Курсова робота «Успішна кар’єра менеджера на прикладі малого приватного підприємства "ГАЛА–ТУР"»

З предмету Менеджмент організації · додано 06.05.2012 16:15 · від Artem Wolf · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ І. Принципи управління і планування ділової кар’єри 5 1.1. Сутність, поняття, типи і чинники кар’єри. Етапи кар’єри та етапи життя 5 1.2. Принципи управління і планування кар’єрної стратегії 12 Розділ ІІ. Чинники успіху розвитку кар’єри 16 2.1. Загальна характеристика МПП «ГАЛА-ТУР» 16 2.2. Аналіз чинників успіху 20 Розділ ІІІ. Використання зарубіжного досвіду в розвитку і плануванні успішної кар’єри менеджера 26 3.1. Конкурентноздатність професіоналізму менеджера 26 3.2. Етапи відбору кандидатів на посаду менеджера у фірмах США 31 Висновки 36 Список використаної літератури 39 Додатки 41

Висновок

Едгард Шейн підкреслює, що планування кар'єри — це процес повільного розвитку професійної самоконцепції і самовизначення у термінах власних здібностей, талантів, мотивів, потреб та цінностей. Він стверджує, що оскільки працівник знає себе краще, ніж хтось, то він сам формує пункти своєї кар'єри.

Кар'єра — це шлях до успіху, досягнення видного положення у суспільстві. Кар'єра — це процес, який визначається як проходження, послідовність зміни робочого стану людини, тобто тут розглядається не як статичний, стабільний стан, а як процес зміни подій, як активного просування людини в освоєнні та вдосконаленні способів життєдіяльності.

Є такі типи кар’єрних процесів: прогресивний, регресивний, лінійний, нелінійний, по спіралі, стагнація (застій).

Вчені виділяють чинники стримування розвитку кар’єри :

• низький рівень потреб;

• слабкість мотивів;

• нестача знань та досвіду;

• хвороба;

• порушення вольової сфери;

• застій у загальному розвитку.

Сили опору діють від зовнішнього джерела — середовища діяльності. Вони можуть бути як відповідь на кар'єрну активність, бути наслідком гострої кар'єрної конкуренції, жорсткого порядку просування, вільних обмежень, дисбалансу у системі інтересів працівника й організації.

За природою положення чинники гальмування можуть бути: фізичні; психологічні; соціальні та ідеальні.

Протягом своєї кар’єри людина проходить через різні, але взаємопов’язані етапи: доробочий (попередній) етап; установлення, затвердження; просування по службі; збереження.

Кар'єрна стратегія є мистецтвом послаблення або усунення дії гальмуючих чинників для досягнення поетапних цілей соціального або посадового статусу людини у стратегічному періоді.

При здійсненні індивідуального просування використовуються такі принципи: безперервності, осмислення, швидкості, маневреності, економічності, примітності.

Часто у молодих менеджерів виникають проблеми. Для того, щоб їх вирішити слід надавати працівникам не лише позитивні сторони організації, але й негативні, можливі труднощі. Ті працівники, які одержали таку інформацію, мають більшу стійкість до роботи. Треба рухати підлеглих повільно, доручаючи їм поступово виконання більш складних завдань. Позитивні результати будуть тоді, коли молоді спеціалісти працюватимуть під наглядом вимогливих керівників.

У результаті планування кар’єри розробляється програма (план) професійного і посадового зростання кожного працівника організації. Складається професіограма, в якій фіксується перелік позицій поступового розвитку працівника і шлях (термін), який він повинен пройти, для того, щоб одержати необхідні знання, досвід, оволодіти потрібними навичками не тільки для ефективної роботи за даною посадою, а й для підготовки просування на вищу посаду.

Чинники, які визначають розвиток кар'єри:

1. Особисте бажання зайняти високу посаду. Людина, яка не ставить перед собою високих цілей, звичайно і не докладає особливих зусиль до самовдосконалення, підвищення своєї кваліфікації, просуванню по службі.

2. Вміння працювати з людьми.

3. Готовність ризикувати і брати на себе відповідальність за це.

4. Придбання широкого досвіду керівної роботи і виконання різних функцій до 35 річного віку.

5. Здатність генерувати більше ідей у порівнянні з колегами.

6. Уміння за необхідністю легко змінювати стиль управління.

7. Висока професійна підготовка.

8. Сімейна підтримка тощо.

Я вважаю, що менеджер повинен мати такі організаторські здібності:

1. Здатність швидко і глибоко вивчати іншу людину

2. Визначати здатність працівника до роботи

3. Відчувати зміни у взаємовідносинах в колективі

4. Створювати працездатний колектив

6. Вміння поставити себе на місце іншого і переживати його стан

7. Знаходити для підлеглого його місце у колективі відповідно індивідуальним особливостям характеру, психологічного стану

8. Визначати стимули інтересу до праці

9. Твердо впроваджувати інновації

10. Здатність знаходити підхід до будь-якої людини

11. Вміти вирішувати будь-які конфлікти

12. Приймати рішення у складних, непередбачених умовах

13. Вміти завжди залишатись самим-собою, зберігати якості для довіри людей.

Конкурентні переваги менеджера формуються під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників і можуть розглядатись як результат навчання, розвитку та діяльності. Таким чином, конкурентним можна вважати менеджера, який має явні переваги у порівнянні з іншими менеджерами, завдяки своєму особистому та професійному потенціалу, здатний витримувати конкуренцію (конкурс, вибори тощо), подолати бар'єри, обмеження, досягти успіху в житті, професійній діяльності, закріпити цю успішність у свідомості інших людей і зробити власні дії визначеною нормою, прикладом, еталоном для інших.

Кожен претендент на посаду менеджера повинен пройти декілька етапів і на кожному з них частина продовжує встановлені процедури, а частина відмовляється від подальшого проходження процесу відбору.

Процес прийняття рішень по відбору кандидатів на посаду:: попередня бесіда для відбору; написання заяви та заповнення автобіографічної анкети; бесіда по найманню;тестування по найманню; перевірка рекомендацій і трудового переліку; медичний огляд; прийняття рішення

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?