Курсова робота «Правовий статус товарної біржі», 2009 рік

З предмету Право · додано 12.04.2012 22:33 · від Юлия · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Загальна характеристика товарної біржи. 5 1.1. Розвиток біржового ринку України.5 1.2. Нормативне визначення товарної біржі, її ознаки та функції. 12 1.3. Порядок створення і реєстрації товарної біржі. 18 Розділ 2. Суб*єктний склад товарної біржи.22 Розділ 3. Управління товарною біржею.26 3.1. Вищі органи управління товарною біржею.26 3.2. Виконавчий та контролюючий орган управління товарною біржею. 27 Висновки. 29 Додаток. 31 Список використаної літератури.35

Висновок

Поняття «біржа» давно є предметом дослідження науковців різних галузей права. Відповідно до однієї з версій, його джерела лежать у латинському слові «bursa», (нім. «bоrse) — шкіряний гаманець.

Ст. 279 ГК України визначає товарну біржу як особливий суб'єкт господарювання, що надає послуги в укладанні біржових угод, виявленні попиту та пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов'язаних з ним торгівельних операцій. Товарна біржа як господарська організація є юридичною особою, має відособлене майно, самостійний баланс, розрахунковий, валютний й інший рахунки в банках, печатка зі своїм найменуванням.

Таким чином, товарна біржа - це самостійна спеціалізована установа, юридична особа, що виражає інтереси добровільного об'єднання комерційних посередників, банків, виробників для здійснення торгових операцій. Біржі не здійснюють комерційної діяльності. Відповідно до ст. 85 ГК України, товарна біржа як некомерційна господарська організація повинна створюватися у формі непідприємницького товариства.

Сучасна товарна біржа – це ринок контрактів на постачання товару.

Правовою основою створення товарної біржи є ГК України, Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців»., Закон України «Про товарну біржу».

Членами товарної біржі є засновники, а також прийняті до її складові згідно із статутом біржі вітчизняні та іноземні юридичні і фізичні особи. Порядок прийняття в члени біржі та вибуття із складу її членів визначається статутом товарної біржі.

Управління діяльністю товарних бірж в Україні здійснюється на основі поєднання самоврядування й державного управління в цій сфері суспільних відносин, що відповідає тенденціям управління торгово-біржовою діяльністю в багатьох інших країнах.

Вищим органом управління товарної біржі є загальні збори її членів. У період між загальними зборами членів товарної біржі управління нею здійснює біржовий комітет (рада біржі).

Контролюючим органом товарної біржі є контрольна (ревізійна) комісія. Біржовий комітет (рада біржі) і контрольна (ревізійна) комісія обираються загальними зборами членів товарної біржі, компетенція та повноваження комітету і комісії визначаються статутом товарної біржі.

На жаль, обсяг курсової роботи не дає можливості розглянути особливості проведення біржових торгів та особливості укладення біржових угод, як одних з важливих аспектів діяльності товарних бірж. Поряд з тим, розглянуті у роботі аспекти діяльності товарних бірж є дуже важливими.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?