”.

Комп’ютеризація обліку статутного капіталу забезпечує ВАТ «Селидівський хлібокомбінат» інформацією про:

- своєчасність погашення внесків до статутного капіталу;

- склад засновників;

- відповідність статутного капіталу величині чистих активів в кінці року на дату балансу;

- законність формування та змін статутного капіталу;

- своєчасність відображення в первинних документах, облікових регістрах та фінансовій звітності.

Оскільки Україна рухається до Європи: розвиває міжнародне співробітництво, бере участь у міжнародному розподілі праці, залучає іноземні інвестиції. Все це потребує адаптації вітчизняного законодавства до правової бази Європейського Союзу.

Одним з основних напрямів у цій сфері є реформування системи бухгалтерського обліку, запровадження методології розкриття економічної інформації за міжнародними стандартами для забезпечення відкритості, прозорості та порівнянності фінансової звітності суб’єктів господарювання. Враховуючи це, уряд розпочав розробку та реалізацію стратегії застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності України.

А оскільки ВАТ «Селидівський хлібокомбінат» є учасником ринку цінних паперів, то дане питання для підприємства на даний момент є актуальним.

Виходячи з вищевикладеного, в подальшій діяльності ВАТ «Селидівський хлібокомбінат» під час складання фінансової звітності рекомендую перейти на фінансову звітність за міжнародними стандартами, використовуючи при цьому Міжнародні стандарти фінансового обліку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?