Дипломна робота «Проблеми та перспективи майнового оподаткування в Україні», 2011 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 24.05.2012 11:59 · від Alex · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1теоретичні аспекти майнового оподаткування в сучасні податкової системі україни.5 1.1. Загальне значення майнового податку в податковій системі України.5 1.2. Теоретичні основи введення податку на майно підприємств.16 1.3. Особливості справлення податку на землю в Україні.25 1.4. Теоретичні основи збору за першу реестрацію транспортного засобу.44 Розділ 2. Аналіз надходжень майнових податків в доходної частині місцевих бюджетів україни.53 2.1. Роль майнового оподаткування у виконання місцевих бюджетів України за доходами у 2009-2011 роках.53 2.2. Аналіз ролі майнових податків в доходної частини бюджету Вінницького району 2008-2010 рр.62 Розділ 3. Проблеми та перспективи майнового оподаткування в україні.75 3.1. Переваги та недоліки введення майнового податку на розкіш.75 3.2. Зарубіжний досвід майнового оподаткування.81 Висновки.92 Список використаних джерел.97 Додатки.104

Висновок

В результаті виконання дипломної роботи на тему «Майное оподаткування в Україні: сутність, проблеми, перспективи» з’ясовано що до майнових податків, які справляються в Україні та які тільки передбачається ввести, належать: податок на майно підприємств, податок на нерухоме майно громадян, податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів(відмінено з 2011 року), податок на землю. Із цих податків до 2011 року стягувалось лише два останніх, два інших готуються до введення. Як свідчить назва цих податків, об’єктом оподаткування тут є майно. Що перебуває у власності юридичних осіб та громадян, при цьому перший податок справлятиметься виключно з юридичних осіб, другий – з фізичних осіб (громадян), третій та четвертий стягується і з юридичних і фізичних осіб.

Підсумовуючи вищезгадане можна стверджувати, що сучасне майнове оподаткування є складовою частиною і невід’ємним елементом податкової системи нашої держави. Але цей напрямок в оподаткуванні на сьогодні – один з найменш розроблених, незважаючи на ту увагу, що приділяється йому з боку політиків та науковців. Майнове оподаткування застосовується в Україні дещо невпевнено і об’єктивно розглядається як канал зростання надходжень до доходної частини місцевих бюджетів України, тому і потребує негайного реформування.

Категорію «майно» як об’єкт оподаткування необхідно вводити саме з позиції правового зв’язку між майном, що належить платнику податків на праві власності та виникненням і реалізацією ним податкового обов’язку щодо конкретного майнового податку, який представлений та діє в системі оподаткування України. Майновим об’єктам оподаткування властивий високий ступінь деталізації у спеціальному податковому законодавстві України. Основними рисами таких об’єктів є їх вартісні або якісні характеристики, що мають бути відбиті у базі оподаткування, наявність декількох баз оподаткування у зв’язку із різноманіттям видів об’єктів. Крім того, для об’єктів оподаткування майнових податків, представлених у системі оподаткування України, притаманний особливий нагляд з боку держави при встановленні правового зв’язку між платником податків та майном, що є об’єктом оподаткування, через процедуру державної реєстрації цього майна. Майнові податки виконують регулюючу функцію, їх запровадження та введення в дію має стимулювати власників до більш ефективного і раціонального використання майна, що є об’єктом оподаткування.

В результаті виконання другого розділу дипломнлї роботи можна стверджувати що, в 2010 році податки на власність в спеціальному фонді займают достатньо вагому частину надходжень і найбільша частка припадае на 2010 рік, що склало 19%. Це говорить про зростання транспортних засобів. Другим за обсягом джерелом надходжень доходів до місцевих бюджетів традиційно є плата за землю. З цього джерела надійшло 2,5 млрд. грн., що на 12,6 % більше за відповідний показник минулого року У структурі плати за землю щорічно відбуваються зміни за рахунок більш динамічного нарощування орендної плати та повільнішого зростання надходжень земельного податку. Нагадаємо, що у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України з 2011 року структура місцевих податків і зборів зазнала суттєвих змін. Так, відбулося скорочення місцевих податків і зборів з 14-ти до 5-ти, серед яких - податок на нерухоме майно (запроваджується з 1 січня 2012 року), єдиний податок та три збори: збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір.

Відмітимо також, що відповідно до нової редакції Бюджетного кодексу України частина місцевих податків і зборів зараховується до спеціального фонду місцевих бюджетів.

В третьому розділі дипломної роботи розглянуто актуальні питання щодо податку на розкіш який також буде віднесено до майнового оподаткування.

Згодом до розкоші повернулися при розробці Податкового кодексу, проте до Верховної Ради ініціатива "доїти багатих" так і не дійшла. Одна з причин відмови від даної ідеї - складність в адмініструванні. "У нашій країні немає земельного кадастру, адекватної грошової оцінки землі та єдиного реєстру нерухомості. Ми маємо лише те, що пов'язано з інформацією від БТІ. Хоча справедливіше було б побудувати оподаткування на те, скільки коштують ті чи інші об'єкти нерухомості", - ще восени 2010 року пояснювала недоцільність цього податку колишній заступник міністра фінансів Тетяна Єфименко.

Нинішня ініціатива теж багато в чому суперечлива. Заявлена сума в 800 млн гривень - крапля в морі. Адже якщо врахувати, що граничний розмір дефіциту бюджету на 2011 рік становить чотири відсотки ВВП, або 35,3 млрд. гривень, то оподаткування luxury не закриє і трьох відсотків бюджетної дірки. Гроші цільовим чином повинні бути спрямовані на дотацію Пенсійного фонду.

В результаті дослідження моожна зробити висновок набагато більше користі бюджету принесли б боротьба з ухиленням від оподаткування та підтримка малого бізнесу. Введення оподаткування розкоші можливе тільки в тих країнах, де жорстко декларуються не тільки доходи, а й витрати населення. Там, де нескладно дізнатися, кому належить та чи інша яхта або заміська садиба. В іншому випадку бізнес із продажу розкішних речей просто піде в тінь, причому кришувати його будуть ті ж чиновники, які є потенційними платниками luxury-податку.

В результаті дослідження зарубіжного досвіду майнового оподаткування зясовано, що система місцевого оподаткування в Україні як важливий регулятор ринкових відносин має базуватися (як мінімум) на принципах автономності, загальності й обов’язковості, соціальної справедливості, економічної ефективності та гласності.

Перехід економіки України до ринкових відносин передбачає створення справді автономної системи податків для центральної та місцевої адміністрації. Автономна система місцевих податків може бути заснована на введенні двох-трьох значних податків та ряду дрібних податків-супутників для певних цілей. За аналогією з країнами ринкової економіки у великих містах, промислових центрах можна було б запровадити муніципальний прибутковий податок із встановленням неоподатковуваного мінімуму, пільг для низькооплачуваних платників, а також деяких інших категорій громадян. Ставки податку мають бути мінімальними (від 2 до 6 %). Другим значним податком міг би стати майновий податок із чіткою диференціацією майна за власниками (державне, кооперативне, акціонерне, змішане з іноземним капіталом, на правах особистої власності), визначенням пільг, правил оцінки власності. Ставки податку слід встановлювати, виходячи з обсягу поточних видатків. Не було б зайвим подумати про промисловий податок, який у деяких країнах, наприклад у ФРН, є основою місцевого оподаткування. Заслуговує на увагу встановлення невеликої надбавки (до 1-1,5%) до податку на добавлену вартість, яка б спрямовувалася в місцевий бюджет.

Підсумовуючи, слід нагадати, що при досить низькій фіскальній ефективності податок на спадщину в США досить дорогий в адмініструванні через складності обліку й оцінки об’єктів оподаткування, що потребують великих затрат зусиль і часу. За маржинальною системою калькуляції витрат (методом прямих витрат) розраховується відношення граничної ставки податку до середньої. Чим більша різниця між маржинальною і середньою ставками, тим більші накладні витрати. Таким чином, у результаті об’єднання податків зменшуються накладні витрати на їх утримання. Невідповідність неоподаткованого мінімуму росту багатства є головним чинником, тому все більша кількість американців з середнім статком оподатковується за високими ставками. Також у процесі визначення податкових зобов’язань виникають труднощі щодо врахування ступеня родинних зв’язків, які в юридичному аспекті бувають дуже заплутаними. За прийнятим у 2001 р. Законом "Про економічний ріст і податкове примирення", процедура ліквідації даного податку складатиметься з етапів, відображених у таблиці 2. Остаточно платежі, пов’язані з даною формою оподаткування, мають припинитися в 2013 р. (щоправда, поки що президент наклав на цей законопроект вето, податок на спадщину залишається на рівні 1997 р. за максимальною ставкою 55%).

Саме тоді, коли оподаткування спадщини, передбачене Законом "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22 травня 2003 р., починає розгортатися в Україні, майбутнє американського податку на спадщину й дарування поставлене під сумнів. Отже, фіскальна історія в США доводить, що сучасна тенденція полягає в недоцільності виділення оподаткування спадщини в окремий податок. Під таким кутом зору порядок оподаткування спадщини, прийнятий щойно в Україні, підтверджений американським досвідом.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?