Курсова робота «Контролінг в системі управління підприємством.», 2009 рік

З предмету Економіка · додано 22.09.2012 21:44 · від Slira · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи контролінгу в системі управління підприємством 6 1.1. Концепція контролінгу в управлінні результативністю діяльності фірми 6 1.2. Контролінг як система якісного рівня управління підприємством 12 Розділ 2. Аналіз та контроль показників комерційної діяльності пп «тд «культтовари»» 18 2.1. Організація діяльності підприємства ПП «ТД «Культтовари»» 18 2.2. Основні етапи впровадження системи контролінгу на підприємстві 26 Розділ 3. Шляхи вдосконалення системи контролінгу на підприємстві пп «тд «культтовари»» 34 3.1. Шляхи удосконалення та покращення системи контролінгу за допомогою ЕОМ 34 3.2. Розробка підсистеми забезпечення стратегічного управління ПП «ТД «Культтовари»» 36 Висновки 41 Список використаних джерел 44 Додатки

Висновок

1. Термін «контролінг» зародився в Америці, в 70-і роки перекочував до Західної Європи, а потім на початку 90-х в СНД, визначення контролінгу представлені в цілому ряду робіт.

У визначенні термін об’єднує дві складові: контролінг як філософія і контролінг як інструмент:

- Контролінг - філософія і образ мислення керівників, орієнтовані на ефективне використання ресурсів і розвиток підприємства (організації) в довгостроковій перспективі.

- Контролінг - орієнтована на досягнення мети інтегрована система інформаційно - аналітичної і методичної підтримки керівників в процесі планування, контролю, аналізу і ухвалення управлінських рішень по всіх функціональних сферах діяльності підприємства.

2. Контролінг – це новітня концепція ефективного управління підприємством для забезпечення його довгострокового існування на ринку.

У широкому розумінні контролінг – це система забезпечення виживаності фірми на етапах стратегічного і тактичного управління. Причому термін «виживання» на означає продовження свого існування за будь-яку ціну. Виживання як термін ринкової економіки означає формування умов тривалого функціонування підприємства, яке обрало стратегію, що у даний момент є найбільш успішною.

Принципом цієї концепції є оперативне порівняння (зіставлення) основних планових (нормативних) показників з фактичними чинниками для виявлення відхилень, що виникають. Визначаються також взаємозв’язок і взаємозалежність цих відхилень між собою, щоб дізнатися, як вони впливають на вузлові фактори нормалізації діяльності фірми.

Прийнято виділяти такі функції контролінгу:

- формування інформаційних каналів та інформаційне забезпечення підприємства;

- координація планів діяльності;

- стратегічне й оперативне планування;

- контроль, ревізія і внутрішній аудит;

- методологічне забезпечення і внутрішній консалтинг.

На цей час контролінг можна визначити як систему управління процесом досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності суб'єкта, що гоподарює.

Як правило, цілі підприємства утворюють «дерево цілей». На кожному рівні «дерева цілей» формується своя мета.

Контролінг як цілісна система складається з двох важливих частин:

а) стратегічний контролінг;

б) оперативний контролінг.

Кожний вид контролінгу має свої цілі, методи, принципи, засоби та інструменти.

Стратегічний контролінг має забезпечити виживаність підприємства, простежування намічених цілей розвитку і досягнення довгострокової стійкої переваги перед конкурентами. Основними напрямками аналізу стратегічного контролінгу є: аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища; аналіз конкуренції; аналіз ключових факторів успіху; формування портфеля стратегій; аналіз стратегічних планів і підконтрольних показників діяльності; аналіз ланцюжка цінностей; аналіз стратегічного позиціювання; аналіз факторів формування витрат.

3. Результатом впровадження контролінгу стає система, яка сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємства і дозволяє: передбачати результати діяльності; планувати діяльність, з метою підвищення ефективності використання ресурсів підприємства; своєчасно отримувати точну інформацію необхідну для ухвалення управлінських рішень; ефективно використовувати податкове планування і схеми оптимізації (мінімізації) оподаткування.

4. Інструментарій контролінгу можна класифікувати по двох критеріях: області застосування - які завдання допомагає вирішити даний інструмент; періоду дії - оперативний або стратегічний.

5. Об’єктом дослідження є приватне підприємство «Торговий дім «Культтовари»».

Приватне підприємство «Торговий дім «Культтовари»» вже вісім років працює в галузі оптової торгівлею товарів народного вжитку.

Товариство було створено 17 березня 1998.

Нині підприємство займає одноповерхову будівлю загальною площею 250 м2. Будівля введена в експлуатацію у 1986 році.

Територія обладнана інженерними комунікаціями та транспортною інфраструктурою.

Таке розташування дозволяє здійснювати безперебійне забезпечення виробництва електроенергією, повітрям, водою, включати перевезення в загальну транспортну схему підприємства.

Довгостроковою метою підприємства є завоювання лідируючого положення серед виробників виробів з пластмаси, а саме мисок та відер.

Досягти поставленої мети підприємство планує за рахунок професіоналізму та технічної компетенції працівників, а також поваги інтересів клієнтів.

6. Розраховані в процесі аналізу коефіцієнти ліквідності та платоспроможності свідчать про високий рівень ліквідності, прибутковості, стійкий фінансовий стан товариства та його незалежність від зовнішніх джерел, наявність можливості негайно ліквідувати короткострокову заборгованість.

7. Впровадження системи контролінгу на підприємстві відбувається по трьом напрямам: підготовчий етап (вивчення поточного стану підприємства, експрес-аналіз); етап впровадження контролінгу; етап автоматизації (у разі потреби).

8. Автоматизація процесів управління включає: планування доходів і витрат, рухи грошових коштів; планування майбутніх податкових платежів; оперативне формування зведень про поточний стан показників діяльності підприємства; аналіз фінансових показників за період і планових відхилень; внутрішній документообіг і звітність; комплексні і модульні автоматизовані системи управління підприємством, розроблені на платформі "1С:Предприятие 7.7" і повністю інтегровані з системою бухгалтерського обліку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?