Дипломна робота «Медичне страхування в Україні», 2010 рік

З предмету Фінанси · додано 17.08.2012 10:45 · від Ксюшка · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Теоретичні аспекти медичного страхування. 6 1.1. Історичні аспекти становлення медичного страхування в Україні 6 1.2. Місце медичного страхування у системі охорони здоров'я нації. 12 1.3. Завдання та види медичного страхування в Україні. 18 1.4. Соціально-економічні та правові проблеми запровадження страхової медицини в Україні. 28 Розділ 2. Аналіз сучасного стану медичного страхування. 34 2.1. Сучасний стан ринку медичного страхування в Україні.34 2.2. Лікарняна каса – праобраз медичного страхування в Україні.45 2.3. Економічний аналіз діяльності благодійної організації "Лікарняна каса Житомирської області".51 Розділ 3. Перспективи розвитку медичного страхування в україні.65 3.1. Економіко-організаційні основи удосконалення функціонування охорони здоров'я як передумова розвитку медичного страхування. 65 3.2. Перспективи впровадження обов’язкового медичного страхування в медицині. 74 3.3. Шляхи удосконалення проведення добровільного медичного страхування.82 3.4. Удосконалення діяльності лікарняних кас. 87 Висновки та пропозиції. 93 Список використаних джерел.97 Додатки

Висновок

У дипломній роботі здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукового завдання, що полягає в обґрунтуванні теоретичних засад медичного страхування та практичних рекомендацій щодо підвищення ролі медичного страхування в забезпеченні соціального захисту громадян. У результаті проведеного дослідження стало можливим сформулювати такі висновки та пропозиції, які розкривають результати виконання поставлених завдань дослідження:

1. У результаті дослідження економічної сутності медичного страхування та передумов його виникнення виявлено, що об’єктивна потреба у ньому обумовлена існуванням множини ризиків, при настанні яких може бути завдана шкода майновим інтересам громадян, через втрату здоров’я та працездатності внаслідок хвороби. Страховий захист здоров’я громадян від таких ризиків забезпечується як через систему загальнодержавного обов’язкового соціального страхування, так і за допомогою страхування, здійснюваного страховими компаніями на комерційних засадах. Економічна необхідність медичного страхування зумовлена потребами фінансування медицини як галузі соціальних послуг. Значення медичного страхування в системі соціального захисту громадян полягає у забезпеченні та відновленні здоров’я і працездатності членів суспільства. Воно доповнює гарантії, надані в рамках державного забезпечення, до максимально можливих у сучасних умовах стандартів.

2. На підставі аналізу існуючих поглядів на медичне страхування ми пропонуємо визначення медичного страхування як системи економічних відносин між учасниками створення грошових фондів, призначених для забезпечення страхового захисту майнових інтересів громадян, пов’язаних з втратою здоров’я. Дане визначення дозволить об’єднати в понятті "медичне страхування" економічні відносини, пов’язані з обов’язковим медичним страхуванням (у системі соціального страхування) та економічні відносини з добровільного медичного страхування (комерційне страхування). Це важливо з огляду на необхідність визначення медичного страхування як комплексної системи.

3. Проведене дослідження свідчить, що організація системи охорони здоров’я в Україні частково базується на принципах, сформованих ще за радянської доби, отже, не враховує наявність нових економічних реалій щодо надання медичних послуг. Наведені нами статистичні дані та аналітична інформація дають підставу стверджувати, що нинішня система охорони здоров’я не відповідає сучасним вимогам, що свідчить про об’єктивну потребу реформування галузі. Охорона здоров’я України потребує нової економічно вмотивованої і соціально спрямованої моделі функціонування; яка має ґрунтуватися на принципах солідарності, обов’язковості та доступності.

4. Відповідно до оцінки сучасних методів та форм фінансового забезпечення галузі охорони здоров’я нами виявлено таку тенденцію фінансування, як стабільний рівень дефіциту бюджетних коштів. Державні видатки на охорону здоров’я за останні роки залишаються на досить низькому рівні та не відповідають мінімальним стандартам ВООЗ. Доведено, що пошук нових шляхів фінансування системи охорони здоров’я на загальнодержавному рівні є першочерговим завданням як для держави, так і для суспільства загалом.

5. Узагальнення міжнародного досвіду фінансового забезпечення різних моделей охорони здоров’я дало підставу стверджувати, що найбільш ефективною щодо формування та використання фінансових ресурсів, так і щодо інтеграції та взаємоузгодження інтересів всіх учасників, а отже, рівня якості медичної допомоги, є система, заснована на принципах медичного страхування, модель якого опрацьована автором. Система страхової медицини вирішує питання гарантованості та доступності медичних послуг для широких верств населення, залучення додаткових ресурсів у сферу охорони здоров’я.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?