Курсова робота «Облік запасів на будівельних підприємствах», 2004 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 22.04.2007 19:50 · від Leli4ek · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Виробничі запаси підприємства, їх класифікація та оцінка 1.1. Визначення та класифікація виробничих запасів 1.2. Оцінка виробничих запасів 1.2.1. Оцінка надходження запасів 1.2.2. Оцінка вибуття запасів 1.2.3. Оцінка запасів на дату складання звітності Розділ 2. Облік виробничих запасів на підприємстві 2.1. Рахунок 20 “Виробничі запаси” 2.2. Облік запасів на будівельному підприємстві 2.2.1. Загальні положення обліку на будівельному підприємстві 2.2.2. Облік руху запасів на будівельному підприємстві 2.2.3. Документальне оформлення руху запасів на будівельному підприємстві 2.3. Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку виробничих запасів Розділ 3. Приклад обліку запасів на будівельному підприємстві Висновки Список літератури

Висновок

Запаси, як правило, є найбільш важливою і значною частиною активів будівельного підприємства, тому правильна і раціональна організація їх обліку повинна забезпечуватися чіткою системою документообігу і суворим порядком оформлення операцій щодо руху матеріалів. Всі операції, що пов’язані з надходженням, переміщенням та відпуском матеріальних цінностей повинні оформлюватися супроводжуючими документами, форми яких затверджуються в установленому порядку.

Доведено, що при використанні різних методів оцінки запасів, можна одержати різні значення валового чи операційного прибутку особливо в умовах інфляції. Вибір підприємством оптимального методу оцінки запасів сприятиме збільшенню оборотних коштів, залученню інвестицій, що в підсумку дасть можливість отримати більші прибутки та покращити фінансовий стан підприємства.

При цьому, якщо підприємство застосовує метод ФІФО, то перешкоджає маніпулюванням даними в сторону штучного завищення або заниження вартості запасів, тобто запобігає можливості маніпулювання прибутку, забезпечує відображення у балансі суми запасів, яка приблизно збігається з поточною ринковою вартістю.

Контроль за збереженням матеріальних ресурсів, раціональним використанням їх у виробництві має велике значення. Методологічні основи формування інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності регламентуються П(С)БО 9 “Запаси”. Тому необхідне повне дотримання даного стандарту.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення