Курсова робота «Фінансові ресурси держави: проблеми формування та ефективного використання», 2011 рік

З предмету Фінанси · додано 26.09.2012 23:28 · від Lina · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Економічна сутність фінансових ресурсів держави.4 1.1. Сутність централізованих та децентралізованих фінансових ресурсів.4 1.2. Характеристика джерел надходження фінансових ресурсів держави.5 1.3. Напрямки використання фінансових ресурсів держави.8 Розділ 2. Аналіз формування та використання фінансових ресурсів держави.10 2.1. Аналіз сучасного фінансового стану держави. 10 2.2. Аналіз структури фінансових ресурсів держави та джерел їх утворення. 12 2.3. Аналіз напрямків використання фінансових ресурсів держави. 13 Розділ 3. Розробка заходів щодо підвищення ефективності використання фінансових ресурсів держави. 17 3.1. Бюджетний дефіцит і методи його оптимізації. 17 3.2. Бюджет розвитку державного бюджету. 19 Висновки. 24 Список використаних джерел. 26

Висновок

Фінансові ресурси – це сукупність фондів грошових коштів держави і підприємств. В процесі розподілу ВВП у підприємств, організацій, держави формуються доходи і грошові нагромадження, тобто фінансові ресурси. В залежності від рівня, на якому проходить формування і використання фінансових ресурсів, їх поділяють на централізовані та децентралізовані.

Централізовані – утворені на рівні держави, окремих адміністративно територіальних одиниць, об’єднань, міністерств.

Децентралізовані – створюються окремими суб’єктами господарювання. Децентралізовані фінансові ресурси існують для забезпечення розширеного відтворення діяльності підприємств.

Доходи бюджету – це частина централізованих ресурсів держави, які потрібні для виконання нею відповідних функцій. Вони виражають економічні відносини, що виникають у процесі формування фондів грошових коштів і надходять у розпорядження органів державної влади та управління.

Перехід України до ринкових умов господарювання вимагає використання економічних методів керівництва суспільним виробництвом, а ефективність форм мобілізації частки доходу підприємств до бюджету обумовила докорінну зміну системи доходних надходжень – вона стала будуватись на основі податкових надходжень.

Видатки державного бюджету відіграють важливу роль в розвитку країни. Вони є основою забезпечення функціонування соціальних програм, регулювання економіки, проведення структурної перебудови народного господарства, створення загальних умов розвитку ринкових відносин, збільшення обсягів кредитування юридичних і фізичних осіб, розвитку міжнародних відносин та інших важливих напрямів діяльності.

Для підвищення фінансових ресурсів держави необхідно, насамперед, проводити ретельний контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

Головна мета економічного розвитку України – подолання кризових явищ, запобігання спаду виробництва та укріплення фінансово-кредитної та грошової системи.

В соціальній сфері держава намагається запобігти подальшому спаду життєвого рівня населення і поступово впроваджувати нові елементи соціального забезпечення, вдосконалювати форми надання допомоги малоза-безпеченим громадянам.

Як суверенна держава Україна турбується про оборону країни. Держава фінансує видатки правоохоронних органів і органів державної виконавчої влади.

Рівень соціальних видатків визначається фінансовою моделлю суспільства.

В Україні бюджет як фінансовий план має певні відмінності від бюджету як економічної категорії, оскільки до нього включаються фонди цільового призначення. Тому для оцінки реальної бюджетної політики необхідно проаналізувати статті доходів і видатків “чистого” бюджету.

Стан бюджету як фінансового плану характеризується трьома показниками:

 рівновага доходів і видатків;

 бюджетний надлишок — перевищення доходів над нормативними видатками;

 бюджетний дефіцит — перевищення видатків над постійними доходами. За наявності бюджетного дефіциту встановлюються джерела його покриття (державні позики, емісія грошей).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?