Курсова робота «Аудит мшп», 2012 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 04.10.2012 17:04 · від Алена · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 1. Сутність, завдання та організація аудиту МШП.5 2. Нормативно-законадавчі, інші внутрішні та зовнішні джерела для отримання доказів при проведенні аудиту МШП.10 3. Характеристика фінансово- господарської діяльності та фінансового стану, внутрішнього контролю і організації обліку на ват «Паляниця».12 4. План і програма аудиту МШП.19 5. Методика аудиту МШП.25 6. Типові та можливі порушення виявлені при проведенні аудиту МШП 30 7. Оформлення результатів аудиторської перевірки.33 Висновки та пропозиції.37 Список використаної літератури.41 Додатки 45

Висновок

Відповідно до статуту підприємства предметом діяльності ВАТ „Паляниця” є: виробництво хліба і хлібобулочних виробів.

Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві здійснюється бух-галтерським підрозділом на чолі з головним бухгалтером підприємства. Загальна чисельність бухгалтерського апарату підприємства складає 6 осіб. На підприємстві складене і функціонує Положення про бухгалтерську служ-бу у відповідності до якого бухгалтерія є структурним підрозділом ВАТ „Паляниця” на чолі з головним бухгалтером.

Встановлено, що облікова політика щодо МШП на ВАТ «Паляниця» визначається виходячи з вимог стандартів бухгалтерського обліку і передбачає обрання дозволених альтернативних способів відображення в обліку і звітності.

Майже всі показники-індикатори фінансового стану на кінець 2011р. не менше нормативних значень, що використовуються в Україні, до того ж мають тенденцію до поліпшення. Залежність підприємства від залучених (позикових) коштів зменшується, чистий оборотних капітал має позитивне значення, коефіцієнти платоспроможності не менше нормативних значень, мають чітку тенденцію до поліпшення. Збільшується і активність діяльності підприємства: зростають обсяги реалізації, отримується прибуток.

Під кінець аудиторської перевірки аудитор перевіряє операції з оприбуткування і списання МШП. Згідно з П(С)БО 9 "Запаси" з 01.01.2000 р. до МПШ відносять предмети зі строком служби до одного року або не більше одного операційного циклу, якщо він більше одного року. Під час аудиту завчасно перевіряють їх склад, кількість, вартість. У процесі перевірки використовуються оборотні відомості, картки складського обліку та інші регістри.

Перевіряючи правильність віднесення вартості МШП на витрати виробництва, аудитор повинен знати, що вартість переданих у виробництво та експлуатацію МШП, може погашатись одним із таких методів:

- відсотковим способом - виходячи із фактичної собівартості предмета та ставки в 50 або 100 % у разі передання МШП у виробництво.

При цьому в першому випадку решта 50 % нараховуються, якщо предмет вибуває із експлуатації через непридатність;

- МШП вартістю не більше 1/20 установленого ліміту за одиницю можуть списуватись у витрати у міру їх відпуску;

- лінійним способом- за фактичною собівартістю предмета та нормами амортизації, що нараховані відповідно до строків корисного використання;

- списанням вартості пропорційно обсягу продукції.

Аудитору потрібно з'ясувати правильність кореспонденції рахунків, пов'язаних з рухом МШП, та нарахування по них зносу, досліджуючи записи в регістрах синтетичного обліку та їх документальне підтвердження. Помилки та відхилення аудитор відмічає у своїх робочих документах.

Під час проведення аудиту МШП застосовуються ті самі процедури й методи, що й під час аудиту матеріальних цінностей.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?