Дипломна робота «Особливості управління підприємством за умов кризового стану», 2012 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 07.10.2012 22:17 · від Александр · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 5 Розділ 1. Економічна сутність управління підприємством за умов кризового стану. 8 1.1. Сутність кризового стану підприємства, його види та характеристика.8 1.2. Чинники, що призводять до кризового стану підприємства. 18 1.3. Особливості стратегії антикризового управління підприємством. 23 Розділ 2. Діагностика ситуації на підприємстві тов пк «зоря поділля». 37 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 37 2.2. Оцінка майна та результати діяльності підприємства.45 2.3. Фінансова стійкість підприємства. 64 2.4. Визначення типу фінансового стану та прогнозування ймовірності банкрутства. 72 Розділ 3. Стратегія виведення підприємства з кризового стану. 80 3.1. Модель прогнозу основних показників діяльності підприємства. 80 3.2. Оцінка ефективності антикризових заходів підприємства. 88 3.3. Напрямки впровадження стратегії антикризового управління підприємстива.97 Розділ 4. Охора праці на підприємстві. 105 Висновки та пропозиції. 110 Список використаної літератури. 114 Додатки. 119

Висновок

Попередження та полегшення наслідків кризи є однією із найголовніших цілей будь-якого підприємства. Управління антикризовою діяльністю являє собою частину загальної стратегії підприємства, що заключається в розробці системи методів попередньої діагностики загрози банкрутства і включенні механізмів фінансового оздоровлення підприємства, що забезпечують його вихід із кризового стану. Особливо важливим цей аспект управління вбачаємо для українських підприємств, що постійно знаходяться в стані невизначеності і ризику

Поняття „криза" - одне з найбільш складних, має багато змістовних відтінків інтерпретацій та сутнісних характеристик. В сучасній літературі поняттям «криза на підприємстві» характеризують різні проблемні фактори в діяльності підприємства від простих перешкод у функціонуванні підприємства через організаційні негаразди до повного знищення підприємства. Причинами кризи на підприємстві можуть бути різноманітні фактори внутрішнього і зовнішнього середовища. Але, незважаючи на різноманітність факторів, які можуть привести підприємство до кризи, в більшості випадків основною причиною цьому є неефективний менеджмент.

За 2011 рік ТОВ «ПК «Зоря Поділля»» значно погіршило стан та структуру власних засобів, катастрофічно зросли об‘єми збитків і відбулося загальне зниження майже всіх кількісних та якісних показників діяльності. Воно перебуває у кризовому стані, неплато- і некредитоспроможне. Дані аналізу свідчать про високу ймовірність банкрутства ТОВ «ПК «Зоря Поділля»» у найближчих періодах. Підприємству потрібна кардинальна зміна поточних тенденцій розвитку, оскільки наявні тенденції є негативними, основні показники мають від’ємні тренди. Загроза неплатоспроможності та банкрутства досить висока.

Якщо підприємством не буде виконано ніяких антикризових заходів, то значення рентабельності основних фондів у 2010 році складе -14,1%. Виникає потреба у заходах щодо підвищення рентабельності. Основним негативним фактором впливу на рентабельність основних виробничих фондів є прибуток підприємства. Згідно програми вибору фінансової стратегії, підприємство має реальну загрозу подальшого погіршення фінансового та господарського стану. З огляду на таку загрозу нами запропоновано ряд тактичних та стратегічних заходів щодо оптимізації управління грошовими потоками та гармонізації їх. Це дозволить вивільнити додаткові грошові кошти, покращити структуру балансу та платоспроможність підприємства, а також у більш повному обсязі профінансувати антикризові заходи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?