Курсова робота «Податкова служба України та шляхи вдосконалення її роботи», 2009 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 10.04.2012 16:24 · від Олег · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Загальні основи системи податкових органів.5 1.1. Історія становлення податкової служби в України.5 1.2. Податкова міліція, як структурний підрозділ.8 1.3. Необхідність функціонування державної податкової служби та її роль в незалежній державі.11 Розділ 2. Функції, права податкових органів та обов'язки їх посадових осіб.17 2.1. Функції органів державної податкової служби.17 2.2. Права органів податкової служби та обов'язки їх посадових осіб.22 2.3. Облік платників податків як основний елемент податкової роботи.29 2.4. Нарахування податків та облік податкових надходжень.34 Розділ 3. Шляхи та проблеми вдосконалення роботи податкових органів.39 Висновок.33 Список використаної літератури.37

Висновок

Надійність та ефективність податкової системи залежить від двох чинників: раціональності побудови податкової системи і рівня організації податкової служби держави.

Податкова служба – це сукупність державних органів, які організовують і контролюють надходження податків, податкових і окремих видів неподаткових платежів.

Формування податкової служби України розпочалось у 1991 р., що було пов'язано з переходом від системи платежів у бюджет до системи оподаткування. За умов податкового методу формування доходів бюджету вкрай необхідна самостійна, чітко організована і міцна державна служба, яка здійснює контроль у сфері оподаткування. Раніше окремих податкових органів не існувало. У складі Міністерства фінансів та його підрозділів в областях, районах, містах виділялись відповідно управління, відділи та інспекції державних доходів. Вони несли відповідальність за дотримання чинного порядку збирання бюджетних доходів і за виконання плану надходжень платежів до бюджету.

У 1991 р. при Міністерстві фінансів була створена Державна податкова інспекція України, а в 1996 р. на базі Державної податкової інспекції України та підрозділів Міністерства внутрішніх справ України з боротьби з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування була створена Державна податкова адміністрація України, якій надали статус центрального органу виконавчої влади.

До системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах. У складі органів державної додаткової служби функціонують відповідні спеціальні підрозділи з боротьби з податковими правопорушеннями (далі – податкова міліція) і підрозділи з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів.

Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.

У Державній податковій адміністрації України та державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються колегії, які є дорадчими органами і розглядають найважливіші питання діяльності відповідних державних податкових адміністрацій.

Державну податкову службу України очолює голова Державної податкової адміністрації України, якого призначає на посаду та звільняє з неї Президент України за поданням Прем'єр-міністра України.

Податкова служба України має три рівні:

1. Державну податкову адміністрацію України — вища ланка;

2. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі — середня ланка;

3. Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції — базова ланка.

Головними завданнями державної податкової служби України є:

 здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установ-лених законодавством;

 внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

 прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

 формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів, Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб;

 роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

 запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміні-стративні правопорушення.

На вищу ланку покладається завдання організації та інструктивного і методичного забезпечення податкової роботи в країні, а також контроль за діяльністю податкових органів. Відповідно до чинного законодавства Державна податкова адміністрація України виконує такі функції:

1) організовує роботу державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов'язану з:

 контролем за додержанням законодавства про податки, інші платежі, валютні операції, за дотриманням порядку розрахунків зі споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем і товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги; з контролем за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на ведення окремих видів підприємницької діяльності;

 обліком платників податків, інших платежів;

 виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів;

 боротьбою з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

2) видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти та методичні рекомендації з питань оподаткування;

3) затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків;

4) роз'яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі;

5) здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби;

6) подає органам державної податкової служби методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану;

7) організовує роботу зі створення інформаційної системи ав-томатизованих робочих місць, інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби;

8)розробляє основні напрями, форми і методи проведення перевірок щодо додержання податкового та валютного законодавства;

9) у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам з боротьби з організованою злочинністю;

10) передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

11) подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;

12)вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, міжнародні договори з питань оподаткування;

13) надає фізичним особам – платникам податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і надсилає до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування картку з ідентифікаційним но-мером та веде Єдиний банк даних про платників податків — юридичних осіб.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?