Курсова робота «Фінансова звітність підприємства, її суть і значення», 2010 рік

З предмету Мікроекономіка · додано 13.07.2012 18:30 · від Наталья · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи бухгалтерської звітності, її роль в сучаних умовах в Україні 5 1.1. Фінансова звітність підприємства, її суть і значення 5 1.2. Класифікація звітності. Вимоги до звітності 9 1.3. Теоретичні і методичні основи складання фінансової звітності 21 Розділ 2. Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 24 Розділ 3. Річний фінансовий звіт сільськогосподарського підприємства, методика складання і перевірки 32 3.1. Методика, способи та прийоми фінансового аналізу 32 3.2. Порядок складання, затвердження та подання звітності 35 3.3. Бухгалтерський баланс як форма звітності (форма 1) 38 3.4. Методика складання звітності про фінансові результати (форма 2) 49 3.5. Особливості складання звіту про рух грошових коштів (форма 3) 56 3.6. Особливості складання звіту про власний капітал(форма 4) 60 3.7. Примітки до фінансових звітів (форма 5) 64 3.8. Шляхи вдосконалення складання фінансової звітності 68 Висновки 70 Список використаної літератури 72 Додатки 76

Висновок

Отже, як бачимо, складання бухгалтерської фінансової звітності) підприємств, організацій, установ (юридичних осіб) є справа кропітка, творча, потребує спеціальної підготовки, наявність спеціальних вмінь та знань, змушує бухгалтера бути постійно у курсі усіх змін у законодавстві, адже не секрет, що чинне законодавство постійно зазнає змін, виправлень, уточнень, що виникають при тлумаченні норм чинного законодавства. Справа бухгалтера – подавати завжди точну, своєчасну та повну інформацію про стан справ на підприємстві як керуючим органам, так і зовнішнім користувачам.

Проаналізувавши дану тему, можна зробити висновок, що для прийняття правильних управлінських рішень на рівні підприємства повинні використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів, такими даними є фінансова звітність. Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, яка відображає фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за звітний період. До неї відносяться:

• баланс;

• звіт про фінансові результати;

• звіт про рух грошових коштів;

• звіт про власний капітал;

• примітки до звітів.

Практична частина курсової роботи містить коротку характеристику підприємства СТОВ «Ульянівське» а також тут була дана оцінка системи обліку аналізуємого підприємства і проаналізований порядок складання бухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів і звіту про власний капітал. Для вивчення порядку складання фінансової звітності на підприємстві були використані дані, які включають основні характерні операції, зв’язані з діяльністю СТОВ «Ульянівське»”.

Були розглянуті методологічні та практичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства на базі фінансової звітності СТОВ «Ульянівське»

Основним джерелом для аналізу фінансового стану послужив бухгалтерський баланс підприємства і звіт про фінансові результати

Аналіз містив у собі наступні етапи:

- аналіз фінансової структури балансу;

- горизонтальний і вертикальний аналіз;

- розрахунок показників.

Аналіз фінансового стану починався з його загальної оцінки за даними балансу шляхом складання згрупованого нетто (активу) і балансу для визначення кредитоспроможності і ліквідності підприємства. Отриманий результат показав реальну вартість майна підприємства. Реальна оцінка активів і пасивів підприємства необхідна, насамперед, банкові для впевненості в кредитоспроможності підприємства, а також підприємствам, що вступають в економічні відносини.

Проаналізувавши дану тему, можна зробити висновок, що для прийняття правильних управлінських рішень на рівні підприємства повинні використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів, такими даними є фінансова звітність

Як захід для удосконалювання процедури складання бухгалтерського балансу, а також усієї системи обліку запропоновано автоматизувати робочі місця бухгалтерів і застосування пакета програм „1С Бухгалтерія”. Бухгалтерський облік бухгалтерська інформація в умовах автоматизованої обробки інформації використовується набагато ширше, ніж при ручній обробці даних.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?