Курсова робота «Рольовий конфлікт особистості», 2006 рік

З предмету Соціологія · додано 15.04.2007 23:45 · від FuntikMuntik · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Поняття соціальної ролі. 1.1. Підходи щодо трактування поняття соціальної ролі 1.2. Характеристика соціальної ролі. 1.3. Класифікація соціальних ролей. Розділ 2. Явище рольового конфлікту. 2.1. Сутність рольового конфлікту. 2.2. Типологія та причини виникнення рольових конфліктів. 2.3. Способи вирішення рольових конфліктів. Висновки Список використаної літератури

Висновок

Отже, виконання різноманітних ролей є невід'ємною частиною реального людського життя. Чим багатша структура життєдіяльності особистості, чим ширше коло її соціальної задіяності, тим більш складною і диференційованою буде її самосвідомість.

Соціальна роль розуміється як безособова норма, функція, пов'язана з певною соціальною позицією й не залежна від особистісних властивостей індивідів, що займають цю позицію.

Існує декілька основних підходів щодо визначення та характеристики соціальної ролі - інтеракціоністська концепція, антропологічна теорія Р.Лінтона, функціональний підхід, концепція І.Кона, психодраматична теорія Морено тощо.

Досить вдалу спробу характеристики соціальної ролі здійснив Т.Парсонс. Він виділив п'ять основних параметрів, за допомогою яких може бути описана будь-яка роль: рівень емоційності, спосіб одержання, масштаб, ступінь формалізації і мотивація до здійснення ролі.

На сучасному етапі можна виділити багато класифікацій та типологізацій ролей, але серед них основними можна назвати концепції Т.Парсонса (експресивні, інструментальні ролі), Морено, Шибутані (конвенційні, міжособистісні ролі), Тернер та ін.

Оскільки поняття ролі являє собою точку сполучення між особистістю й суспільством, без його вивчення неможливо осмислити причини виникнення, існування, зміни й зникнення різних видів соціальної організації. У цей час дослідники теорії ролей основну увагу приділяли тому, як конкретні соціальні ситуації визначали зміни в поведінці особистості, і порівняно мало були стурбовані тим, як ця поведінка, опосередковане Я и здатності до програвання ролі впливало на ці соціальні ситуації й більш загальні компоненти соціальної організації. Така стратегія дозволила відкрити нові питання для розгляду індивідуальних й групових процесів, проте теорія ролей ще має з'ясувати придатність її концепцій для розуміння соціальних макроструктур і процесів [5].

Щодо сутності поняття рольового конфлікту, то це ситуація, у якій людина зіштовхується з необхідністю задовольняти вимогам двох або більше несумісних ролей. Це є звичайним явищем у високоорганізованих суспільствах, де кожна людина виконує велику кількість ролей.

При всій розмаїтості типів й видів рольових конфліктів, опис яких зустрічається в літературі, їх можна розділити на дві великі групи: 1) зовнішні, або міжособистісні (залежні від об'єктивних характеристик - реальних рольових очікувань, рольової поведінки, рольових норм і т.п.); 2) внутрішні, або внутріособистісні (залежні від компонентів когнітивної структури індивіда, наприклад, його твердження про рольові очікування, Я-концепція людини). Щодо причин рольових конфліктів, то серед них є об'єктивні та суб'єктивні причини. Перша група чинників об'єднує реальні рольові очікування, рольові норми та інші зовнішні характеристики рольової поведінки. Друга група чинників включає компоненти когнітивної структури індивіда, його уявлення про рольові очікування інших людей, Я-концепцію людини та інші внутрішні параметри. Суперечності рольової Я-концепції з рольовими очікуваннями є одним із джерел рольових конфліктів також.

Майже більшість вчених-дослідників з даної проблематики пропонують деякі загальні способи вирішення рольових конфліктів. Серед основних можна назвати такі: раціоналізація ролей, поділ ролей, регулювання ролей, орієнтація на себе, переведення внутрішнього конфлікту в зовнішній, руйнація існуючої ситуації, обстановки, оточуючих та ін.

Таким чином, проблема усвідомлення та засвоєння соціальних ролей особистості є актуальною і важливою в сучасному суспільстві, зокрема важливою умовою попередження рольових конфліктів. Хоча, досить часто саме рольові конфлікти особистості виступають рушійною силою та визначним чинником у процесі розвитку та соціалізації особистості.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали