Курсова робота «Регіональні особливості розміщення та розвитку господарського комплексу Франції», 2010 рік

З предмету РПС · додано 08.10.2012 17:03 · від Катя · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Значення продуктивних сил у розвитку господарськго комплексу Франції 5 2. Передумови розвитку і розміщення продуктивних сил Франції 9 2.1. Історичні 9 2.2. Природні 12 2.3. Демографічні 15 2.4. Екологічні 17 3. Сучасна галузева структура і рівень розвитку господарства Франції 19 4. Територіальна структура господарства Франції 27 5. Участь країни у міжнародному поділі праці та економічних зв'язках 31 6. Проблеми та перспективи розвитку та розміщення продуктивних сил Франції 37 Висновки 40 Використана література 42

Висновок

Франція провела глибоку структурну перебудову економіки, здійснила технологічну модернізацію. Особливо важлива в зв'язку з цим роль державно-монополістичного регулювання. Важливі перетворення відбулися і в сільському господарстві. Воно перетворилося на сучасне товарне фермерське виробництво, тісно інтегроване з переробляючою і іншою промисловістю, що працює на сільське господарство. Основна економічна проблема Франції, на мій погляд, – це незбалансованість її економіки, наявність відсталих районів на фоні всеосяжної модернізації.

Дослідивши передумови розвитку народного господарства Франції, можна сказати, що продуктивні сили відіграють дуже важливе значення у подальшому розвитку країни. Навіть незважаючи на певні проблеми, які виникали під час розвитку народного господарства, Франція змогла залишитися в наші часи однією із провідних і економічно розвинутих країн Західної Європи і світу.

Якщо говорити про транспорт, то Франція посідає одне із перших місць у світі за довжиною автошляхів. Найбільшу частку у внутрішньому вантажообороті займає автомобільний транспорт – 36%. Одним із наймолодших видів транспорту є повітряний транспорт.

Дослідивши господарчий комплекс Франції, можна сказати, що народне господарство цієї країни високо розвинуте. Адже не дивно, що ця країна є однією із розвинутих країн не тільки Європи, а й країн світу. Велике значення для господарства Франції має промисловість, сільське господарство, транспортний комплекс. Оскільки кожна галузь має свою спеціалізацію, то між ними відбувається обмін продукцією чи послугами.

Якщо говорити про демографічний та промисловий потенціал Франції, то можна сказати, що природний приріст населення дуже низький, але уряд країни проводить державну політику заохочування народжуваності, яка дещо поліпшила показники приросту. Також можна сказати, що частка економічно активного населення (ЕАН) Франції не дуже висока, яка складає 25 млн. чоловік, або понад 40% все населення країни.. Але з кожним роком відбувається абсолютне зростання ЕАН, яке пояснюється трьома різними чинниками: абсолютним приростом чисельності працездатного населення, збільшенням числа працюючих жінок і імміграцією працездатних іцноземців.

Франція проводить понад 5% світового ВВП, займаючи по цьому показнику четверте місце в світі і поступаючись лише США, Японії і Німеччині. По рівню ВВП на душу населення і питомій вазі в світовому промисловому виробництві Франція в 2008 р. займала 5-е місце в світі, по частці в світовому експорті - 4-е. При цьому французька економіка є «економікою послуг», частка яких у ВВП в 2006 р. склала 71%. Цей показник відповідає аналогічним показникам по США і Великобританії і перевищує німецький. На частки ж промисловості і сільського господарства у Франції доводиться 26% і 3%, відповідно. За деякими показниками Франція поступається деяким країнам. А за деякими Франція обігнала по розвитку промисловості не тільки країн Європейського Союзу, але й країн світу.

Розглянувши зовнішньоекономічні зв’язки та розвиток зовнішньої торгівлі, можна сказати, що Франція перетворилася на сучасну індустріальну державу з передовою багатогалузевою промисловістю. Досягнувши значного збільшення експорту, Франція знов стає державою-кредитором. Завершилася і модернізація сільського господарства. Колись найчисленніше в Європі французьке селянство перетворилося на фермерів. Прискорений розвиток Франції багато в чому пов'язаний з цілеспрямованими зусиллями держави.

Всі ці чинники вплинули на зростання зовнішньоекономічних можливостей країни, на поступове збільшення частки експорту в зовнішньоекономічному балансі Франції. Але треба відзначити, що цей баланс став останнім часом нестійким, що пов'язане з появою на європейській сцені Німеччини (після об'єднання). Проте платіжний баланс країни останніми роками зводиться до позитивного сальдо, оскільки цьому сприяє приплив приватного іноземного капіталу, а також туризм, який приносить валюту і постійний дохід, рівнозначний експорту.

Економічна політика уряду Франції може в певній мірі послужити і вітчизняній економіці, зокрема в такому аспекті як заохочення дрібного бізнесу, на який у Франції витрачається досить багато коштів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?