Реферат «Іпотечне страхування», 2008 рік

З предмету Страхування · додано 11.05.2012 09:51 · від armagedon · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Економічна сутність іпотечного страхування.4 1.1. Зміст, завдання та особливості іпотечного страхування. 4 1.2. Форми та види іпотечного страхування.9 Розділ 2. Практика зарубіжних країн у сфері іпотечного страхування.11 2.1. Іпотечне страхування США.11 2.2. Іпотечне страхування в європейських країнах.13 Розділ 3.Оцінка розвитку іпотечного страхування в Україні.15 Розділ 4.Проблеми та перспективи розвитку іпотечного страхування в Україні.17 Висновок.20 Список використаних джерел. Додатки.

Висновок

Результати нашого дослідження дають можливість сформувати наступні висновки:

1. В науковому світі склалася велика кількість поглядів і підходів щодо суті поняття іпотека, як об’єкта з приводу якого виникають відносини страхування. Найправильнішими, на нашу думку, є узаконені визначення, оскільки в Україні, як і в інших державах, діє принцип верховенства права.

2. Іпотечне страхування виступає елементом системи страхування і в той же час має свою яскраву специфіку, яка проявляється в таких його особливостях, як комплексність, довгостроковий характер відносин між страховиком і страхувальником, соціальний характер спрямування тощо. Ще однією характерною рисою іпотечного страхування є наявність притаманного лише іпотеці набору ризиків, що й генерує необхідність відносин з приводу страхування.

3. Рівень розвитку іпотечного страхування в США та країнах ЄС є дуже високим, що забезпечується розвиненою інфраструктурою, розширеним асортиментом страхових продуктів, сформованою ефективною державною політикою і т.д. Однак, як свідчать події останніх років, іпотечне страхування США не забезпечило надійності і повного уникнення ризиків, проявом чого стала світова фінансова криза. Для недопущення аналогічної кризи в українській страховій практиці потрібний подальший розвиток іпотечного ринку з урахуванням гіркого досвіду й ідентифікація його національної специфіки.

4. Здійснити об’єктивну оцінку розвитку іпотечного страхування в загальній системі страхування важко через національні статистичні стандарти, які не виокремлюють іпотечне страхування в поданні статистичної звітності. Тому, враховуючи похідний характер цього виду страхування, було здійснено аналіз динаміки основних показників, таких як іпотечні кредити за різними валютами, темпи росту будівництва тощо. Це дало змогу прийти до висновку, що хоча фінансова криза значно пригальмувала динамічний розвиток іпотечного страхування, все ж відбувається поступове відновлення докризових показників, така ситуація доповнюється активними намаганнями держави реформувати ці відносини для покращення умов іпотечного кредитування та забезпечення соціальної функції страхування.

5. На подальший розвиток іпотечного страхування в нашій країні будуть впливати:

• стабільний фінансовий стан населення;

• активізація ролі держави в зміцненні та розвитку ринку іпотеки;

• розробка концепції розвитку іпотеки і страхування для задоволення потреб населення, бізнесу і держави в страховому захисті.

6. Проблемою іпотечного страхування залишається відсутність асортименту страхових продуктів, відставання в провадженні передових новинок ринку, таких як наприклад титульне страхування, територіальна нерівномірність розвитку, великі диспропорції різних видів іпотечного страхування. Оскільки ринок страхових послуг з приводу іпотеки в Україні ще досить нерозвинений, то основними напрямками усунення зазначених проблем є загальноринкові реформи, повязані з покращенням законодавства, статусу іноземних стрвховиків, стимулювання зростання довіри до страхового ринку тощо. Особливе місце в цій системі на початкових етапах повинна займати держава як гарант та ініатор впровадження нових страхових продуктів для соціальнго забезпечення населення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?