Курсова робота «Поняття і види зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання ЗЕД», 2011 рік

З предмету Право · додано 26.05.2012 00:22 · від Segnorita Prim · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. 2. Види зовнішньоекономічної діяльності. 3. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 4. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Висновки Список використаної літератури

Висновок

Розглянувши і проаналізувавши конституційно-правовий статус уряду в Україні, було зроблено наступні висновки:

1. зовнішньоекономічна діяльність – це господарська діяльність за участю вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання, складовою якої є перетин митного кордону України майном та/або робочою силою, і яка здійснюється в спеціальному правовому режим. До принципів ЗЕД належать: принцип суверенітету народу України у здійсненні ЗЕД; принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва; принцип юридичної рівності і недискримінації; принцип верховенства закону; принцип еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів;

2. до видів зовнішньоекономічної діяльності належать: експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності; наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі; міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами; кредитні та розрахункові операції; створення суб'єктами ЗЕД банківських, кредитних та страхових установ за межами України; створення іноземними суб'єктами господарської діяльності зазначених установ на території України; спільна підприємницька; підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів; організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі; організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законами України випадках; товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі; орендні, в тому числі лізингові, операції; операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку; роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами; роботи іноземних фізичних осіб на контрактній оплатній основі з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами; інші види ЗЕД.

Законом України «Про ЗЕД» встановлюється заборона на деякі види експорту та імпорту. Конкретний перелік товарів, щодо яких встановлюється така заборона, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України. Законами України можуть встановлюватися обмеження/заборони і щодо певних методів імпортування товарів в Україну. Це стосується так званого демпінгу/демпінгового імпорту та субсидованого імпорту;

3. суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:

по-перше, фізичні особи; юридичні особи; об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно з законами України; структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно з законами України (філії, відділення, тощо); спільні підприємства за участю суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності; інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені законами України;

по-друге, суб'єкти, що здійснюють організаційно-управлінські повноваження у сфері ЗЕД. Насамперед це державні органи та органи місцевого самоврядування. Подібні за своїм характером функції на регіональному та локальному рівнях можуть виконувати й господарські об'єднання, промислово-фінансові групи, банківські та фінансові холдингові групи - щодо своїх учасників, материнське підприємство - щодо своїх дочірніх підприємств;

4. правовий режим ЗЕД – це особливий порядок регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що виражається в комплексі взаємопов’язаних між собою економіко-правових заходів (стимулюючих та обмежуючих), спрямованих на досягнення цілей такої діяльності. Державне Законодавство про ЗЕД містить досить ґрунтовні положення щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності, визначаючи: мету регулювання; види та рівні регулювання; правові засоби/акти, за допомогою яких здійснюється нормативне регулювання; цілі державного регулювання; межі втручання держави (в особі її органів) у сферу ЗЕД; органи державного регулювання ЗЕД та їх повноваження.

Таким чином, можна стверджувати, що завдання, поставлені при написанні курсової роботи, були виконані.

Коментар модератора

43 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?