Курсова робота «Податкова система. Податкова система України й напрямки її вдосконалення», 2009 рік

З предмету Мікроекономіка · додано 30.09.2012 12:29 · від Юля · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.2 Розділ 1. Економічна природа та функції податків 1.1. Розвиток теорії податків.4 1.2. Основні ознаки податків і їх функції.6 Розділ 2. Сутність податкової системи 2.1. Принципи побудови і елементи системи оподаткування.10 2.2. Класифікація податків та податкових платежів.12 2.2.1. Прямі податки.15 2.2.2. Непрямі податки ( ПДВ, акцизний збір, мито).18 2.2.3. Місцеві податки та збори.23 Розділ 3. Тенденції та перспективи розвитку оподаткування в Україні.25 Висновок.31 Список використаної літератури.34

Висновок

Податки – особлива сфера виробничих відносин, своєрідна не лише економічна, а й фінансова категорія, а також найважливіший економічний важіль, що регулює взаємовідносини юридичних і фізичних осіб з державою в умовах ринку.

Податки – один із основних методів, що використовуються державою для перерозподілу національного доходу і утворення бюджетних доходів суспільства.

Сутність податків (платежів) як економічної фінансової категорії полягає в тому, що вони є обов’язковими внесками до бюджету відповідного рівня чи до державних цільових фондів, які здійснюють платники в порядку і на умовах, зазначених у відповідних законодавчих актах України про оподаткування.

Виникнення і існування податків та інших податкових платежів пов'язано з виникненням і функціонуванням держави.

Держава без податків не може існувати, тому податки і платежі, що внесені платниками до бюджету, стають власністю держави і є матеріальною базою фінансового забезпечення виконання нею соціально-економічних і військово-політичних обов’язків.

За економічним змістом податки — це фінансові відносини між державою і платниками податків з приводу створення загальнодержавного, централізованого фонду грошових коштів, які необхідні державі для виконання своїх функцій. Ці взаємовідносини, в своїй більшості, мають односторонній характер — від платників до держави у вигляді сплати платниками відповідних податків до бюджету. В той же час у певному обсязі ці взаємовідносини мають і двосторонній характер, як від платників - державі, так і від держави - платникам податків: юридичним особам - у вигляді бюджетного фінансування різних заходів, фізичним особам – у вигляді виплати їм відповідних субсидій.

Податки мають суспільний зміст і матеріальну основу. Матеріальна основа податків полягає в тому, що вони є сумою грошових коштів, мобілізованих державою у платників податків, суспільний зміст виявляється в перерозподілі національного доходу, знов створеної вартості.

В сучасних умовах податки виконують дві основні функції: фіскальну і регулюючу. Крім них виділяють також розподільну, контролюючу, стимулюючу, соціально-економічну функції, сутність яких освітлено у даній роботі у відповідному розділі.

Розглядаючи функції податків слід відмітити, що вони діють одночасно і взаємопов’язано, їх не можна протиставити одна одній. Неможливо також розділяти податки на чисто фіскальні і регулюючі, бо без фіскальної дії не може бути і регулюючої.

Очевидно, що податкова система повинна містити широке коло податків різного напрямку, тому що за рахунок одного податку практично неможливо створити фінансову базу держави, яка б забезпечувала її функціонування. З іншого боку, платників податків цікавить не стільки кількість податків, які вони сплачують, скільки їх сума і частка в отриманому доході.

Основними критеріями системи оподаткування повинні бути її економічна ефективність і соціальна спрямованість. У зв'язку з цим податки мають забезпечувати, з одного боку, стійку і в потрібному обсязі фінансову базу держави, а з іншого – залишати господарюючим суб’єктам стільки коштів, щоб їм вистачало на власний розвиток і на підвищення матеріальної зацікавленості робітників і службовців у результатах праці.

У цілому ж існуюча в Україні система оподаткування досить складна, важко доступна і багато в чому незрозуміла платникам податків, тому вона потребує нагальних змін. В цьому напрямку діючим урядом країни здійснюються суттєві кроки, зокрема, прийняття нового податкового та митного кодексів. Хоча цей процес відбувається з деякими ускладненнями, оскільки між діючим урядом і представниками бізнесових кіл виявились деякі непорозуміння. Застосування податків, як фінансових регуляторів – тонка і складна справа, бо вони зачіпають усі сторони життя як платника податків, так і суспільства в цілому.

Ефективність застосування податків залежить від їх реальності, об'єкта оподаткування, розміру ставок, податкових пільг, сталості законів про оподаткування та ін., тобто від сталості податкового механізму, податкової системи. Тому завданням держави в сфері податків є створення такої системи оподаткування, таких умов для платників податків, які б сприяли підвищенню ефективності виробництва і зростанню доходів бюджету, що дозволило б державі найкращим чином виконувати свої функції, а також відповідали обраному курсу на розбудову соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?