Дипломна робота «Організація управління малим виробничим підприємством», 2009 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 16.04.2012 13:41 · від фима · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретично-методичні основи управління малим виробничим підприємством 1.1. Концепції управління підприємством малого бізнесу 1.2. Роль і місце малого підприємництва в економіці України 1.3. Історія розвитку і становлення малого підприємництва в Україні і м. Миколаєві Розділ 2. Аналіз організації управління малим виробничим підприємством пп міні-типографія 2.1. Загальна характеристика малого підприємства ПП Різо графіка 2.2. Аналіз методів і функцій управління малим підприємством 2.3. Мотивація праці у малому підприємстві 2.4. Оцінка економічної ефективності управління малим виробничим підприємством Розділ 3. Удосконалення управління малим виробничим підприємством пп «різо графіка» 3.1. Удосконалення регуляторних процесів та стимулюючі підходи щодо підтримки малого підприємництва 3.2. Удосконалення інфраструктури підтримки малого підприємництва 3.3. Удосконалення управління малим виробничим підприємством Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Формування ринкової системи господарювання в Україні пов’язано зі зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. Один із перспективних напрямів створення конкретно-ринкового середовища – розвиток малого підприємництва. Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішим компонентом ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих, середніх та малих підприємств, оптимальне їх співвідношення.

1. Перехід до ринкових відносин пов’язаний із формуванням «середнього класу» як найбільше мобільної і вагомої соціальної верстви населення, що є найбільш важливим елементом сучасного цивілізованого суспільства. «Середній клас», підприємці підтримують демократичний напрям розвитку суспільства в Україні.

2. Проблеми розвитку і становлення малого підприємництва досліджують і вивчають провідні вчені і економісти: Р.Акофф, Н.Большакова, Р.Дафт, П.Долі, П.Друкер, Й.Завадський, В.Парсяк, І.Червен, Р.Кох, А.Кредісова, В.Ігнатов, З.Варналій, Л.Воротіна і інші.

3. Мале підприємництво є особливим типом підприємницької діяльності, організованої на принципах самофінансування, вільного вибору напрямів діяльності.

4. В Україні прийняті ряд законодавчих актів і програм на підтримку малого підприємництва і вони дають позитивні наслідки.

5. У малому підприємництві в Україні зайняті більше 1 677 500 чол. А ще соціальний захист людей, досвід в організації бізнесу.

6. У Миколаївській області станом на 01.01.2011 року працює більше 7 897 малих підприємств із них 86,0% пройшли реєстрацію, як суб’єкти підприємницької діяльності.

7. ПП Міні-типографія заснована у 2005 році, має свідоцтво і ліцензію на право діяльності. Вид діяльності – виробництво поліграфічної продукції і послуги по їх виготовленню і реалізації. Підприємство засновано на кошти приватного підприємця і частково за рахунок кредита.

8. Дохід від реалізації продукції складає 986,5 тис. грн. у 2009 році. Спостерігається зростання доходу на 59,19% за останні роки. Валовий дохід складає 1 220,3 тис. грн. Прибуток – 168,33 тис. грн. Рівень рентабельності в межах 120%. Підприємство прибуткове, сплачує податки до бюджету.

9. Головною перевагою в управлінні малого виробничого підприємства є те, що підприємець має можливість самостійно приймати рішення по організації бізнесу. Але недоліком такої моделі є те, що не має достатнього досвіду в управлінні. Підприємець не довіряє працівникам, старається сам виконувати роботу, особливо на перших порах. Модель управління міні-типографією – горизонтальна організаційна.

10. Важливу роль в роботі малого виробничого підприємства відіграє освічений, кваліфікований, готовий до співпраці персонал. У ПП Міні-типографія працює 6 працівників. 4 із них мають вищу технічну освіту і досвід практичної роботи. Всі працівники офіційно оформлені на роботу,

отримують заробітну плату і сплачують податки.

На базі міні-типографії працівники мають можливість підвищити свою кваліфікацію – це вагомий фактор у мотивації праці колективу.

11. Виробничий процес на міні-типографії спланований, робочі місця спеціалістів пройшли атестацію і відповідають вимогам нормативних актів.

12. По матеріалам аналізу економічної ефективності роботи ПП Міні-типографія виробниче обладнання використовують на 75%, є резерв збільшення обсягів виробництва на 8 153 640 одиниць продукції.

13. В плані удосконалення управління малим виробничим підприємством ми пропонуємо: розширити обсяги виробництва і виробничі площі, перейти на вертикальну модель організаційної структури управління, створити додатково 4 робочих місця.

14. На ПП Міні-типографія дотримуються законодавчих нормативних актів з питань охорони праці і безпеки. Господар, приватний підприємець, несе особисту відповідальність за техніку безпеки і охорону праці на виробництві. Пропонуємо розробити спеціальні інструкції по безпеці праці на кожне робоче місце. Пропонуємо організувати навчання робітників з питань охорони праці.

15. Сьогодні велике значення мають проблеми по охороні навколишнього середовища, економії і раціональному використанню ресурсів. У цьому напрямку ми пропонуємо приватному підприємцю переглянути витрати сировини і комплектуючих, раціонально використовувати електроенергію, проводити співбесіди із членами колективу з питань економії.

Коментар модератора

110 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?