Курсова робота «Профспілки в умовах ринкової економіки», 2012 рік

З предмету Право · додано 20.04.2012 18:06 · від Suava · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 РОЗДІЛ 1. Місце та роль профспілок у системі захисту трудових та інших соціально-економічних прав найманих працівників 6 1.1. Функції профспілок за сучасних умов 6 1.2. Поняття та форми реалізації захисної функції профспілок 9 РОЗДІЛ 2. Форми реалізації захисної функції профспілок у регулюванні індивідуально-трудових та колективних відносин 14 2.1. Участь профспілок у припиненні трудових відносин як один з найважливіших напрямів діяльності в охороні права на працю 14 2.2. Поняття та сфера профспілкового контролю, порядок його здійснення 17 2.3. Профспілки як суб’єкти колективно-договірного процесу 21 2.4. Правові підстави і форми участі профспілок у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) 26 2.5. Роль профспілок у реалізації працівниками права на страйк 29 Висновки.30 Список використаних джерел.32

Висновок

Аналізуючи захисну діяльність профспілок в Україні, слід відмітити, що незалежність і самостійність профспілкового руху тривалий час було обмежено шляхом його сильної централізації, підпорядкування державі та Комуністичній партії. В результаті була спотворена та обмежена і сама основна функція профспілок – захисна.

Тому незалежність профспілок від держави повинна розумітися як формальна, юридично гарантована свобода представництва та захисту прав і інтересів працівників по відношенню до державної влади. Підтримувати незалежність надзвичайно важко, позаяк діяльність профспілок потребує спільної участі в реалізації багатьох урядових рішень та одночасно частого протиставлення багатьом рішенням органів державної влади та роботодавцям, якщо вони не відповідають правам та інтересам працівників. Це положення обмежує виконання профспілками захисної функції.

Профспілки повинні бути відкриті для спільної участі в перетвореннях економіки та соціальному житті, якщо воно сприяє розвитку свободи, демократії або громадській справедливості в державі, на підприємстві. Вони повинні бути відкриті для співробітництва в області реформування трудового права. Це питання набуває особливої ваги у зв’язку з розробкою нового Трудового кодексу України.

Таким чином, в результаті виконання курсової роботи були зроблені наступні висновки:

1. Профспілки займають важливе місце серед інших громадських організацій тому, що вони об’єднують людей праці, а праця є основною умовою для існування самого суспільства. При загальному падінні чисельності профспілок зберігається досить високий показник охоплення працівників профспілковим членством.

2. В сучасних умовах функціями профспілок є захисна і представницька. При чому, основною функцією профспілок, слід вважати захисну, а представницька функція є допоміжною у захисті прав найманих працівників, вона створює належні передумови для реалізації захисної функції. Визнання захисної функції профспілок головною, основною передбачає, що всі інші напрями їх діяльності повинні мати підпорядкований характер.

3. Під захисною функцією профспілок, слід розуміти комплексну діяльність профспілок на будь-якому організаційному рівні спрямовану на попередження порушення трудових та соціально-економічних прав трудящих, захист та їх відновлення.

4. Основні права та гарантії діяльності профспілок передбачені у Законі України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”. Але крім цього Закону є багато інших нормативно-правових актів, які закріплюють окремі права та гарантії діяльності профспілок.

5. Досліджуючи участь профспілок у припиненні трудових відносин, зроблено висновок, що участь профспілкового органу у звільненні працівників з ініціативи роботодавця, слід розглядати, як важливу форму захисту працівників від необгрунтованого звільнення.

6. Повноваження профспілок по представництву інтересів найманих працівників є обов’язковою умовою для здійснення ними захисної функції. Профспілки мають значні переваги порівняно з іншими представниками трудящих. По–перше, профспілки побудовані за певною системою – від первинних організацій до об’єднання профспілок України. По–друге, профспілки накопичили значний досвід у сфері захисту трудових прав та інтересів працюючих.

Таким чином, незважаючи на існуючи проблеми та протиріччя, фундаментальною основою всіх профспілок є те, що вони завжди повинні здійснювати діяльність, яка б відповідала правам та інтересам громадян. При цьому їх позиція повинна бути жорсткою і безкомпромісною, якщо представники влади помиляються чи займають позицію, яка не відповідає закону, або коли їх точка зору не є оптимальною.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?