Курсова робота «Ефективність управління організацією», 2012 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 07.06.2012 09:42 · від Татьяна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 4 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади управління організацією. 6.1.1. Методологічні основи управління організацією. 6 1.4. Нормативно-правова база управління організацією. 13 Розділ 2. Аналіз та оцінка ефективності управління організацією. 20.2.1. Аналіз системи показників оцінки ефектівності управління організацією. 20.2.2. Оцінка проблем в управлінні організацією. 37 Розділ 3. Вдосконалення ефективності управління організацією. 44.3.1. Рекомендації щодо підвищення ефективності управління організацією. 44.3.2. Структура організації як чинник забезпечення її ефективності. 49. Висновки. 60 Список використаних джерел. 64

Висновок

У сучасну «еру активних дій» організацій на ринку, успіху зможуть домогтися лише ті організації, що:

• зможуть сконцентруватися на головних напрямках своєї діяльності й обпертися на ключові цінності організації;

• мають імператив сучасного підприємництва;

• ефективно розпоряджаються часом, що прискорюється потоком нововведень, ідей;

• враховують, що в інформаційному суспільстві дозріли умови для гнучких форм організації режимів роботи, різних комбінацій ресурсів і зусиль працівників, груп;

• вважають, що спільна праця повинна приносити задоволення всім учасникам, що є морально-етичним резервом організації;

• мають високий рівень керування з позицій нововведень, прибутковості і відповідальності.

До головних тенденцій розвитку керування організацією можна віднести:

1. Зв'язок з визначеним поверненням до минулого — усвідомленням важливості (значення) матеріальної, технологічної бази сучасного виробництва і надання послуг. Це викликано не тільки комп'ютеризацією керування виробничими процесами, але і загальним посиленням впливу технічного прогресу на досягнення цілей організації, підвищенням ролі продуктивності і якості для успіху в конкуренції шляхом синтезу діяльності людей і використання технологічних факторів виробництва.

2. Посилення уваги не тільки до організаційної культури, але і до різних форм демократизації керування, участь рядових працівників у прибутках, у здійсненні управлінських функцій, у власності; увага до питань етикету в бізнесі, що особливо актуально в практиці нашої країни в умовах ринку, економічної волі.

3. Організаційні пошуки менеджменту. Тут у наявності різноманіття структурних рішень: від «мережних» організаційних форм і групової роботи до максимальної господарської самостійності відділень, ризикових «новаторських команд», що цілком відповідають за прибуток і збитки. У відносно невеликому органі корпоративного керування концентрується рішення тільки стратегічних питань розвитку, зв'язаних з великими інвестиціями, зосереджуються функції інтеграції діяльністю фірми, а кожне відділення цілком фінансує свою діяльність, вступає на комерційній основі в партнерські відносини з будь-якими організаціями. Має місце тенденція до зменшення твердості і ієрархічності сформованих структур, подальшому розвиткові програмно-цільового керування.

4. Здобуває особливе значення функція координації, тому що дуже сильна взаємозалежність організацій у масштабах регіону, країни. У координації розвиваються трохи її ефективних видів:

• превентивна координація, коли прогнозуються проблеми, труднощів і шляхи їхнього подолання;

• координація що усуває, націлена на ліквідацію перебоїв у господарській системі;

• координація регулююча, призначена для підтримки встановленої схеми взаємодії суб'єктів господарювання;

• координація стимулююча, підвищувальна ефективність діяльності при відсутності видимих відхилень.

5. Виняткову роль буде грати і те, наскільки управлінська система набудована на підтримку і винагороду ризику й індивідуальної ініціативи, націлених на підвищення ефективності на всіх ділянках діяльності (розуміння змін у робочій силі і системах мотивації до праці і підприємництва). У найближчому майбутньому рівень утворення і кваліфікація працівників виявляться головним стратегічним ресурсом організації.

6. Інтенсивний розвиток інтеграційних процесів у всіх сферах управлінської діяльності як усередині організації, так і з зовнішнім середовищем. В даний час проведення інтеграційної політики є головним резервом підвищення стійкості й ефективності діяльності організації в складній обстановці ринкових відносин.

7. Посилення міжнародного характеру керування. У зв'язку з переходом до відкритої економіки, різким посиленням міжнародної конкуренції й у той же час кооперації виробництва і т.п. інтернаціоналізація керування ставить багато нових питань, головні з яких: що є загальному й особливого в керуванні, що є універсальним у керуванні (форми, методи), у чому складаються особливості національного стилю в керуванні й ін.

Показники економічної ефективності є найважливішими інструментами реалізації економічної політики на рівні організацій, регіонів, національної економіки. На рівні організацій вони є ключовим засобом обґрунтування управлінських рішень з організації ­інвестиційної діяльності, оптимізації витрати ресурсів, удосконалення цінової політики. На рівні ­регіонів і національної економіки показники економічної ефективності покликані бути основою обґрунтування інвестиційної політики, управління системою кредитування, удосконалення оподатковування.

На основі проведеного аналізу було розроблено і запропоновано комплекс заходів, направлених на покращення ефективності використання ресурсів організацій.

Для українських організацій дуже важливим питанням є максимізація прибутку, що означає розробку стратегії на систематичне збільшення прибутку і мінімізацію витрат.

Промислова організація отримує прибуток тільки від реалізації продукції, то аналіз чинників, що визначають рівень прибутковості виробничої діяльності, дає змогу виявити заходи, що призведуть до зростання всього балансового прибутку.

В організації існують такі заходи зростання прибутку, як збільшення обсягів реалізації продукції, підвищення середньореалізаційних цін, а також зниження собівартості продукції. Всі перелічені заходи призведуть до підвищення прибутку організаціії, а отже й до підвищення показників рентабельності, які обчислюються на його основі.

Напрямком вдосконалення також є застосування моделі бізнес-моделювання. Моделювання бізнес – процесів із використанням методології структурного аналізу IDEF, що дозволяє робити прогнози за допомогою даних ERwin (Platinum Technology inc.); керувати та зберігати різні варіанти прогнозів з використанням ModelMart (Platinum Technology inc.); створювати звіти по моделі RPTwin (Platinum Technology inc.); використовувтиа імітаційні моделі BPSimulator (System Modeling Corporation) з інструментом вартісного аналізу EasyABC (ABC Technologies), що в свою чергу сприяє оптимізації тривалості бізнес – процесів та прийняття більш ймовірного та оптимального (рентабельного) варіанту управлінського рішення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?