Курсова робота «Послуги комерційних банків та напрямки їх розвитку», 2010 рік

З предмету Банківська справа · додано 13.06.2012 19:46 · від Yarik13 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи діяльності комерційного банку 5 1.1. Банк як особливий тип підприємства: поняття, функції та принципи діяльності 5 1.2. Основні послуги комерційного банку: види та характеристика 11 Розділ 2. Дослідження послуг комерційного банку "Укрсоцбанк" та особливостей їх здійснення 19 2.1. Загальна характеристика банку 19 2.2. Фінансові результати діяльності банку "Укрсоцбанк" 25 2.3. Основні види послуг, які надаються банком 32 Розділ 3. Впровадження нових видів послуг в банку як необхідна умова підвищення ефективності його діяльності 40 3.1. Світовий досвід використання окремих видів послуг комерційних банків 40 3.2. Шляхи впровадження нових видів послуг в "Укрсоцбанк" 44 Висновки 48 Список використаної літератури 51 Додатки 55

Висновок

Ринок банківських послуг  одна з найважливіших і невід'ємних складових сучасної ринкової економіки. Банки є носіями важливої економічної і фінансової інформації. Тому сьогодні зростає інтерес до аспектів діяльності банківських установ і методів управління ними.

Отже, на основі всього вищесказаного, можна зробити наступні висновки:

1) комерційні банки можна визначити як ринкові інститути, що забезпечують організацію кредитних відносин і неперервність розширеного відтворення та через сукупність депозитних, кредитних і розрахункових операцій здатні впливати на обсяг платіжних засобів і динаміку грошової маси в економіці. У такому розумінні комерційні банки – це не просто суб’єкти ринку – одні із багатьох – а це специфічні ринкові інститути, здатні активно впливати на всю економіку. Безпосередній вплив на обсяг платіжних засобів у господарстві визначає ключову роль банківських установ саме як ринкових інститутів, оскільки їм належить провідне місце не лише в організації кредитних відносин але і у всьому механізмі ринкових зв’язків між економічними агентами;

2) на сьогодні, в зарубіжній та вітчизняній літературі відсутній єдиний підхід до визначення елементів, що характеризують ринок банківських послуг. Вітчизняні економісти звичайно відносять до банківських послуг сукупність банківських операцій. Зарубіжні вчені розглядають банківські операції лише як різновид банківських послуг. При цьому до банківських послуг вони відносять такі види діяльності банку, як управління грошовими ресурсами, споживчий кредит, лізинг і т.д.;

3) акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк» на сьогодні — один з найбільших системних універсальних банків України, чисті активи якого станом на 1 січня 2012 року становлять 40,207 млрд. грн.. Як одна з найнадійніших фінансових установ України Банк пропонує повний комплекс сучасних фінансових та платіжних інструментів, що допомагають організаціям досягнути комерційного успіху, а населенню – підвищити рівень добробуту;

4) за три роки відбулося зниження майже всіх показників, що характеризують зниження окупності доходами і чистим прибутком активів, витрат, загального капіталу і статутного капіталу. Зазначені показники, у своїй більшості, мають тенденцію до зниження, що свідчить про їх погіршання. І хоча спостерігається спадна тенденція по всім показникам ефективності банку, враховуючи рівень інфляції та рівень ризику банку, в загальному показники зростуть на 1-2%. Менеджмент банку повинен звернути увагу на низький рівень власного капіталу банку, здійснювати більш виважену депозитну політику та зменшувати частку зобов’язань в пасивах банку;

5) ПАТ «Укрсоцбанк» надає своїм клієнтам максимально повний перелік банківських послуг, починаючи з різних програм фінансування розвитку бізнесу, розміщення тимчасово вільних коштів, обслуговування корпоративних карток та зарплатних карткових проектів, інкасації і закінчуючи високотехнологічними сучасними банківськими послугами з управління грошовими потоками системних підприємств;

6) незважаючи на поступову активізацію інноваційної діяльності українських комерційних банків у напрямку розроблення та впровадження нових видів банківських послуг, співпраця між банком та клієнтом здебільшого обмежується розрахунково-касовими та кредитно-депозитними операціями, умови яких часто не є привабливими. Це формує підґрунтя для подальших науково-практичних досліджень щодо виявлення нових потреб для нових клієнтів, розроблення принципово нових банківських продуктів та наукового обґрунтування доцільності та економічної ефективності їх впровадження, створення нових технологій інтернет-банкінгу;

7) першочерговими завданнями для ПАТ «Укрсоцбанк» у напрямку розширення спектру банківських послуг, слід вважати:

– просування інтернет-технологій для підвищення ефективності та прискорення фінансово-господарських операцій клієнтів шляхом застосування інноваційних мережних рішень, тобто інтернет-еквайрингу;

– створення нових комплексних рішень для обслуговування VIP-персон, тобто застосування системи Private-Banking та впровадження нових підходів до сегментації клієнтів;

– повна автоматизація всіх електронних операцій, що здійснюються з використанням систем інтернет-банкінгу;

– розроблення принципово нових депозитних рішень для підвищення привабливості цієї послуги з використанням депозитів з програмами страхування;

– дослідження можливості та розроблення відповідних механізмів використання у майбутньому перспективних для української економіки фінансових послуг, а саме: хеджування валютних ризиків та депозитів, що індексуються;

– обов’язкове впровадження системи повноцінних мультивалютних вкладів для розширення можливості клієнтів отримання прибутку на курсових різницях;

– розгляд можливості емісії «привілейованих» пластикових карток World Signia та Visa Infinite і надання відповідно до них повноцінного пакета послуг для підвищення привабливості комерційного банку з боку найбільш заможних громадян України.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?