Курсова робота «Місце і значення державного бюджету України в загальній системі фінансових відносин та реалізації економічної і соціальної політики», 2011 рік

З предмету Фінанси · додано 27.09.2012 08:16 · від Донченко І.М. · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 1. Теоретичні аспекти діяльності небанківських фінансово-кредитних установ. 5 1.1. Небанківські фінансово-кредитні установи як невід'ємна складова кредитної системи держави, їх функції та місце на ринку фінансових послуг. 5 1.2. Сутність, класифікація та види діяльності небанківських фінансово-кредитних установ. 10 2. Особливості та перспективи функціонування українських небанківських фінансово-кредитних інститутів. 19 2.1. Особливості діяльності та розвитку небанківських фінансово- кредитних установ України. 19 2.2. Державне регулювання небанківського фінансового сектора. 24 2.3. Проблеми розвитку та шляхи оптимізації діяльності небанківських кредитних установ України. 26 Заключення. 29 Список використаної літератури. 32

Висновок

У цій роботі розглянуті суть та функції небанківських фінансово-кредитних установ держави. В рамках загальносвітової тенденції до універсалізації діяльності фінансових структур, банки займають домінуюче становище. Проте небанківські фінансові установи завойовують ринок фінансових послуг досить активно. На сьогодні основними причинами таких тенденцій можна назвати стрімкий розвиток фондового ринку, необхідність задоволення вузького попиту при обмеженій присутності банків, потребу в більш прибутковому інвестуванні заощаджень домашніх господарств, а також спроби зменшення тиску жорстких вимог банківського кредитування.

Проведені в роботі дослідження дозволяють зробити наступні висновки.

Небанківські кредитні установи не тільки є потужними конкурентами банків у боротьбі за вільні грошові капітали, але й надають економічним суб’єктам таких фінансових послуг, виконання яких не вигідне чи законодавчо заборонене банкам, тому всілякий розвиток небанківського посередництва є важливим економічним завданням уряду та центрального банку. Рівень розвитку парабанківської сфери є прямо пропорційним показником економічного рівня розвитку країни, рівня якості життя населення. Тому розвиток саме даного сегменту грошово-кредитної системи України є життєвою необхідністю економічно розвинутої держави.

Незважаючи на очевидне домінування банківської сфери, відмінністю нинішнього фінансового ринку України є зростання ролі небанківських кредитно-фінансових установ.

Підставою для цього є економічні й організаційні передумови та створення в державі законодавчої і нормативної бази їхньої діяльності. Базуючись на досвіді фінансового менеджменту, накопиченому у банківській системі, небанківський сектор фінансового ринку має всі підстави пройти шлях становлення за менш тривалий термін і з меншими ризиками.

В Україні небанківські фінансово-кредитні посередники представлені багатьма різновидами: кредитні спілки, страхові компанії, інвестиційні та пенсійні фонди, лізингові та факторингові компанії тощо. Їх кількість, як і обсяги послуг, що надаються, постійно зростають. Але, як свідчить досвід і наведені у розділі 2.1. статистичні дані щодо діяльності деяких вітчизняних небанківських кредитних установ, сучасного рівня розвитку парабанківської системи недостатньо, на жаль в Україні небанківські фінансові посередники розвиваються повільними темпами. Причинами гальмування їх розвитку є кризові явища і нестабільність економіки, недорозвиненість грошового та фондового ринку, брак та прорахунки законодавчої бази, недостатній розвиток інфраструктури, негативні очікування споживачів, повільна ринкова трансформація економіки, низький життєвий рівень і економічна культура населення та незначні фінансові заощадження.

У зв’язку із негативними проявами на ринках небанківських фінансових послуг, які сталися внаслідок світової фінансової кризи, відтоку інвестицій та необхідності обслуговування значного обсягу зовнішньої заборгованості, Держфінпослуг наголошує на пріоритетності у своїй діяльності захисту інтересів споживачів фінансових послуг як в цілому на ринках небанківських фінансових послуг, так і безпосередньо у сфері діяльності небанківських кредитних установ. Держфінпослуг, враховуючи відсутність будь-якої фінансової підтримки небанківських кредитних установ з боку держави в умовах важкої кризової ситуації, що склалася у фінансовому секторі, звернулась до Національного банку України з пропозицією щодо опрацювання програми спільних дій з подолання кризи у небанківському фінансовому секторі, запровадження механізмів поточного рефінансування з визначенням уповноваженого комерційного банку, який надаватиме кредитним спілкам кредити з метою підтримки їх ліквідності та відновлення платоспроможності.

За висновками економістів, процес розвитку небанківських фінансових посередників і поява нових стане можливим лише за умов прискорення ринкової трансформації економіки, досягнення реальної макроекономічної стабілізації та постійної стабілізації національних грошей та суттєвого підвищення рівня і якості життя основної маси населення країни.

Тому перед вченими та безпосередньо учасниками парабанківської системи стоїть важливе завдання – дослідження й аналіз факторів впливу на розвиток НФКУ, оптимізація діяльності та прискорення процесу розвитку небанківських кредитних сектора. Всі ці фактори є необхідною умовою вільного руху капіталу, додаткового залучення в національну економіку дешевих фінансових ресурсів. Вдосконалення підходів до класифікації надасть можливість більш чітко визначити підходи стосовно нормування їх діяльності, розглянути особливості заходів щодо покращення фінансового стану, прибутковості, розширенні спектру фінансових послуг, котрі у свою чергу допомагають формуванню стабільності та добробуту наших громадян.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?