Дипломна робота «Адміністративно-розпорядчі та соціально-психологічні методи управління підприємством ПАТ «ЖЛК –Україна"», 2010 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 13.10.2012 14:27 · від ЮляSv · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти адміністративно-розпорядчих та соціально-психологічних методів управління підприємством 1.1. Сутність, роль та класифікація методів менеджменту 1.2. Адміністративно-розпорядчі методи управління підприємством 1.3. Соціально-психологічні методи управління підприємством Розділ 2. Аналітичне дослідження підприємства пат ПАТ «ЖЛК –Україна" 2.1. Загальна характеристика ПАТ «ЖЛК –Україна" 2.2. Аналіз основних показників роботи підприємства 2.3. Аналіз фінансового стану підприємства Розділ 3. Шляхи вдосконалення адміністративно-розпорядчих та соціально-психологічних методів управління підприємством 3.1. Аналіз методів управління підприємством 3.2. Методи вдосконалення соціально-психологічних та адміністративно-розпорядчих методів управління підприємством Розділ 4. Охорона праці на підприємстві 4.1. Організація служби охорони праці 4.2. Аналіз умов праці на робочому місці 4.3. Пожежна безпека на підприємстві Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

ПАТ «ЖЛК-Україна» - єдиний в Україні виробник продукції в упаковку «тетра-класик», молоко і кефір в такій зручній упаковці користуються великим попитом у покупців. У 2011 році планується випустити 2210 тис. тонн молока та 427,5 тис тонн кефіру в упаковці «тетра-класик».

Дуже важливим напрямком діяльності ПАТ «ЖЛК-Україна» є виробництво продукції private label з 2008 року.

ПАТ «ЖЛК-Україна» виробляє молочну продукцію для однієї з найбільших світових торгових мереж - французької компанії ТОВ «Ашан». З 2011 року почалася співпраця з українською національною мережею супермаркетів «Фудмаркет» у сфері виробництва морозива.

Дослідження основних показників роботи підприємства показало, що чистий дохід від реалізації зростає в динаміці: з 22465 тис. грн. у 2008 р. до 49976 тис. грн. у 2010 р.

Інші операційні доходи у 2010 р. порівняно з 2009 р. зменшилися на 315 тис. грн. Інші фінансові доходи зростали за аналізований період: у 2008 р. їх сума становила 5 тис. грн., у 2009 р. – 27 тис. грн., у 2010 р. – 35 тис. грн. Інші доходи також збільшилися у 2010 р. в порівнянні з 2009 р. на 198 тис. грн.

Серед витрат, які несло підприємство в операційній та фінансовій діяльності значну суму становила собівартість реалізованої продукції: у 2008 р. – 19637 тис. грн., у 2009 р. – 32345 тис. грн., у 2010 р. – 40093 тис. грн.

Значні суми витрат ПАТ «ЖЛК - Україна» несе у зв’язку зі збутом продукції: у 2008 р. – 1664 тис. грн., у 2009 р. – 4383 тис. грн., у 2010 р. – 5841 тис. грн.

Відповідно до зростання чистого доходу від реалізації, валовий прибуток також збільшується за аналізований період з 2828 тис. грн. у 2008 р. до 9883 тис. грн. у 2010 р.

Чистий прибуток товариства у 2008 р. становив лише 5 тис. грн., але у 2009 р. збільшився на 1245 тис. грн., а в 2010 р. склав 1445 тис. грн.

Отже, підприємство ПАТ «ЖЛК - Україна» є прибутковим підприємством, основним джерелом доходів є виручка від реалізації продукції. Діяльність підприємства переважно фінансується за рахунок нерозподіленого прибутку, а також через емісію цінних паперів.

Згідно обраної теми дипломної роботи ми проаналізували методи управління підприємством, та пришли висновку, що шляхами удосконалення адміністративно-розпорядчих та соціально-психологічних методів управління підприємством є:

1. Оперативно розпорядчу діяльність у господарстві треба буде здійснювати за такими правилами:

• у межах своєї компетенції розпорядження потрібно давати тільки тоді, коли це дійсно зумовлюється обставинами;

• розпорядження повинні бути науково обґрунтованими. Їх слід приймати на основі законів, відповідної інформації, з урахуванням технічних,

• економічних, соціальних та правових факторів;

• розпорядження повинні ґрунтуватися тільки на правових нормах чинного законодавства;

• у процесі опрацювання і прийняття розпорядчих актів повинні брати участь спеціалісти господарства і безпосередні виконавці;

• за формою викладу розпорядження мають бути короткими, конкретними, точними і зрозумілими;

• розпорядження повинні бути призначені для конкретних виконавців, залежно від цього їх слід викладати з різним ступенем

• категоричності і деталізації завдання;

• у процесі розпорядницька слід усунути можливість “управління через голову”, тобто дачі розпоряджень працівнику, минаючі його безпосереднього керівника;

• розпорядження виконавцю потрібно давати завчасно, щоб він мав можливість підготуватися до їх виконання. Не давати багато розпоряджень одночасно; важливо завжди переконатися, що виконавець правильно зрозумів

2. Відносно використання усних розпоряджень наведемо деякі рекомендації, перевірені практикою:

• віддавати усне розпорядження потрібно ясною, зрозумілою мовою, щоб не ставити виконавця у скрутне становище: або він виконає розпорядження так, як зрозумів, або прийде до керівника за уточненнями;

• корисно перевірити, чи правильно зрозумів розпорядження виконавець;

• перед тим, як віддати усне розпорядження, потрібно

• переконатися, що воно не суперечитиме раніше відданим;

• усне розпорядження також повинне фіксуватися керівником. Формою. фіксації таких розпоряджень може бути діловий блокнот керівника чи спеціальний журнал.

3. Важливе значення має стимулювання особистої ініціативи працівників за допомогою моральних стимулів. При високій якості індивідуальної праці такими стимулами є:

• підвищення рівня відповідальності (делегування повноважень, що дає змогу працівнику приймати рішення від імені керівництва;

• почесне доручення представляти підприємство в інших організаціях;

• виступ з доповіддю чи повідомленням на нараді та ін.);

• зміцнення авторитету працівника, що відзначився, публічною похвалою, високою оцінкою результатів його праці у присутності інших співробітників;

• зарахування до резерву на заміщення керівної посади;

• показ особистої перспективи (просування по службі);

• розкриття перед працівником перспектив розвитку підприємства і у зв'язку з цим прогноз службового зростання працівника;

• особиста неформальна похвала підлеглого в процесі ділових

• контактів;

• моральна підтримка;

• іменні поздоровлення із знаменними датами;

• рекомендація працівника для виступу в пресі, по радіо, в телепередачі про передовий досвід свого колективу (чи про особистий досвід);

4. Важливим заходом є запровадження соціального планування як методу соціального управління, на основі складання плану соціального розвитку

5. Кадрова політика має підтримувати сприятливий клімат та можливість для професійного зростання.

Проведений аналіз охорони праці показав, що на підприємстві безпека охорони праці здійснюється належним чином.

Коментар модератора

90 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?