Курсова робота «Аналіз основної заробітної плати на ВАТ «Володарка»», 2010 рік

З предмету Економіка · додано 08.10.2012 16:20 · від Slira · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Організаційно-методичні основи дослідження форм і систем оплати праці на підприємстві в сучасних умовах 5 1.1. Соціально-економічна сутність заробітної плати 5 1.2. Сучасні форми та системи оплати праці 9 1.3. Безтарифна та контрактна система оплати праці 13 Розділ 2. Практичні аспекти оцінки форм і систем оплати праці ват «володарка» 17 2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Володарка» 17 2.2. Аналіз заробітної плати на підприємстві ВАТ «Володарка» 23 2.3. Оцінка форм і систем оплати праці, які використовуються на підприємстві ВАТ «Володарка» 27 Розділ 3. Шляхи реформування форм і систем оплати праці на підприємстві ват «володарка» 32 3.1. Сучасні методи удосконалення систем оплати праці на ВАТ «Володарка» 32 3.2. Ефективність проведених заходів щодо удосконалення систем оплати праці на ВАТ «Володарка» 36 Висновки та пропозиції 39 Список використаних джерел 41 Додатки

Висновок

1. Природа праці та її роль в розвитку суспільства залишаються незмінними, не залежать від характеру соціально-економічної і суспільно-політичної системи, при переході до ринкової економіки трудових відносин, управління працею, використовування праці зазнають значні зміни.

Якби ринкові відносини не впливали на ефективність використовування трудового потенціалу, продуктивність і якість праці, відношення людей до трудової діяльності, перехід до ринкової економіки втратив би ряд своїх переваг.

В будь-якій економічній системі праця представляє свідому, доцільну, корисну діяльність людини, здійснювану для задоволення певних потреб.

При переході до ринкової системи господарювання відповідно до змін в економічному і соціальному розвитку країни істотно міняється і політика в області регулювання оплати праці, соціальної підтримки і захисту працівників.

Звідси і виникає необхідність оцінити та оплатити працю в різних її проявах, включивши потім витрати на оплату праці в рамках встановлених державою законів в вартість продукції.

2. Заробітна плата, як основне джерело задоволення матеріальних і духовних потреб працівників та членів їх сімей, є важливою економічною та юридичною категорією.

3. Оплата праці (заробітна плата) – це винагорода в грошовій або натуральній формі, яка повинна бути виплачена роботодавцем найманому працівникові за виконану ним роботу. Розмір цієї винагороди визначено трудовим договором між працівником і власником або уповноваженою ним особою.

4. Фонд заробітної плати - це загальна сума грошових коштів, направлена на оплату праці робітників і управлінського персоналу підприємства за визначений обсяг виконаної роботи або виробленої продукції, а також на оплату невідпрацьованого часу, який підлягає оплаті відповідно до чинного законодавства. З метою планування та аналізу ефективності використання фонду заробітної плати його диференціюють за певними ознаками.

5. Завданнями аналізу фонду оплати праці є:

- систематичний контроль за використанням фонду зарплати;

- виявлення можливостей економії коштів за рахунок росту продуктивності і зниження трудомісткості продукції.

6. На абсолютне відхилення фонду зарплати впливає два фактори:

- чисельність робітників;

- середньорічна зарплата одного робітника.

7. Відносне відхилення фонду зарплати залежить від:

- виконання плану виробництва продукції;

- середньої зарплати одного працюючого;

- чисельності працюючих.

8. У процесі планування коштів на оплату праці робітників підприємства слід мати на увазі, що у фонд оплати праці включається: основна заробітна плата; додаткова заробітна плата; інші заохочувальні та компенсаційні виплати за законодавством.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?