Курсова робота «Прокурорський нагляд у кримінальному судочинстві», 2010 рік

З предмету Право · додано 24.04.2012 16:01 · від Ольга · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Правовий статус прокурора, його роль і завдання у кримінальному судочинстві 1.1. Права та обов’язки прокурора у кримінальному судочинстві 1.2. Функції прокурора у кримінальному судочинстві 1.3. Поняття та сутність прокурорського нагляду у кримінальному судочинстві Розділ 2. Прокурорський нагляд за дотриманням законів органами дізнання та досудового слідства 2.1. Предмет та об’єкт прокурорського нагляду за дотриманням законів органами дізнання та досудового слідства 2.2. Завдання прокурорського нагляду за дотриманням законів при проведенні дізнання та досудового слідства 2.3. Форми і методи прокурорського нагляду за законністю розслідування злочинів Розділ 3. Шляхи вдосконалення прокурорського нагляду у кримінальному судочинстві України 3.1. Напрями подальшого розвитку кримінально-процесуального законодавства та вдосконалення регламентації досудового слідства 3.2. Вдосконалення прокурорського нагляду як гарантії забезпечення прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства Висновки Перелік використаних джерел

Висновок

Визначено, що саме прокурор як суб'єкт кримінального переслідування насамперед відповідальний за ефективне функціонування всієї системи органів досудового розслідування. Недаремно функцію кримінального переслідування називають «генеруючою» і такою, яка передбачає різні форми реалізації.

Наведений перелік повноважень прокурора по здійсненню нагляду за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства прямо чи побічно стосується процесу доказування, яке здійснюється на досудовому провадженні кримінального судочинства і включає в себе збір, встановлення, перевірку і оцінку обставин, фактичних даних (і відомостей про них), що підлягають доказуванню в кримінальній справі чи матеріалах перевірки заяв і повідомлень про злочини. Ці повноваження дозволяють прокурору при здійсненні нагляду своєчасно усунути будь-які порушення суб'єктами кримінально-процесуального доказування, вимог закону, запобігти фальсифікації доказів. Здійснення прокурором цих повноважень дає всі підстави стверджувати, що він є головною процесуальною фігурою, яка здійснює процесуальне керівництво доказуванням і усім досудовим провадженням у кримінальному судочинстві.

Сутність судового контролю за досудовим розслідуванням полягає у тому, що особа завжди має гарантію захисту свого права в суді.

Прокурорський нагляд же спрямований здебільшого на законність власне кримінального переслідування. Іншими словами, проведення слідства і прокурорський нагляд за його законністю має на меті ефективність реалізації останнього. Кожен із даних видів діяльності забезпечує цілісність кримінального переслідування. Річ у тім, що використання незаконних методів або порушення кримінально-процесуального закону фактично прирівнюється до відсутності кримінально-процесуальної діяльності. Докази, отримані незаконним шляхом, жодної процесуальної реалізації не матимуть.

Аналізуючи предмет прокурорського нагляду можна зробити висновок, що прокуратура не здійснює нагляд за діяльністю Верховної Ради, судів, громадян. Поширюється нагляд прокурора тоді, коли зазначені вище суб'єкти порушили законодавство, до прокурорів надходили певні повідомлення про правопорушення того чи іншого громадянина, а діяльність Президента України взагалі виведена з-під прокурорського нагляду у будь-якій його формі, хоча це не зовсім відповідає принципу забезпечення верховенства закону (Закону України "Про прокуратуру" ст. 4).Таким чином, не тільки предмет, а й об'єкт прокурорського нагляду не безмежний.

Предмет і об'єкт нагляду можна знайти в самій Конституції України (ст. 121), а також в Законі «Про прокуратуру» та інших законах, із яких видно, з чого повинен виходити прокурор в своїй діяльності, навіщо, де, відносно кого здійснювати нагляд, на що і як реагувати, виявивши відповідні правопорушення. Прокурора цікавить передусім поведінка особи: '' об'єкт - все те, що не є людина, те, на що людина впливає... Об'єкт - це природа, що увійшла в контакт з діяльністю людини". Таким чином, сутність об'єкта прокурорського нагляду становить поведінка (діяльність, бездіяльність, їх результати, наслідки) піднаглядових суб'єктів, що має юридичне значення.

Для здійснення завдань нагляду за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства прокурор наділений важливими повноваженнями владно-розпорядчого характеру, які чітко регламентовано ст. 227 Кримінально-процесуального кодексу України.

Аналіз практики прокурорського нагляду за доказуванням на стадіях досудового судочинства свідчить, що найбільш розповсюдженою й ефективною його формою є прокурорські перевірки.

Враховуючи проведення правової реформи, при розробленні нового проекту Закону України „Про прокуратуру" та внесення змін до Конституції України слід звернути увагу:

- наглядова діяльність прокуратури є не тільки специфічною функцією, а й такою, що має свої задачі, характеризується своїм родовим об'єктом і предметом нагляду, повноваженнями прокурора та правовідносинами, в які вступають прокурори, правовою формою здійснення нагляду та його правовими актами з виявлення можливих порушень законів, реагування на ці порушення та їх запобігання;

- існуючий в Конституції перелік слід доповнити установчою та контрольною функціями, остання буде покладатися на прокуратуру (значущими є також інформаційна, організаційно-господарська і виховна функції влади);

- прокурорський нагляд необхідно привести в рамки Конституції, що дасть можливість повноцінно функціювати, визначити місце прокуратури в системі держаних органів та їх функцій.

Належна організація й методика прокурорського нагляду за законністю вирішення заяв і повідомлень про злочини - необхідна умова ефективності наглядової діяльності прокурора в наступних стадіях кримінального процесу. Організація нагляду повинна бути спрямована на попередження, виявлення й усунення порушень закону, а також містити постановку завдання, прогнозування проблемних ситуацій, кадрове забезпечення виконання поставленого завдання, суворий контроль виконання, мобільне корегування наглядової діяльності при зміні оперативної обстановки. Результативність методики нагляду забезпечується правильним визначенням обсягу й послідовності наглядових заходів, доцільних часових меж нагляду, вибором і комбінацією форм реагування на виявлені порушення закону. З цією метою в органах прокуратури доцільно вести спеціальні наряди-накопичувачі одержання такої інформації, до яких щомісяця наростаючим результатом підпорядковані прокуратури надавали б інформацію про здійснену роботу з постановки на облік прихованих від реєстрації злочинів.

Коментар модератора

60 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?