Курсова робота «Напрямки оптимізації джерел формування фінансових ресурсів на підприємстві», 2008 рік

З предмету Туризм · додано 27.04.2012 00:35 · від Марина_1308 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 Розділ І. Склад джерел формування фінансових ресурсів готельного підприємства та можливості їх оптимізації. 5 1.1. Склад фінансових ресурсів готельного підприємства та джерела їх формування. 5 1.2. Показники ефективності використання фінансових ресурсів готельного підприємства та методи їх визначення. 16 Розділ ІІ. Дослідження процесу формування та ефективності використання фінансових ресурсів готельного комплексу “Черемош”. 25 2.1. Загальна характеристика підприємства та основні показники його фінансово-господарської діяльності. 25 2.2. Аналіз механізму формування та динаміки показників ефективності використання фінансових ресурсів готельного комплексу та факторів, що вплинули на їх динаміку. 28 Розділ ІІІ. Пропозиції по оптимізації джерел формування фінансових ресурсів та вдосконаленню управління фінансовою діяльністю готельного комплексу “Черемош”. 35 Висновки по роботі.48 Список літератури.51 Додаток.54

Висновок

Фінансова діяльність — це система форм і методів, які використовуються для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення його результатів.

Аналіз та контроль фінансової діяльності підприємства — це діагноз його фінансового стану, що уможливлює визначення недоліків та прорахунків, виявлення та мобілізацію внутрішньогосподарських резервів, збільшення доходів та прибутків, зменшення витрат виробництва, підвищення рентабельності, поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства в цілому. Матеріали аналізу використовуються в процесі фінансового планування та прогнозування.

Фінансовий механізм підприємства — це система управління фінансами, призначена для організації взаємодії фінансових відносин і грошових фондів з метою оптимізації їхнього впливу на кінцеві результант виробництва. Оптимальна взаємодія фінансових відносин досягається використанням усіх фінансових категорій (виручка, прибуток, амортизація, оборотні кошти, кредит, бюджет, податки), нормативів, різного роду стимулів, пільг, санкцій та інших фінансових важелів.

Фінансові ресурси – грошові засоби, які існують в розпорядженні підприємства, і призначені для створення поточних затрат, інвестицій, економічного стимулювання робітників і виконання фінансових зобов’язань.

Аналіз і оцінка ефективності діяльності підприємства є кінцевим етапом фінансового аналізу. Ефективність можна досліджувати з самих різних боків: виходячи з формування витрат, планування об'єму виробництва (об'єму послуг, що мають бути надані), прибутку, реалізації інвестиційних проектів.

Готель “Черемош” було введено в експлуатацію в 1980 р. Готель має перший розряд, тип будови - готель туристичного класу, тип проекту - типовий. Загальна площа готелю складає 14702,6кв.м. Юридична адреса готелю:

Україна, 58017, м. Чернівці, вул. Комарова 13-а

За даними таблиці 2.1 бачимо, що обсяг наданих послуг в 2009 році збільшився в порівнянні з 2008р. на 449,6 тис.грн., що становить майже 6%. Але, якщо врахувати фактор інфляції, загальна сума доходів не зросла, а скоротилась, відповідно, на 11%.

Собівартість послуг підприємства зросла на 1059,6 тис.грн. (23,95%). Як результат, валовий прибуток скоротився на 16,61%. Зросли витрати на збут, інші операційні витрати, а також зріс чистий прибуток, однак його зростання було незначним і становило лише трохи більше 5%.

Позитивним моментом є зростання фондовіддачі та рентабельності активів; негативним – скорочення рентабельності власного капіталу та фінансових результатів від звичайної діяльності в цілому.

Планування та прогнозування фінансово-господарської діяльності готельного комплексу “Черемош” здійснює планово-економічний відділ та менеджери всіх рівнів, ця робота ведеться у відповідності з місією підприємства, його цілями та предметом діяльності, які визначені у статуті. За допомогою планування керівництво готелю спрямовує зусилля всіх працівників на досягнення встановлених цілей.

Більша частина в структурі майна готельного комплексу “Черемош” належить основним засобам. Тому майно підприємства значною мірою не підвладне інфляції та може приносити прибуток в повній мірі. Але підприємство підлягає моральному зносу та малоліквідне, так як не в змозі реалізувати швидко свої поточні активи. Ці особливості потрібно врахувати при формуванні структури майна готелю.

В готелі виконується важлива умова збалансованості фінансових коштів: власні кошти повністю покривають основні засоби і нематеріальні активи і частково – оборотні засоби.

Коефіцієнт приросту в 2008 році знизився і мав від'ємне значення –0,012%, так як вибуло більше основних фондів, ніж надійшло за період. Але коефіцієнт оновлення збільшився до 0,32%, збільшився і коефіцієнт вибуття (0,043%). За рахунок збільшення коефіцієнту зносу на 0,016% коефіцієнт придатності зменшився на 0,016%.

Отже, у 2009 році обсяг послуг на 1 грн. основних фондів становив 0,19грн., що на 0,01 менше ніж у 2008 році при порівнянні в порівняльних цінах. Вартість середньорічних основних фондів, що припадають на 1 грн. обсягу реалізованих послуг у 2009 році збільшилась на 0,42 грн. Цей показник оборотності до попереднього. Вартість ОФ на 1 працівника у 2009 році зменшилась на 200 грн. Рентабельність склала 22,2% проти 37,4% в 2008 році.

Однією з найбільш актуальних проблем управління фінансово-господарською діяльністю готельного комплексу “Черемош” є управління обіговими активами. Теорії фінансового менеджменту відомі різні моделі поведінки менеджера при управлінні обіговими активами.

Кожній моделі поведінки відповідає своє базове рівняння.

Однією з головних проблем управління фінансами є знаходження оптимальної величини грошових засобів. В закордонній практиці застосовується декілька моделей управління грошовими засобами, які доцільно використовувати в практичній діяльності фінансовими службами готельного комплексу “Черемош”.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?