Курсова робота «Зміст суб’єктивного авторського права на твір», 2010 рік

З предмету Право · додано 26.05.2012 00:11 · від Segnorita Prim · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ I. Загальні положення про суб’єктивне авторське право. Момент виникнення авторського права.6 Розділ II. Зміст суб’єктивного авторського права на твір.10 2.1. Особисті немайнові авторські права на твір.10 2.2. Майнове авторське право на твір.16 2.3. Суб’єкти авторського права на твір.24 Розділ III. Особливості здійснення авторського права на твір. Обмеження авторського права на твір.30 Висновки.36 Список використаних джерел.39

Висновок

Розглянувши і проаналізувавши зміст суб’єктивного авторського права на твір, було зроблено наступні висновки:

1. суб’єктивне авторське право – це сукупність прав, які належать автору або його правонаступникам у зв'язку зі створенням і використанням творів науки, літератури, мистецтва. Норми авторського права (об’єктивного авторського права) закріплюють за творцем нематеріального продукту – твору літератури, науки, мистецтва – ряд повноважень, до складу яких входять особисті немайнові і майнові права, що виникають у зв'язку зі створенням використанням твору. Підставою виникнення авторського права на твір є факт його створення. Тобто, момент створення твору є моментом виникнення авторського права на нього;

2. автор твору, як суб'єкт права інтелектуальної власності, відповідно до ст. ст. 423, 438 ЦК України та ст.14 ЗУ «Про авторське право та суміжні права» наділяється певними особистими немайновими правами. Автору належать такі особисті немайнові права: право на визнання себе творцем об’єкта авторського права; право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо; право забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він, як автор твору, бажає залишитись анонімом; право вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання; право вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора;

3. автору чи іншій особі, що має авторське право (наприклад, спадкоємцю), належать майнові права. Майнові права інтелектуальної власності іноді називають виключним правом. Виключне право – право, коли жодна особа, крім тієї, якій належить авторське право або суміжні права, не може використовувати твір, не маючи на те відповідного дозволу (ліцензії), за винятком випадків, встановлених іншим законом. До майнових прав інтелектуальної власності на твір належать: право на використання твору; виключне право дозволяти використання твору; право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання; право на авторську винагороду; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом;

4. автором будь-якого твору визнається той, хто його створив. Творцем може бути будь-яка фізична особа. Суб'єкти авторського права поділяються на дві групи — первинних і похідних. До першої групи відносяться тільки творці, якими можуть бути лише фізичні особи; до другої – інші фізичні і юридичні особи, до яких авторське право перейшло на підставі договору або чинного закону. У більшості випадків твори науки, літератури, мистецтва створюються однією особою, але іноді двома або кількома, тобто спільною творчою працею кількох співавторів. Якщо два або кілька авторів спільною працею створюють твір, відносини між ними називаються співавторством. ЦК України розрізняє, як і цивільно-правова теорія, нероздільне і роздільне співавторство;

5. для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей. Особа, яка має авторське право (автор чи будь-яка інша особа, якій на законній підставі передано авторське майнове право на цей твір), для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права – ©. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення і починає діяти від дня створення твору. Авторське право діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті, крім випадків, передбачених ст.28 ЗУ «Про авторське право і суміжні права». Твір може бути вільно, без згоди автора та інших осіб, та безоплатно, але із зазначенням імені автора, використаний будь-якою особою: 1) як цитата з правомірно опублікованого твору або як ілюстрація у виданнях, радіо- і телепередачах, фонограмах та відеограмах, призначених для навчання, за умови дотримання звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно вказане в такому джерелі, та в обсязі, виправданому поставленою метою; 2) для відтворення у судовому та адміністративному провадженні в обсязі, виправданому цією метою.

Таким чином, можна стверджувати, що завдання, поставлені при написанні курсової роботи, були виконані.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?