Курсова робота «Протидія корупційній злочинності», 2006 рік

З предмету Право · додано 17.04.2007 17:19 · від Alexandros · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Наукове та практичне з’ясування сутності корупційної злочинності 1.1. Поняття, загальна характеристика та аналіз корупційної злочинності як складова корупції 1.2. Історичний розвиток корупції як негативного явища суспільства. 1.3. Детермінанти корупції 2. Протидія корупційної злочинності як система засобів спрямованих на зменшення корупції. 2.1. Суб’єкти та об’єкти протидії корупційної злочинності 2.2. Запобігання корупції як протидія корупційної злочинності 2.3. Антикорупційна політика в Україні. Її зміст та мета 3. Стан антикорупційного законодавства України 3.1. Основна характеристика законодавства відносно нормативно-правового регулювання протидії корупційної злочинності 3.2. Застосування антикорупційного законодавства на практиці 3.3. Досвід різних країн в боротьбі з корупцією Висновки Список використаних джерел та літератури

Висновок

Проведене дослідження засобів протидії корупційній злочинності дозволяє сформулювати низку важливих для антикорупційної діяльності загальних положень.

Корупція є однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності. Деякі дослідники взагалі вважають, що корупція стала основною політичною проблемою кінця XX століття. За будь-яких підходів та оцінок однозначно одне - корупція є проблемою, розв'язання якої для багатьох країн є надзвичайно актуальною справою. Це повною мірою стосується України, високий рівень корумпованості якої визнано її політичним керівництвом, законодавчим органом, вітчизняними та зарубіжними аналітиками, відповідними міжнародними інституціями.

Корупцію, як явище викоренити неможливо. Можна досягти лише одного, а саме: зменшити обсяги корупції, змінити характер останньої, обмежити її вплив на соціально-економічні, політичні та інші процеси в суспільстві, мінімізувати наслідки корупційних діянь шляхом зміни державної політики у сфері протидії корупції і насамперед зміни стратегічного напряму протидії корупції.

Надзвичайна корумпованість владних структур в Україні у значній мірі стала можливою також внаслідок відсутності політичної та економічної стратегії формування нового суспільного ладу, позитивних перетворень у сфері діяльності управлінського апарату, наявності значних залишків старої командно-адміністративної системи у вигляді надмірно великого державного управлінського та іншого службово-обслуговуючого апарату з необґрунтовано широкими повноваженнями, зокрема розпорядчо-дозвільного змісту, переускладненим, забюрократизованим та неконтрольованим порядком задоволення нагальних проблем населення. Реформування системи управління, формування ідеології державної служби, запровадження принципу відкритості влади - магістральні шляхи ліквідації підґрунтя корупції.

Крім того, відправним моментом у справі протидії корупції є правильне розуміння соціальної та правової сутності цього явища. Цей момент, не зважаючи на його теоретичний аспект, є надзвичайно важливим для практичної діяльності по протидії корупції, оскільки без розуміння сутності корупції неможливо визначити реальні цілі такої протидії і адекватні засоби їх досягнення. На ньому ґрунтується розробка і реалізація стратегії протидії корупції.

Розуміння корупції як соціального явища дозволяє не обмежувати протидію корупції примусовим впливом, переважно у формі юридичної відповідальності за конкретні корупційні правопорушення, у тому числі корупційні злочини, а з урахуванням всіх важливих аспектів корупції як соціального явища розробити і застосувати у такій протидії комплекс економічних, політичних, організаційних, правових, ідеологічних, виховних та інших заходів. Це є важливим також для визначення стратегічних підходів криміналізації корупційних діянь та встановлення за них юридичної відповідальності інших видів, вибору правових засобів реагування на такого роду діяння, розробки основ правоохоронної діяльності у цій сфері.

Цілеспрямована боротьба з корупцією і організованою злочинністю не може бути успішною, якщо ґрунтуватиметься на разових і короткочасних акціях будь-якого ступеня активності та суворості. Вона потребує довготривалих соціально-економічних, політичних і правових перетворень. Ця діяльність має ґрунтуватися на поєднанні профілактичних і репресивних заходів. При цьому пріоритетна роль має надаватися профілактичним заходам загальносоціального і спеціально-кримінологічного характеру — основи прозорої системи для ефективного державного і громадського контролю.

Також зауважимо, що у боротьбі з корупцією, яку здійснює наша держава, є відповідні недоліки, котрі мають бути предметом конструктивної критики, заснованої на національних інтересах держави, законності, добропорядності, економічній доцільності, всебічній підтримці держави у її намірі протидіяти корупції і організованій злочинності.

Треба визнати, що боротьба з корупцією - це й політична справа. У кінцевому підсумку проблема боротьби з корупцією не проблемою тільки правоохоронних органів. Це проблема політичного керівництва держави. Ставлення її перших осіб до цієї проблеми визначає суть здійснюваних у державі антикорупційних заходів. Правоохоронні органи - це лише інструмент у руках політичного керівництва держави, який може бути використаний по-різному залежно від його інтересів.

Потрібно зробити корупцію справою ризикованою і невигідною. На жаль, соціально-економічна ситуація, що склалася в Україні, сприяє поширенню корумпованих відносин по вертикалі і горизонталі влади, а включення чиновника у ці відносини є передумовою його матеріального благополуччя, кар'єрного зростання, можливості ухилитися від відповідальності за вчинені ним протиправні дії. Збільшення ризику вчинення корупційного діяння, підвищення соціальної ціни державної служби (престиж, соціальна забезпеченість) і зменшення передумов корупції - це ті три складові, які повинні складати основу антикорупційної політики.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали