Курсова робота «Особливості розвитку ринку пайових фінансових інструментів в Україні», 2012 рік

З предмету Економіка · додано 24.09.2012 17:53 · від boriss · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Характеристика пайових фінансових інструментів 6 1.1. Сутність та класифікація акцій 6 1.2. Особливості емісійної діяльності інститутів спільного інвестування на ринку пайових фінансових інструментів 14 1.3. Фонди операцій з нерухомістю (ФОН) на ринку титулів власності 17 Розділ іі. Сучасний стан та тенденції розвитку ринку пайових фінансових інструментів в україні 22 2.1. Місце ринку пайових фінансових інструментів в сучасних макроекономічних процесах 22 2.2. Емісійна діяльність на ринку пайових цінних паперів 26 2.3. Основні показники діяльності з торгівлі пайовими цінними паперами 32 Висновки 37 Список використаних джерел 39 Додатки 43

Висновок

Отже, проаналізувавши стан розвитку ринку пайових цінних паперів в Україні, можна зробити такі висновки:

1. за період з 2006 по 2010 рр. ринок капіталу характеризується приростом на 11,48 млрд. грн. або 13,66%, тобто щорічно приріст в середньому складав 2,3 млрд. грн. або 2,59%; зокрема обсяг зареєстрованих випусків пайових фінансових інструментів за цей період зріс на 24,38 млрд. грн., що становить 39,53% від рівня 2006 року, до рівня 86,06 млрд. грн., іншими словами щорічний приріст ринку пайових цінних паперів в середньому становить 4,88 млрд. грн. або 6,89%. В тому числі за видом пайового інструменту:

 ринок акцій характеризується зниженням випусків зареєстрованих цінних паперів на 2,95 млрд. грн., що дорівнює 6,77% по відношенню до 2006 року, інакше щорічне зниження випуску в середньому склало 0,59 млрд. грн. або 1,39%;

 ринок інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів (ПІФ) характеризується зростанням випусків зареєстрованих цінних паперів на 19,99 млрд. грн., що дорівнює 120,35% по відношенню до 2006 року, інакше щорічне зростання випуску в середньому склало 4 млрд. грн. або 17,12%;

 ринок акцій корпоративних інвестиційних фондів (КІФ) характеризується зростанням випусків зареєстрованих цінних паперів на 7,34 млрд. грн., що дорівнює 479,74% по відношенню до 2006 року, інакше щорічне зростання випуску в середньому склало 1,47 млрд. грн. або 42,12%.

2. для ринку капіталу України характерним є домінування ринку пайових цінних паперів, що надають право власності: так, їх частка згідно з даними НКЦПФР за І півріччя 2011 року складає 79%;

3. структура цінних паперів, що випускаються в Україні, поступово ускладнюється, а отже, створюються певні умови диверсифікації розміщення тимчасово вільних фінансових ресурсів;

4. на сучасному етапі розвитку домінуючим є неорганізований ринок, хоча починаючи з 2006 року частка торгів на організованому ринку поступово збільшується, чому, можливо, певною мірою сприяло прийняття в 2006 році нової редакції Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», але остаточні висновки можна буде зробити через певний проміжок часу.

В цілому ринок цінних паперів України, зокрема і ринок пайових фінансових інструментів, все ще перебуває на стадії становлення. На тлі зростання обсягів випуску цінних паперів відбувається певна диверсифікація останніх. Наслідком цього процесу є ускладнення самого ринку. В умовах світових та вітчизняних кризових явищ фінансової системи, це є позитивною тенденцією, яка створює передумови для зниження рівня ризику в діяльності інвестора, але цей фактор є ефективним у розбудові державності тільки в умовах прозорого функціонування ринку цінних паперів в Україні.

Для покращення стану фондового ринку України та підтримання його фінансової безпеки потрібно підвищити роль держави на фондовому ринку. Одним з основних елементів державного регулювання ринку цінних паперів є контроль за діяльністю емітентів, професійних учасників ринку, фондових бірж та самоврядних організацій, спрямованих на виявлення і своєчасне запобігання порушенню законодавства на ринку цінних паперів.

Держава повинна створити довготермінову концепцію щодо розвитку ринку пайових цінних паперів, має знайти шляхи поєднання ресурсів держави і приватного сектору з метою його формування, а також впорядкувати низку нормативно-правових актів. Так, створення єдиної біржової фондової системи на сучасному етапі розвитку вітчизняного ринку цінних паперів стане потужним чинником підвищення його ефективності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?