Курсова робота «Фінансовий аналіз підприємства ТОВ «Мастер-Инвест»», 2011 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 14.05.2012 19:29 · від tr1d · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Теоретична частина.5 1.1. Оцінка фінансової стійкості та стабільності підприємства.5 1.2. Аналіз ділової активності підприємства.9 Розділ 2. Практична частина.13 2.1. Горизонтальний аналіз балансу підприємства та звіту про фінансові результати.13 2.2. Вертикальний аналіз балансу підприємства та звіту про фінансові результати.17 2.3. Розрахунок показників фінансової стійкості.22 2.4. Розрахунок показників платоспроможності ( ліквідності ).23 2.5. Розрахунок коефіцієнтів ділової активності.24 Висновок.26 Список використаних джерел.28 Додатки. 29

Висновок

Фінансовий аналіз — один з інструментів дослідження ринку і забезпечення конкурентоспроможності підприємства, за допомогою якого відбувається раціональний розподіл матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Від величини фінансових ресурсів, рівня забезпеченості та раціонального використання їх залежить формування виробничого потенціалу, забезпечення поточної діяльності, зростання обсягів виробництва і реалізації, соціально-економічний розвиток підприємства.

Ось чому на сьогоднішній час особливо актуальним є фінансовий аналіз, який вивчає всю сукупність фінансових ресурсів, що характеризується певною системою показників їх наявності, розміщення, формування та використання.

В структурі активів найбільшу частку займають основні засоби, що складають дві треті активів підприємства, при чому до кінця періоду вона зростає. Доля оборотних коштів збільшується. Так з 10,11% до кінця періоду становить 16,56%. Це свідчить про те, що виробнича мобільність підприємства, що аналізується знаходиться на високому рівні. Власний капітал підприємства складає 60,17% від загальної суми його пасивів на початок звітного періоду, та зменшується до 55,75% у кінці звітного періоду. В структурі пасивів частка короткострокової заборгованості знаходиться на рівні 13,4-15%, частка довгострокової заборгованості компанії збільшується. Все це свідчить про великий рівень фінансового ризику підприємства.

Собівартість реалізованої продукції як початку звітного періоду так і в кінці становила понад 75% від виручки, тому економічним службам підприємства треба вжити термінових заходів з посилення контролю над витратами підприємства.

Фінансовий результат від операційної діяльності за аналізований період складає 137,3 млн. грн. збитків, проти 335 млн. грн. прибутку у попередньому. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування становить

95,3 млн. грн. збитків, проти 347 млн. грн. прибутків в 2009 році.

Коефіцієнт незалежності підприємства 35%, причому цей показник знизився з 39%, що свідчить про нестабільну фінансову структуру коштів. Співвідношення позикових і власних коштів вказує на невисоку залежність фірми від зовнішніх позик. На кінець періоду цей показник значно знизився. Дебіторська заборгованість у вартості майна значно знизився і складає близько 18,4%, що відображає позитивну тенденцію.

Підприємство за аналізований період підвищило свою ліквідність. На кінець 2010 року цей показник складає 2,9% та показує, що підприємство не зможе погасити свою короткострокову заборгованість за рахунок найбільш ліквідної частини активів підприємства – грошових коштів.

Аналіз показників ділової активності свідчить, що оборотність активів підприємства має тенденцію до зростання. При цьому оборотність запасів також збільшилася, що свідчить про активну виробничу діяльність підприємства, правильне планування закупок запасів, внаслідок чого грошові кошти, які вкладено у запаси підприємства, достатньо швидко обертаються, приносячи прибуток. Швидкість обігу вкладеного власного капіталу на даному етапі має не високе значення.

В цілому результати діяльності підприємства за звітний період відображаюсь збитковий його фінансовий стан.

Проведений аналіз сприяє подальшій ефективній діяльності підприємства та допомагає контролювати витрати та прибутки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?