Дипломна робота «Удосконалення управління витратами в сучасних умовах», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 22.04.2007 19:37 · від olga · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 Розділ 1. Сутність і значення витрат продукції 8 1.1. Загальна характеристика витрат та їх роль у виробництві продукції 8 1.2. Класифікація витрат 13 1.3. Суть та особливості управління витратами в сучасних умовах 21 1.4. Планування витрат на підприємстві 26 Розділ 2. Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції АТЗТ «Херсонська кондитерська фабрика» 33 2.1. Стисла техніко-економічна характеристика підприємства 33 2.2. Аналіз загальної суми витрат на виробництво товарної продукції 37 2.3. Аналіз витрат на гривну товарної продукції 42 2.4. Аналіз собівартості окремих видів продукції 48 Розділ 3. Підвищення ефективності управління витрат в сучасних умовах 57 3.1. Основні напрями оптимізації витрат на виробництво і реалізацію кондитерської продукції 57 3.2. Зниження собівартості продукції на основі використання замінника сировини 61 3.3. Оцінка можливості використання методу розподілу витрат пропорційно маржинальному прибутку 65 Висновки 74 Список використаних джерел 77 Додатки

Висновок

Дослідження проведене в випускній роботі дає можливість зробити такі висновки.

Підприємство, яке займається виробництвом продукції в процесі своєї діяльності повинно вміло управляти витратами. Оптимізувати витрати можливо при отриманні достатньої інформації про витрати виробництва, провівши детальний аналіз та знайшовши найбільш ефективні шляхи зниження витрат.

Аналіз структури витрат показує, що виробництво кондитерської продукції матеріаломістке, доля витрат на матеріали склала 87,58%. На підприємстві найбільший обсяг виробництва припадає на виробництво карамельного цеху. Аналіз загальної суми витрат цього цеху зменшився. Зменшенню витрат посприяли зміна структури виробництва та зменшення обсягу виробів цеху. Сума змінних і постійних витрат збільшилась завдяки росту інфляції.

Збільшення відпускної ціни виробів та зміна структури виробництва призвели до зниження витрат на гривну товарної продукції та збільшення прибутку.

Аналіз собівартості окремих видів продукції показує що собівартість виробів збільшилась, основною причиною цього стало збільшення цін на матеріальні ресурси.

Найбільш ефективними та актуальними шляхами зниження витрат виробництва підприємств кондитерської промисловості в наш час є: збільшення асортименту продукції, зміна структури виробництва, збільшення обсягу виробництва, впровадження на підприємстві нових технологій, використання дешевшої сировини та матеріалів (замінників).

Виробництво нових видів кондитерської продукції користується великим попитом серед споживачів.

Досить ефективним є зміна структури виробництва. За її допомогою можливо при незмінному обсязі отримати більший прибуток, коли попит на вироби міняється. Для цього зменшуємо обсяг виробництва товарів, які користуються меншим попитом та збільшуємо обсяг виробництва на товари, які користуються більшим попитом серед споживачів, таким чином міняємо структуру виробництва підприємства.

Збільшення обсягу виробництва має ефект через умовно-постійні витрати, тому-що умовно-постійні витрати не залежать від кількості випущеної продукції. А при збільшенні обсягу виробництва кондитерських виробів сума умовно-постійні витрат на одиницю продукції зменшується, що призводить до зниження собівартості продукції, відповідно збільшується рентабельність виробів та прибуток.

Впровадження нових технологій – це вирішення багатьох питань:

- відновлення основних фондів, які достатньо морально та фізично застаріли;

- економія на оплаті праці вивільнених робітників;

- збільшення прибутку шляхом збільшення обсягу виробництва;

- розширення асортименту продукції підприємства;

- випуск більш якісної продукції, яка користується великим попитом серед споживачів.

Найбільш ефективним способом зниженню витрат є впровадження нових технологій. Але у нашій країні виникає проблема недостатньої кількості коштів на придбання нового обладнання. Тому більш ефективним способом зниженню витрат підприємства є пошук та використання сировини - замінника, яка не змінить якість продукції. Виробництво кондитерської продукції достатньо матеріаломістке, а ціни на сировину та матеріали збільшуються. При введені у виробництво сировини - замінника, яка є дешевший за стандартну сировину, собівартість продукції зменшиться і це призведе до збільшення рентабельності продукції, при цьому відпускна ціна залишається незмінною.

Використання сировини – замінника на підприємстві має позитивний ефект. У виробництві карамелі рачок (м) можливе використання сировини – замінника. Цією сировиною є жарений арахіс, який може замінити більш дорожчу абрикосову кісточку. У рецепті відбуваються зміни: з’являється новий інгредієнт барвник понсо, збільшується потреба у патоці на 20 кг. та зменшується потреба у сахарі на 19 кг. при цьому якість продукції залишається незмінною.

Після заміни в рецепті абрикосової кісточки на жарений арахіс витрати на виробництво 1 кг. карамель рачок (м) зменшилася за рахунок використання жареного арахісу на 0,25 грн., зменшення за рецептом сахарного піску на 0,06 грн. та збільшилися за рахунок збільшення вмісту патоки на 0,04 грн. Таким чином собівартість 1 кг. зменшилась на 0,27 грн.

При впроваджені нового рецепту карамелі рачок (м) прибуток може збільшитися на 27384 грн. у другому півріччі при при незмінному обсязі, але якщо обсяг виробництво зросте хоча б на 10%, то прибуток збільшиться ще на 6129,9 грн. іскладе 33486,9 грн.

У роботі розглядається можливість використання нового методу розподілу витрат пропорційно маржинальному прибутку, авторами якого є Орлов О.С., Рясних Є.П.

Цей метод має такі переваги :

1. Він простий і не вимагає великих витрат для розрахунку, а при необхідності і перерахунку.

2. Забезпечує повний розподіл усіх непрямих витрат.

3. Забезпечує досить точну порівняльну оцінку прибутковості і рентабельності окремих виробів.

За допомогою нового метода можливий швидкий розрахунок прибутку та рентабельності при зміні обсягу виробництва одного з видів продукції виробляємої на підприємстві, знаючи на скільки збільшився обсяг, суми змінних витрат на одиницю продукції, маржинальний прибуток продукції до зміни та після зміни обсягу.

Методика розподілу не працює, якщо хоча б по одному виду продукції маржинальний прибуток величина негативна, тобто ціна нижче змінних витрат на одиницю продукції. У цьому випадку розрахунок покаже по цьому виробу негативну величину умовно-постійних витрат на цей виріб і відповідно погашення негативної величини ляже на інші вироби.

Запропонований метод розподілу умовно-постійних витрат, розрахунку прибутку і рентабельності цілком задовільний. Він представляє широкі можливості для аналізу і прийняття зважених рішень.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення