Курсова робота «Правляча еліта сучасної України та її метаморфози», 2010 рік

З предмету Політика, політологія · додано 17.09.2012 18:02 · від karina · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ i. Політична еліта.6 1.1. Сутність політичної еліти та її типологія. 6 1.2. Становлення теорії еліт.9 1.3. Роль еліти у житті суспільства.13 Розділ ii. Політична еліта україни. Її склад.17 2.1. Передісторія формування української еліти.17 2.2. Формування політичної еліти України та її риси.21 2.3. Роль політичної еліти України у державотворенні.26 Висновки.31 Література.33

Висновок

Роль правлячої політичної еліти надзвичайно важлива в будь-якій державі й особливо актуалізується на етапах становлення або трансформації тієї чи іншої системи. Саме тому дослідження правлячої політичної еліти особливо цінне в Україні, відносно молодій державі, яка переживає перші етапи розвитку власних політичних інститутів.

Роблячи невеликий історичний екскурс, нам вдалося показати, що елітарні ідеї були найбільш повно відображені й розвинуті в у політичній думці Європи Нового часу в працях Н. Макіавеллі, а вслід за ним у

В. Парето. Сучасні, класичні концепції еліт розроблені в кінці ХІХ – початку ХХ ст. в працях Т. Моски, В. Парето, Р. Міхельса, М. Вебера та ін.

Ефективність діяльності еліти з реформування суспільства значною мірою залежить від того, наскільки дана еліта користується довірою мас. Якщо говорити про українську еліту, то вона такої довіри не має. Цілком обґрунтовані дані численних соціологічних досліджень, згідно з якими населення неоднозначно ставиться до політичних діячів.

Справжня правляча політична еліта в Україні, як свідчить реальність, тільки формується. Управлінська еліта, якщо вона прагне відігравати роль політичного класу, покликана володіти політичною культурою, тобто професійно знати закони суспільно-політичного державного устрою, професійно вміти застосовувати ці знання у своїй сфері, професійно налагоджувати відносини з колегами. При цьому нести правову та моральну відповідальність за стан справ у галузі, якою вона керує. Одна з проблем тут — викорінення тотальних проявів корумпованості, що нині проникла не тільки в політичну, а й практично в усі сфери суспільного життя.

Отже, єдина можливість уникнути принципового розбалансування різних політичних сил у нестабільні періоди соціально-політичного розвитку суспільства – це зорієнтувати діяльність його інститутів на захист прав і свобод людини, визнання кожного громадянина вирішальним джерелом влади і критерієм ефективності політичних процесів. Тільки на цій ціннісній основі можна виявити універсальну природу сучасної демократичної організації влади, створивши таку систему політичних інститутів, яка дала б можливість перевести суспільну систему зі стану “безладдя”, в якому вона перебуває з моменту розпаду тоталітарних структур, у фазу організації і подальшої стабілізації.

Проаналізувавши специфіку суспільного буття політичної еліти України, можемо зробити висновок про те, що політична еліта може виступати у ролі як ключового рушійного фактора, так і гальма демократичного реформування суспільства.

Діяльність політичної еліти слабо піддається впливу з боку більшості населення й будується відповідно до правил і норм переважно внутрішньоелітарного характеру. Отже, державну політику формують не вимоги мас, а інтереси панівних елітарних прошарків.

В ході нашого дослідження ми помітили, що здатність політичної еліти забезпечувати поступове реформування суспільства, досягати консенсусу з політичними опонентами й опозицією для підтримки гарантій громадянського суспільства є найбільш продуктивним засобом забезпечення легітимності існуючого режиму.

Аналіз процесу зміни правлячих еліт показав, що швидкий та корінний розрив між новою і старою владою неможливий через зниження політичної активності громадян й різноспрямованість процесів всередині правлячої еліти.

Результати роботи показують, що успішне реформування українського суспільства можливе лише за умови створення нової системи рекрутування еліт, заснованої на конкурентній основі та інституціоналізації вимог до ділових і моральних якостей політичних керівників. Інститути громадянського суспільства потребують міцної державної влади, сильної правлячої політичної еліти, яка б створила правові, політичні, організаційні умови для їх існування, виступила гарантом їх функціонування, здатна була уникнути хаосу і захистити автономію і свободу людської особистості.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?