Курсова робота «Аналіз пасивів комерційного банку», 2009 рік

З предмету Банківська справа · додано 25.04.2012 15:10 · від Серега · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти формування пасивів комерційних банків 1.1. Економічна сутність пасивних операцій банку як джерел формування ресурсів 1.2. Особливості формування зобов'язань банку 1.3. Особливості методик аналізу пасивів комерційних банків Розділ 2. Оцінка діяльність КБ "Правексбанк" та ефективності формування пасивів 2.1. Характеристика діяльності та показники розвитку КБ "Правексбанк" 2.2. Структурний аналіз пасивів банку 2.3. Аналіз ефективності пасивних операцій КБ "Правексбанк" Розділ 3. Пропозиції підвищення ефективності управління пасивами банку Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки

Висновок

За теоретичними дослідженнями особливостей формування пасивів комерційного банку та за результатами проведених аналітичних досліджень за матеріалами діяльності Правексбанку, можна зробити наступні висновки:

1. Сутність пасивних операцій полягає в залученні різноманітних видів вкладів у межах депозитних і ощадних операцій, отриманих кредитів від інших банків, емісії різноманітних цінних паперів, а також у проведенні інших операцій, унаслідок яких збільшуються грошові кошти в пасиві балансу комерційного банку. Пасив балансу складається з двох частин: капітал банку та зобов'язання.

2. Капітал банківської діяльності має інше призначення, ніж в інших сферах підприємницької діяльності. У банківському менеджменті капітал банку розглядається з різних поглядів: капітал "брутто" (балансовий капітал) і капітал "нетто" (регулятивний капітал). Під зобов'язаннями банку слід розуміти вимоги до активів банківської установи, що зобов'язують її сплатити фіксовану суму коштів у визначений час у майбутньому.

3. Об'єктом за темою дослідження було обрано комерційний банк Правексбанку, так як він є типовим банком на ринку фінансових послуг в Україні. У своїй поточній діяльності Правексбанку ґрунтується на сугубо об'єктивних критеріях ризику-менеджменту. Особлива увага приділяється фундаментальним методам аналізу, заснованим на макроекономічних показниках розвитку економіки країни і враховуючим загальносвітові і регіональні рейтинги політичних і економічних ризиків.

4. КБ "Правексбанк" правильно оцінив перспективу і стабільність позитивних змін, що відбулися за останні роки в економіці України, що не сповільнило відбитися на структурі активів банку по видах валют. Так, значно зросла (з 46,7 до 61,1%) частка активів, розміщених у національній грошовій одиниці, при одночасному зниженні частки активів у іноземних валют, у тому числі і по американському долару (з 51,5 до 35,8%). Це відповідає прогнозу на зміцнення національної валюти в середньостроковій перспективі. Первинну і визначальну роль у сучасних умовах грають саме пасиви банку, що є джерелом коштів і визначають їхня вартість. Тому Правексбанк у розробці своєї ринкової стратегії виходив, насамперед, з розширення і диверсифікованості ресурсної бази, що дозволяє гнучко реагувати на потребі ринку й оптимізувати вартість грошових ресурсів.

На сьогоднішній день банк надає своїм клієнтам абсолютно повний

перелік операцій і послуг, дозволених до проведення в Україні, – від

розрахунково-касового обслуговування до особистої участі на міжбанківському грошовому і фондовому ринках, від здійснення роздрібних валютообміних операцій до проведення усіх видів міжнародних розрахунків.

Виходячи з результатів проведеного дослідження нами були запропоновані наступні заходи підвищення результативності роботи банку та підвищення ефективності пасивних операцій банку.

Для підвищення результативності діяльності та ефективності пасивних операцій КБ "Правексбанк" нами запропоновані заходи:

 розроблена методика формування загального та спеціального резервів під кредитні збитки КБ "Правексбанк";

 запропонована схема практичної реалізації механізму кредитного забезпечення підприємницької діяльності;

Запропоновані заходи дозволять підвищити ефективність не тільки пасивних операцій банку, а й взагалі господарської діяльності комерційних банків.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?