Дипломна робота «Організація маркетингу на підприємстві», 2011 рік

З предмету Маркетинг · додано 22.04.2012 09:15 · від wild cat · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Теоретичні аспекти з організації маркетингу на підприємстві.5 1.1. Сучасні концепції внутрішньо фірмового управління.5 1.2. Види організаційних структур служби маркетингу.11 1.3. Особливості організації служби маркетингу на промисловому підприємстві.23 Висновки до першого розділу.29 Розділ 2. Аналіз маркетингової діяльності на підприємстві ТОВ «Інтер-ГТВ».30 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ "Інтер-ГТВ".30 2.2. Оцінка маркетингової діяльності підприємства ТОВ "Інтер-ГТВ".38 2.3. Організація маркетингу на підприємстві ТОВ "Інтер-ГТВ".53 Висновки до другого розділу.65 Розділ 3. Пропозиції щодо удосконалення маркетингу на підприємстві ТОВ "Інтер-ГТВ".66 3.1. Нові підходи до маркетингової діяльності на підприємстві.66 3.2. Пропозиції по удосконаленню маркетингової служби ТОВ «Інтер – ГТВ».81 3.3. Розробка стратегічних напрямів діяльності підприємства ТОВ "Інтер-ГТВ".92 Висновки до третього розділу.105 Висновки та пропозиції.106 Список використаної літератури. 110 Додатки.115

Висновок

1. Одним з реальних напрямів підвищення ефективності внутрішньо фірмового управління є видозмінення традиційних структур управління, заснованих на вузькій функціональній спеціалізації, і перехід до нових управлінських структур, орієнтованих на ринкові відносини, нові форми господарювання, підприємницьку активність, інтеграційні тенденції в соціально-економічному середовищі.

2. Організаційна структура маркетингової діяльності на підприємстві може бути визначений як конструкція організації, на основі якої здійснюється управління маркетингом, іншими словами — це сукупність служб, відділів, підрозділів, до складу яких входять працівники, що займаються тією або іншою маркетинговою діяльністю.

3. Організаційна структура управління маркетингом на промисловому підприємстві повинна будуватися та реалізовуватися у такій формі, яка дасть змогу якомога ефективніше досягнути поставлених цілей. Крім того, система управління маркетингом повинна у стисненому вигляді повторювати загальну організаційну структуру промислового підприємства, щоб маркетингова концепція управління підпорядкувала собі увесь управлінський процес на підприємстві та цим самим сприяла підвищенню ефективності комерційної діяльності підприємства в цілому.

4. ТОВ "Інтер-ГТВ" - це сучасне підприємство, засноване на базі ВАТ "Білоцерківський завод ГТВ", оснащене обладнанням з виробництва більше 3000 найменувань гумових технічних виробів. Широкий асортимент продукції знаходить застосування у всіх галузях народного господарства: сільському господарстві, машинобудуванні, будівництві, транспорті, побуті. Аналіз економічної діяльності підприємства дав змогу з’ясувати, що підприємство щорічно нарощує обсяги виробництва, що пов’язане зв звбльшенням попиту продукції на ринку, так товарна продукція у 2010р. порівняно з 2009р. збільшилась на 28433 тис.грн., в цілому на початок 2011 р. підприємство є прибутковим та рентабельним.

5. Оцінка зовнішнього середовища підприємства ТОВ «Інтер-ГТВ» допомагає корегувати його конкурентну позицію, підвищувати ефективність управління. Здатність ТОВ «Інтер-ГТВ» адекватно реагувати на зміни зовнішнього середовища є однією з найбільш важливих складових його успіху, здатності виживати і розвиватися. Аналіз безпосереднього оточення підприємства ТОВ «Інтегр- ГТВ» дав змогу з’ясувати особливості взаємодії підприємства з споживачами, постачальниками та конкурентами. За допомогою експертної оцінки та радару конкурентоспроможності було визначено місце ТОВ «Інтегр- ГТВ» серед конкурентів.

6. Оцінивши організаційну побудову служби маркетингу на підприємстві ТОВ «Інтегр- ГТВ» з’ясували, що на сьогоднішній день відсутній міцний зв'язок всіх структурними підрозділами підприємства разом із маркетинговим відділом, що потребує об’єднання у єдину систему прийняття управлінських рішень, всі елементи якої взаємопов’язані, взаємозалежні і злагоджені у виконанні своїх функцій. Тільки за умови прийняття концепції маркетингу за основу формування будь-якого управлінського рішення ТОВ «Інтер-ГТВ» має змогу досягнути бажаного комерційного результату та уникнути загроз, присутніх на ринку гумових виробів.

7. В управлінні ТОВ «Інтер – ГТВ» слід використовувати не окремі інструменти маркетингу, або їх сукупність, а маркетингову концепцію для ефективної роботи підприємства на сучасному ринку. Такої концепції повинні дотримуватися усі підрозділи досліджуваного підприємства, розуміючи під маркетингом не лише збут продукції, а корінне переорієнтування на маркетинг. Маркетинговий підхід виступає рушійною силою у досягненні таких важливих цілей управління ТОВ «Інтегр-ГТВ», як популярність, довіра та імідж, що є особливо вагомим для вітчизняної виробничо-промислової діяльності. За допомогою маркетингового інструментарію в оперативному управлінні та маркетингової концепції в стратегічному, - формується, запроваджується та підтримується бренд ТОВ «Інтер – ГТВ».

8. Переважним напрямом підвищення ефективності маркетингової діяльності на досліджуваному підприємстві є удосконалювання її організаційного забезпечення. Для цього необхідно, по-перше, визначити мінливий склад маркетингових функцій, по-друге, удосконалити кадрове забезпечення їх виконання. Доцільним інструментом вирішення цих завдань є функціонально-вартісний аналіз діяльності маркетингової служби та використання сучасних ринкових технологій залучення персоналу, таких, як аутсорсинг, лізинг персоналу, використання послуг консалтингових компаній.

9. Був запропонований комплекс заходів, щодо покращення маркетингової діяльності на поточний рік підприємства ТОВ «Інтер-ГТВ». Таким чином, досліджуване підприємство ТОВ «Інтер- ГТВ» за допомогою запропонованих заходів може збільшити прибуток на 697,35 тис.грн. з метою його подальшого реінвестування у власні засоби для покращення фінансової діяльності у наступних роках.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?