Курсова робота «Страховий ринок», 2011 рік

З предмету Страхування · додано 17.08.2012 10:42 · від Ксюшка · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Теоретичні основи проблеми дослідження.7 1.1. Економічний зміст страхового ринку.7 1.2. Нормативно-правове регулювання страхового ринку.11 1.3. Огляд літературних джерел.18 Висновки до розділу 1.20 Розділ 2. Стан та тенденції розвитку страхового ринку в україні.21 2.1. Організаційно-фінансова характеристика ПАТ "УСК "ГАРАНТ-АВТО".21 2.2. Динаміка основних показників страхового ринку України.22 2.3. Оцінка ефективності функціонування страхового ринку України.26 2.4. Світові та національні тенденції страхового ринку.31 Висновки до розділу 2.34 Розділ 3. Перспективи розвитку страхового ринку україни.36 3.1. Проблеми розвитку ринку страхування.36 3.2. Напрями підвищення ефективності страхової діяльності в ринковому середовищі.39 Висновки до розділу 3.46 Висновки.47 Список використаних джерел.49 Додатки

Висновок

Розглянувши сутність страхового ринку та перспективи його розвитку можна сказати, що страховий ринок є надзвичайно складною багаторівневою системою, яку утворює низка взаємопов’язаних і взаємообумовлених підсистем: страхових продуктів, тарифів, організації продажу і формування попиту, інфраструктури тощо.

Страховому ринку властиві потужні стимули саморозвитку: ініціатива і підприємництво, новаторство, гнучкість, активність.

Основні напрями розвитку і функціонування страхового ринку нерозривно пов’язані зі створенням конкурентного середовища і вдосконаленням організаційної структури ринку. Національний страховий ринок представлений різними за статусом і організаційними формами страховими компаніями і товариствами, що є позитивним в діяльності на національному страховому ринку. Практично страховий ринок структурований по окремих видах страхових послуг.

Перспективи розвитку страхової діяльності залежать від того, наскільки ефективно розв’язуватимуться проблеми, що стосуються розвитку і регулювання страхової діяльності в Україні, адже страхова система України не відповідає сучасним вимогам організації суспільного розвитку. Аналіз сучасного стану, тенденцій і проблем розвитку вітчизняного страхового ринку свідчить про певні здобутки та численні недоліки, притаманні функціонуванню як окремих страхових компаній, так і всієї системи страхування.

Розвиток страхового ринку стримує дія наступних факторів: відсутність державної політики розвитку як економіки в цілому, так і програми розвитку ринків фінансових послуг, неузгодженість господарського і страхового законодавства, недосконалість податкового законодавства, нестабільність фінансового середовища господарюючих суб’єктів і населення, слабкість стимулів у розвитку страхування.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?