Курсова робота «Розвиток та розміщення продуктивних сил Тернопільської області», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 15.04.2007 17:59 · від Любитель · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ I. Загальна характеристика господарського комплексу Тернопільської області 1.1. Географічне розміщення Тернопільської області 1.2. Природні ресурси Тернопільської області 1.3. Характеристика населення Тернопільської області10 • Чисельність, природний і механічний рух населення • Статево-вікова структура населення • Міське і сільське населення • Трудові ресурси Розділ II. Розвиток продуктивних сил господарського комплексу Тернопільської області 2.1. Загальна характеристика 2.2. Промисловий комплекс 2.3. Агропромисловий комплекс 2.4. Транспорт Розділ III. Проблеми і перспективи розвитку продуктивних сил Тернопільської області 3.1. Економічні проблеми Тернопільської області 3.2. Перспективи розвитку продуктивних сил Тернопільської області 3.3. Зовнішньоекономічні зв’язки Тернопільської області Висновок Список використаної літератури

Висновок

Загалом Тернопільська область має досить вигідне географічне положення. Таке положення дозволяє підтримувати тісні економічні зв’язки області зі східними регіонами України, безпосередньо із сусідами області та країнами Європи. Також вона розташована не далеко від кордону із іншими державами і це дозволяє їй підтримувати з ними тісні економічні зв’язки.

З погляду екологічно збалансованого соціально-економічного розвитку, Тернопільщина відноситься до числа регіонів з недостатнім рівнем економічного самозабезпечення, але з благополучним станом довкілля. На область припадає лише 0,25% від загальної кількості шкідливих викидів в атмосферне повітря і 0,16% скиду забруднених стічних вод. Тут практично відсутні значні сховища токсичних відходів. Водночас слід зазначити, що екологічне благополуччя є результатом не так ефективної природоохоронної діяльності, як низького рівня економічного розвитку, недостатнього розвою продуктивних сил області. Останнім часом значної гостроти набуває проблема реконструкції міського смітника в селі Малашивці Зборівського району, який створює загрозу забруднення прилеглої території та грунтових вод.

За індексом людського розвитку Тернопільська область у 2000-2001 роках стабільно займала 10 місце в державі. За результатами 2001 року регіон мав ряд переваг, про що свідчать зокрема високі показники індексів демографічного розвитку (3 місце в країні), соціального середовища (2 місце), екологічної ситуації (2 місце). Водночас в області існують певні сектори життєдіяльності, недостатній розвиток яких негативно впливає на її загальний рейтинг. Ідеться зокрема про стан та охорону здоров’я (10 місце), ринок праці (13 місце), матеріальний добробут (22 місце), фінансування людського розвитку (27 місце). Таким чином, за багатьма важливими показниками щодо фінансування людського розвитку область посідає одні з останніх позицій у країні.

У господарському комплексі Тернопільщини представлені промисловість та високоінтенсивне сільське господарство. І хоча поки що область залишається однією з найбільш економічно відсталих в Україні, останнім часом в її економіці відбуваються певні позитивні зрушення. Приросту було досягнуто за рахунок ефективнішої роботи підприємств машинобудівної галузі, деревообробної, скляної і порцеляно-фаянсової промисловості, промисловості будівельних матеріалів. Найбільшого ж приросту було досягнуто в харчовій галузі (72%).

Активізувалася діяльність легкої, спиртової, м’ясної, молочної та консервної галузей. У той період було зібрано на 145 тис. т більше зернових культур.

Нині обсяг промислового виробництва Тернопільщини становить у порівняних цінах 1,3 млрд. грн., що складає 0,6% по Україні. Кількість підприємств дорівнює 276.

Провідна галузь промисловості області - харчова. Харчову і переробну промисловість області представляють 128 підприємств.

Машинобудування і металообробка є важливою галуззю важкої промисловості, яка донедавна розвивалась у регіоні прискореними темпами. Усі підприємства працюють на привізному металі, випускаючи трудомістку продукцію: електротехнічні прилади, світлотехнічне обладнання, бурякозбиральні комбайни. Найбільшими підприємствами галузі є ВАТ "Ватра" - виробник світлотехнічного обладнання виробничого та культурно-побутового призначення, ВАТ "Тернопільський комбайновий завод", який випускає комбайни та іншу сільгосптехніку, ВАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон", що спеціалізується на засобах радіозв’язку.

Легка промисловість Тернопільщини базується на місцевій (шкіра) і привізній сировині (бавовна, шерсть, текстиль, шкіра та ін.). У ній виділяються текстильна, швейна, галантерейна промисловість. Текстильні підприємства, найбільшим серед яких є ВАТ "Текстерно" в м. Тернополі, виготовляють бавовняні тканини, пряжу, вату, шовк.

Аграрний сектор посідає провідне місце в народногосподарському комплексі області. Сільське господарство, яке дає 32% валового внутрішнього продукту регіону, забезпечує потреби населення області в основних продуктах харчування та потреби переробної промисловості в сировині, створюючи таким чином основу експортного потенціалу області. Серед галузей сільського господарства переважає рослинництво, де було вироблено 58% валової продукції. На тваринництво припадає 42%.

На території Тернопільської області, де розміщено 2,6% сільськогосподарських угідь та 2,7% орних земель України, виробляється 3,2% продукції сільського господарства держави.

В області реформовано 584 сільськогосподарських підприємства. На основі майнових та земельних паїв членів господарств створені нові господарства ринкового типу, зокрема 297 приватних підприємств, 247 товариств з обмеженою відповідальністю, 14 сільськогосподарських кооперативів і 12 селянсько-фермерських господарств.

У 2002 році в користуванні населення перебувало 28,2% ріллі. Індивідуальний сектор став основним у виробництві окремих видів сільськогосподарської продукції. Тут було вирощено 98% картоплі, 98% овочів та більше половини цукрових буряків. У сільськогосподарських підприємствах домінуючим залишилося виробництво зернових (75%). Виробництво молока в індивідуальному секторі становило 89%, м’яса - 81%, яєць - 83%.

Незважаючи на певні позитивні зрушення, що відбулися в останні роки, сьогодні Тернопільщина залишається одним із найбільш відсталих в економічному плані регіонів.

Що стосується позитивних моментів, то тут насамперед ідеться про фінансові ресурси, які надходять від працюючих за кордоном жителів Тернополя та області (40% працездатного населення області) і які можуть скласти потенціал для саморозвитку регіону.

По-друге, Тернопільщина може використати своє зручне географічне положення - становище транзитної території для транспортування вантажів до Західної Європи. У зв’язку із цим багато надій покладається на розвиток п’ятого транс’європейського транспортного коридору, ключове місце в якому посідає Тернопільщина.

По-третє, зростаюча суспільна і політична активність населення Тернопільщини починає привертати до цього регіону увагу політичних еліт, адже незважаючи на свою незначну чисельність місцевий електорат відзначається значним рівнем активності та політичної свідомості.

Однак ситуація для Тернопільщини погіршується й зростаючою конкуренцією з боку сусідніх регіонів, особливо Львівської, Хмельницької та Вінницької областей. Тому існує небезпека, що регіон і надалі залишатиметься в тіні своїх потужніших сусідів, зокрема "галицької столиці" - Львова. Відповідальність за це несе передусім регіональна еліта, яка не виявляє достатньої активності у відстоюванні інтересів регіону.

З огляду на це можна стверджувати, що Тернопільщина не реалізовує повною мірою свій виробничий, інтелектуальний, бізнесовий, політичний капітал. Для того щоб область почала активно розвиватися, необхідно запроваджувати інноваційні моделі розвитку міст та області, робити ставку на розвиток місцевого самоврядування, залучення до бюджету коштів заробітчан шляхом сприяння розвитку малого та середнього бізнесу тощо.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали