Дипломна робота «Стратегія інноваційних рішень фірми на ринку медичних товарів та медичних послуг (на матеріалах підприємства з іноземним капіталом «Сіамед»).», 2011 рік

З предмету Маркетинг · додано 22.04.2012 09:24 · від wild cat · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Теоретичні засади інноваційних стратегій у діяльності підприємств 7 1.1. Роль стратегічного планування в сучасних умовах 7 1.2. Сутність та види стратегій підприємства 12 1.3. Особливості інноваційних стратегій на ринку медичних товарів та послуг 22 2. Загальна характеристика підприємства та оцінка ефективності стратегій інноваційних рішень компанії «Сіамед» 39 2.1. Загальна характеристика компанії «Сіамед» 39 2.2. Аналіз діяльності підприємства на ринку медичних товарів та послуг 41 2.3. Оцінка ефективності стратегій інноваційних рішень компанії «Сіамед» 57 3. Недоліки стратегій інноваційних рішень компанії «Сіамед» та шляхи їх подолання 65 3.1. Недоліки стратегій інноваційних рішень компанії «Сіамед» 65 3.2. Шляхи подолання недоліків у роботі досліджуваного підприємства 66 3.3. Розробка комплексної стратегії інноваційних рішень компанії «Сіамед» з урахуванням перспектив розвитку компанії 68 Висновки 72 Список використаних джерел 75

Висновок

Аналіз концепції стратегічного управління дає можливість систематизувати та виокремити наступні характерні риси: базується на певному поєднанні теорії; системному, ситуаційному та цільовому підходах до діяльності підприємства, що трактується як відкрита соціально-економічна система; орієнтує на вивчення умов, в яких функціонує підприємство. Це дозволяє створювати адекватні цим умовам системи стратегічного управління, які відрізняються одна від одної залежно від особливостей підприємства та характеру зовнішнього середовища. Таким чином аналіз, інтеграція та застосування інформації для прийняття стратегічних рішень дає змогу визначити зміст та послідовність дій щодо змін на підприємстві завдяки зменшенню невизначеності ситуації.

Реалізація концепції стратегічного управління підприємством можлива лише тоді, коли підприємство є стратегічно орієнтованим. Тобто підприємство, в якому персонал має стратегічне мислення, застосовується система стратегічного планування, що дає змогу розробляти та використовувати систему стратегічних планів.

Стратегічне планування - це прийняті рішення відносно того, що робити, коли робити і хто це буде робити та якими методами, щоб забезпечити досягнення стратегічних цілей.

Проте стратегічне планування само по собі не може забезпечити успіху організації. Необхідні дії підприємство повинно спланувати, що дає змогу сфокусувати дії на певних цілях. Крім того, стратегічні плани (як і інші) вказують, які дії сприятимуть досягненню кінцевих цілей, які уводять в інший бік, а які просто нездійсненні, тобто стратегічне планування допомагає створити узгоджену, скоординовану структуру дій, сфокусованих на виконанні стратегічних завдань.

Стратегічні завдання - це ті конкретні рубежі, на досягнення яких спрямована інноваційна діяльність, наприклад, розробка нового виду продукції (стратегічне завдання), яке в майбутньому забезпечить конкурентну перевагу (стратегічна ціль).

Отже, стратегічне планування полягає у визначенні і поданні шляхом системи стратегічних цілей, завдань і курсу дій, картини бажаного стану підприємства в майбутньому.

Стратегічне планування здійснюється в кілька етапів:

- оцінка поточної стратегії;

- аналіз портфеля продукції;

- вибір стратегії;

- оцінка вибраної стратегії;

- розробка стратегічного плану;

- розробка системи бізнес-планів.

Стратегію підприємства можна класифікувати за різними ознаками: за функціональним принципом, за терміном реалізації, за темпами розвитку і т.д. Формування стратегії підприємства складається з кількох послідовних етапів, першим з яких є оцінка конкуренції на ринку та визначення своєї реальної конкурентоспроможності, аналіз середовища.

Вибравши певну стратегічну альтернативу, керівництво повинно звернутися до конкретної стратегії. Формування стратегії підприємства відіграє все більшу роль в стратегічному плануванні. Це стосується пріоритетності вирішення проблем, визначення структури підприємства, обґрунтованості капіталовкладень, координації та інтеграції стратегій у різних аспектах його діяльності.

Формальне планування може створити важливі і часто істотні сприятливі чинники для діяльності підприємства. Нинішній темп зміни і збільшення знань настільки великий, що стратегічне планування виступає єдиним способом прогнозування майбутніх проблем і можливостей. Знання керівництвом підприємства того, чого воно хоче досягти, допомагає уточнити найбільш відповідні шляхи дій. Це сприяє зниженню ризику при ухваленні рішення через помилкову чи недостовірну інформацію про можливості підприємства або про зміни в зовнішньому середовищі. Планування допомагає створити єдність загальної мети всередині підприємства. Сказане вище дозволяє стверджувати, що стратегічне планування стає швидше правилом, ніж винятком, у діяльності суб'єктів господарювання.

Стратегічне планування має значення лише тоді, коли реалізується, тому важливим механізмом ув'язки стратегії є розробка відповідних процедур та орієнтирів: тактики, політики, правил і критеріїв.

Таким чином, стратегічне управління діяльності підприємств, яке необхідне в будь-якій сфері господарської діяльності, повинно спиратися насамперед на стратегічне планування. У цій сфері є багато проблем і невирішених питань, що вимагають найшвидшого розв'язання. Тільки їх успішне вирішення протягом невеликого періоду дозволить економіці України досягти стабілізації та поступального розвитку.

Проаналізовані фактори, які перешкоджають розвитку вітчизняного оптового фармацевтичного ринку. Встановлено, що найбільшу питому вагу складають зміни законодавства, нестабільність економіки в країні та недобросовісна конкуренція на ринку.

Визначено основні фактори, що стимулюють розвиток вітчизняного оптового фармацевтичного ринку. Серед них подальший розвиток вітчизняних підприємств-виробників ЛЗ, вдосконалення процесів реєстрації ЛЗ та прагнення підприємств впроваджувати у свою діяльність міжнародні стандарти дистриб’юторської практики.

Визначено конкурентні позиції на ринку ОФП – «Сіамед» та його основних конкурентів ТОВ «БаДМ» та ТОВ «Мікс» з застосуванням графічно-математичної моделі. Переважна конкурентна позиція, за оцінками експертів, спостерігається у досліджуваного підприємства «Сіамед»

Визначено, що фармацевтичний товар досліджуваного підприємства «Сіамед» представлено 214 виробниками, серед яких 42,6% – обіймають вітчизняні, 57,4% – зарубіжні підприємства. Найбільшу питому вагу складають засоби, що впливають на травну систему і метаболізм (23,5%) та засоби, що впливають на серцево-судинну систему (13,0%).

. Визначено та проаналізовано основні критерії співпраці аптек з ОФП- постачальниками ліків. Основними критеріями вибору аптеками постачальників фармацевтичного товару є ширина та глибина товарного асортименту (91,0%) та рівень цін на ЛЗ (75,0%). Претензіями, які висловлюються аптеками до постачальників, є несвоєчасна поставка товару (67,4% ) та неякісна продукція (41,4%). Лише 14,7% аптек не мають претензій до постачальників.

Аналіз обізнаності цільової аудиторії щодо «Сіамед» свідчить про популярність його на ринку (95,0% позитивних відповідей). Основними джерелами інформації, з яких аптеки дізналися про його існування, є особисті контакти керівників аптек – 61,6%, відзиви колег та електронна пошта по 26% відповідей відповідно.

Основними критеріями прийняття рішення аптеками про співпрацю з «Сіамед» є невисокі ціни на фармацевтичний товар (72,6%), стабільний асортимент товару (64,4%) та задовільні умови постачання товару (60,3%). Також, 73% експертів вважають, що досліджуване підприємство має високу репутацію на вітчизняному ринку.

Визначено основні засоби МК, що використовують у своїй діяльності ОФП по відношенню до аптек. Найбільшу питому вагу серед них складають знижки при купівлі товару більше ніж на 10 тис.грн. (53,5%) та сувенірна реклама (48,9%).

З метою підвищення конкурентоспроможності ОФП «Сіамед», його доходності та належного виконання соціальних функцій з лікарського забезпечення населення проведено комплекс досліджень щодо планування та організації маркетингових комунікацій ОФП.

Проведена комплексна оцінка корпоративного іміджу досліджуваного ОФП «Сіамед» та його конкурентів ТОВ «БаДМ» та ТОВ «Мікс». За результатами дослідження побудовані шкали семантичного диференціалу досліджуваних підприємств та визначено основні напрямки їх діяльності, які потребують удосконалення.

Визначено PR–рейтинги досліджуваного підприємства «Сіамед» та його конкурентів в ЗМІ. З цією метою розраховані коефіцієнти «publicity» фармацевтичних компаній. Встановлено, що лідером PR-рейтингу за досліджуваний період є ТОВ «БаДМ», загальний коефіцієнт «publicity» якого становить 233,6 балів. Підприємства «Сіамед»» та «Мікс» обіймають 2 та 3 місця, загальні коефіцієнти «publicity» яких складають 4,63 та 3,73 балів відповідно.

Обґрунтовано методичні підходи до планування та організації маркетингових комунікацій ОФП «Сіамед». Опрацьовані алгоритми процесів розробки програми стимулювання збуту ЛЗ та планування рекламної кампанії досліджуваного ОФП.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?