Курсова робота «Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню», 2010 рік

З предмету Банківська справа · додано 24.04.2012 23:48 · від Серега · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти довгострокового кредитування банку 1.1. Суть, форми та види банківського кредитування 1.2. Організація довгострокового банківського кредитування та оцінка кредитоспроможності позичальника 1.3. Методика оцінки ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню Розділ 2. Дослідження ефективності операцій по довгостроковому кредитуванню на прикладі ват "ощадбанк" 2.1. Фінансово-економічна характеристика банку 2.2. Аналіз кредитного портфеля банку 2.3. Оцінка ефективності операцій банку ВАТ "Ощадбанк" по довгостроковому кредитуванню Розділ 3. Напрямки підвищення ефективності операцій ват "ощадбанк" по довгостроковому кредитуванню 3.1. Управління кредитним ризиком окремої позики 3.2. Оцінка якості кредитного портфеля та формування резервів на відшкодування втрат за кредитними операціями банку 3.3. Вдосконалення управління проблемними кредитами Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Банківський кредит – це основна форма кредиту, який надається комерційними банками у грошовій формі господарським органам у тимчасове користування за оплату на умовах повернення і цільового використання.

Довгострокові кредити – це кредити, що надаються на фінансування капітальних витрат з реконструкції, модернізації та розширення діючих основних фондів, будівництво нових об'єктів тощо. Довгострокові кредити видаються на строк понад три роки.

Основною формою надання вказаних позик є пряме банківське кредитування, тобто видача установами банків позик безпосередньо суб'єктам господарювання в порядку оплати розрахунково-платіжних документів за придбані товарно-матеріальні цінності, обладнання, конструкції, отримані послуги та на інші передбачені договором цілі.

Кредитування – це спосіб видачі (надання) кредиторами (банками) коштів суб'єктам підприємницької діяльності (позичальникам) у тимчасове використання на чітко визначені цілі, за оплату і на умовах повернення.

Кредитор – це суб'єкт кредитних відносин, який надає кредити іншому суб'єкту господарської діяльності в тимчасове користування.

Позичальник – це суб'єкт кредитних відносин, який одержує в тимчасове користування грошові кошти на умовах повернення, оплати і строковості.

Видача банками кредитів суб'єктам підприємницької діяльності здійснюється в разі дотримання таких принципів: забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового використання.

Кредитні взаємовідносини банку і суб'єкта господарської діяльності регулюються кредитним договором, який укладається між кредитором і позичальником у письмовій формі після згоди банку на видачу позики позичальнику.

Оформляючи одержання довгострокового кредиту на фінансування капітальних витрат, позичальник подає в банк документи, необхідні для відкриття кредитування капітальних вкладень, а також контракт на побудову, договори на постачання необхідного виробничого обладнання, документи на відведення земельної ділянки (землекористування), проектно-технічну документацію на заходи, які здійснюватимуться, основні техніко-економічні показники проекту, бізнес-план, розрахунок дохідності та окупності капітальних витрат, що кредитуються, та ін.

Серед показників, на основі яких банк приймає рішення про видачу позичальнику кредиту, найважливішим є кредитоспроможність, тобто наявність умов для видачі кредиту та можливості своєчасного його погашення.

Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню здійснювалось на прикладі ВАТ "Ощадбанк", який стабільно працює в умовах постійної конкуренції на ринку банківських послуг та прагне бути сучасним конкурентоспроможним банком. ВАТ "Ощадбанк" – одна з найбільших фінансово-банківських установ в Україні.

За показниками ефективності діяльності за 2009 рік, відповідно до вимог Національного банку України, банк відповідає таким категоріям: за рівнем рентабельності балансового капіталу (10,8 %) – високорентабельні банки (рентабельність капіталу – більше 10 %), а за рівнем рентабельності активів (1,4 %) – достатньо рентабельні банки (рентабельність активів – від 1 % до 2 %).

Структура кредитного портфеля фізичних осіб по строках погашення станом на 31 грудня 2009 року має наступний вигляд:

 короткострокові – 160750 тис. грн., або 3,0%;

 довгострокові – 4937 876 тис. грн., або 90,9 %;

 прострочені – 42300 тис. грн., або 0,8 %;

 сумнівні – 59392 тис. грн., або 1,1%;

 позабалансові зобов'язання – 230182 тис. грн., або 4,2%.

Найбільш популярними продуктами кредитного портфеля банку в 2009 році були "Кредит фізичним особам на придбання нового транспортного засобу" – залишок заборгованості за продуктом зріс з початку року на 688657 тис. грн., або на 95,7% та станом на 31.12.2009 р. склав 1408 040 тис. грн., "Придбання житла на вторинному ринку нерухомості" – залишок заборгованості за продуктом з початку року зріс на 352763 тис. грн., або на 190,8% та станом на 31.12.2009 р. складає 537607 тис.грн.

Структура кредитного портфеля в частині кредитів, які надано суб'єктам господарської діяльності виглядає наступним чином:

 довгострокові кредити – 1164675 тис. грн., або 22,3%;

 короткострокові кредити – 2219466 тис. грн., або 42,5%;

 прострочена та сумнівна заборгованість – 279677 тис. грн., або 5,4%;

 позабалансові зобов'язання (враховуючі надані гарантії) – 1556755 тис. грн., або 29,8%).

Станом на 31.12.2009 року резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями сформовано у розмірі 452383 тис.грн., у тому числі:

 під стандартну заборгованість – 14591 тис.грн.;

 під нестандартну заборгованість – 437792 тис.грн.

Протягом поточного року обсяг простроченої та сумнівної заборгованості зменшився на 15786 тис. грн. (в тому числі шляхом списання безнадійної заборгованості за рахунок страхового резерву на суму 10841 тис. грн.) та станом на 31.12.2009 р. становить 279677 тис. грн.

Певні зміни відбулися в структурі кредитного портфелю за групами ризику. За 2009 рік відбулося зменшення частки кредитів класифікованих як "сумнівні" та "безнадійні" та збільшення "під контролем", та "субстандартних" кредитів.

Загальний обсяг проблемних активів на кінець 2009 року склав 536458 тис.грн.

Коментар модератора

55 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?