Дипломна робота «Організація та економічна ефективність виробництва цукрових буряків», 2004 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 24.04.2007 00:19 · від graf · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. Розділ I. Теоретичні основи організації та економічної ефективності виробництва цукрових буряків. 1.1. Народногосподарське значення цукрових буряків та динаміка розвитку виробництва в Україні 1.2. Основні показники ефективності виробництва цукрових буряків. 1.3. Огляд літературних джерел. Розділ II. Сучасний рівень економічної ефективності виробництва цукрових буряків в фермерському господарстві “Едельвейс” 2.1. Еколого-економічна та соціальна характеристика фермерського господарства “Едельвейс” 2.2. Організація виробництва та місце цукрових буряків в економіці господарства. 2.3. Економічна ефективність виробництва цукрових буряків у господарстві Розділ III. Резерви підвищення економічної ефективності виробництва цукрових буряків в фермерському господарстві “Едельвейс” 3.1. Організаційно технологічні фактори підвищення урожайності цукрових буряків. 3.2. Удосконалення оплати праці при вирощуванні цукрових буряків. 3.3. Кооперування фермерських господарств. Розділ IV. Соціально-екологічні аспекти теми дослідження. Розділ V. Охорона праці в господарстві. Висновки і пропозиції Список використаної літератури.

Висновок

Земельна реформа сприяла утворенню багатоукладності економіки на селі. Внаслідок чого появився господар – селянин, який прагне працювати. Дана категорія трудівників сприяє чіткій організації і підвищенню ефективності виробництва сільського господарства. Приватне ведення господарства навіть в теперішній нескладний час є ефективним.

Як приклад – ФГ “Едельвейс” Любарського району Житомирської області. Дане господарство має малий наділ землі, хоч його земельна площа збільшилась з 11 га у 2001 році до 39 га у 2003 році. Це недостатньо, щоб відчути себе господарем на землі. Господарство за останні три роки отримало в середньому 45,88 тис.грн валової продукції в порівняльних цінах 1996року. Норма прибутку не знижувалась нижче рівня 18%, а в минулому році досягла 41%, що на 23% більше, ніж в 2001 році. Прибуток зріс з 14,25 тис.грн до 48, 33 тис.грн. при цьому господарство займається виключно рослинництвом.

Проаналізувавши фактичні дані, видно, що значне місце в економіці господарства займає виробництво цукрових буряків. Їх питома вага в структурі грошових надходжень становила 42%, а в структурі посівних площ – 26%. За період 2001-2003 роки прибуток з 1ц зріс з 2,22 грн до 3,47 грн, а в цілому по галузі – в 4,33 рази. Найвищий рівень урожайності був у 2001 році – 357ц/га. Навіть при урожайності 260 ц/га було отримано прибуток, який складав 9,02 тис.грн, або 3,47 грн/ц. Дані показники досягнуті при низькому рівні механізації – 40%.

Отже, керівництво ФГ ”Едельвейс” вміло організували виробництво, але бувають і помилки, які можна зустріти і при вирощуванні цукрових буряків. Щоб отримувати високі врожаї, необхідно впроваджувати у виробництво заходи, які б сприяли підвищенню урожайності. Серед організаційно-технологічних факторів можна виділити наступні:

1. Впровадження чітко відпрацьованої системи менеджменту, користуватись послугами досвідчених спеціалістів. В минулому році валовий збір цукрових буряків був на рівні 2600 ц. Цього досягли за рахунок збільшення посівної площі, що є екстенсивним типом розвитку. В сучасних умовах необхідно застосовувати інтенсивні метода роботи.

2. Приділити увагу поліпшенню земельних угідь (боротьба з ерозією грунтів, вапнування, гіпсування, підвищувати природну родючість грунтів, ширше впроваджувати повторні і ущільнені посіви, які також підвищують віддачу від потенціалу).

3. Цукрові буряки доцільно розміщувати при такому чергуванні культур, де вони збагачували б грунт для наступних посівів рослин і самі збагачувались необхідними мікроелементами.

4. Зачне місце при вирощуванні цукросировини займають добрива. Доцільно більше вносити органічних добрив, які в господарстві не використовують. Це навіть кращий варіант для збереження довкілля, виробництва екологічно-чистої продукції. Це питання на сьогодні є досить актуальним. Частіше застосовувати біологічні методи боротьби із хворобами та шкідниками. А при необхідності використовувати малотоксичні препарати.

5. Дотримання агротехнічних строків обробітку грунту, сівби, прополювання, збору врожаю. Якщо збирати цукрові буряки в вересні місяці, то їх цукристість буде низькою, ближче до жовтня – цукристість збільшується.

6. Необхідно звернути увагу на якість насіннєвого матеріалу. Варто використовувати районоване насіння, яке пристосоване до певних агрокліматичних умов.

7. Виростити високі врожаї, забезпечити рекомендований комплекс агротехнічних заходів з урахуванням зональних умов і біологічних особливостей сорту допомагає комплексна механізація, яка не чітко виражена при вирощуванні цукрових буряків в даному господарстві. Комплексна механізація забезпечує виконання всіх робіт у стислі строки, що з одного боку підвищує біологічний урожай, а з другого – скорочує його втрати при збиранні, доочищенні, транспортуванні.

8. Зміцнення матеріально-технічної бази дає змогу запровадити передові індустріальні та інтенсивні технології вирощування, що забезпечує збільшення виробництва продукції при підвищенні окупності витрат, сприяє підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва.

9. Важливу роль в підвищенні урожайності відіграє налагоджена система оплати праці. В ФГ “Едельвейс” працівники отримують достатню заробітну плату, яка є певним чинником для формування рівня урожайності. Але необхідно переймати досвід інших передових господарств в питаннях, що стосуються оплати праці.

10. Кооперування є одним із чинників, який впливає на формування ефективності виробництва, а отже і на рівень урожайності. З допомогою кооперації виробники цукросировини матимуть змогу зменшити витрати на виробництво, тобто зменшити собівартість продукції, витрати на реалізацію цукру. Це в свою чергу приводить до збільшення прибутку, рівня рентабельності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення