Курсова робота «Місцевий суд як орган судової влади», 2010 рік

З предмету Право · додано 13.06.2012 19:35 · від Yarik13 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Загальна характеристика правового статусу місцевих судів.5 1.1. Історичні етапи становлення місцевих судів.5 1.2. Правова природа місцевого суду.8 1.3. Організація роботи місцевого суду.12 Розділ 2. Місцеві суди – основа судової системи україни.15 2.1. Роль і місце місцевих судів у загальній судовій системі україни.15 2.2. Господарські місцеві суди України.19 2.3. Адміністративні місцеві суди України.23 Розділ 3. Сучасні проблеми функціонування місцевих судів та шляхи їх вирішення.28 висновки.37 Список використаних джерел.40

Висновок

Досить актуальним питанням сучасності є питання побудови правової держави в Україні. Тому зміст і спрямованість діяльності держави визначається не тільки наділенням громадян визначеними правами і свободами, але і гарантією їхнього забезпечення.

У Конституції України визначено, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Питання про механізми й ефективність судового захисту прав і законних інтересів громадян і організацій у контексті проблем побудови правової держави і цивільного суспільства є дуже актуальним.

Інститутом, що забезпечує судовий захист прав і воль громадян, є судова влада, функціональні задачі якої виконуються за допомогою функціонування судової системи.

Місцевий суд є основною ланкою у системі судів загальної юрисдикції. Це випливає перш за все з того, що суди саме цього рівня розглядають усі кримінальні, цивільні, господарські та адміністративні справи, за винятком тих, які віднесені законодавством до компетенції інших судів.

Будь-яка цивільна і господарська справа, незалежно від її складності може бути розглянута в місцевому суді. Переважна більшість кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення підсудні місцевим судам.

У розгляді будь-якої конкретної справи місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи по суті в судовому засіданні вперше, безпосередньо, у відкритому або закритому засіданні, за участю сторін і на основі їх рівності і змагальності процесу та інших принципів правосуддя, досліджує докази та засоби доказування і виносить рішення по цивільній справі, вирок суду – у кримінальній, котрі після набрання законної сили є загальнообов’язковими для виконання на всій території України.

Місцеві господарські суди є судами першої інстанції, які розглядають і вирішують справи, що виникають зі спірних господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності. Вони розглядають весь комплекс питань правового регулювання економічних відносин, які виникають, насамперед, між суб'єктами підприємницької діяльності.

Місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а також інші суди, передбачені процесуальним законом.

У ході курсової роботи були розглянуті історичні аспекти створення місцевих судів загальної юрисдикції, судової влади, що забезпечують ефективність судового захисту, топологія судової системи України, проблеми функціонування та роботи місцевих судів. Було встановлено, що на даний система місцевих судів не позбавлена деяких проблемних питань.

У результаті аналізу існуючих проблем у роботі місцевих судів був внесений ряд пропозицій по удосконаленню їх роботи:

- Повне і усебічне фінансування судової системи.

- Істотне збільшення спеціалізації суддів.

- Жорсткість вимог до претендентів на посаду судді.

- Проведення постійних заходів щодо удосконалення професійної підготовки суддів.

- Науково-обгрунтоване планування роботи місцевого суду.

- Нормування робочого часу суддів.

- Вирішення питання повноважень посадових осіб щодо дисциплінарної відповідальності суддів.

- Науково обґрунтований функціональний розподіл праці у організаційнії структури управління.

- Поетапне втілення досягнень наукового прогресу в систему судочинства.

Вищевказані проблемні питання були розглянуті з погляду різних вчених у зіставленні їхніх думок і поглядів на окремі проблеми теми даної курсової роботи.

Стосовно до теми даній курсовій роботі, необхідно відзначити, що проблемні питання у роботі місцевих судів в Україні стали предметом серйозних наукових досліджень юристів. Особливе місце в цих дослідженнях приділяється саме концепція судової реформи перебудови судової системи в цілому і місцевих загальних судів, як первинної ланки цієї системи зокрема. Про це свідчить величезна кількість літератури і наукових статей, що торкаються вищевказаних проблем. Тому розкриття теми курсової роботи проводилося в широкому спектрі навчальної літератури і нормативних актів України.

Дослідження має велике теоретичне і практичне значення і сприяє розширенню світогляду в сфері розуміння і застосування норм права в України. На мій погляд, вивчення механізму судового захисту прав і свобод громадян є доцільним з позиції закріплення теоретичних знань про предмет судової та правоохоронної діяльності в України і проблемності реалізації окремих його положень у практичній діяльності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?